EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0269-20211213

Consolidated text: Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/2021-12-13

02014R0269 — NL — 13.12.2021 — 033.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) Nr. 269/2014 VAN DE RAAD

van 17 maart 2014

betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

(PB L 078 van 17.3.2014, blz. 6)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

 M1

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 284/2014 VAN DE RAAD van 21 maart 2014

  L 86

27

21.3.2014

 M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 433/2014 VAN DE RAAD van 28 april 2014

  L 126

48

29.4.2014

►M3

VERORDENING (EU) Nr. 476/2014 VAN DE RAAD van 12 mei 2014

  L 137

1

12.5.2014

►M4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 477/2014 VAN DE RAAD van 12 mei 2014

  L 137

3

12.5.2014

 M5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 577/2014 VAN DE RAAD van 28 mei 2014

  L 160

7

29.5.2014

 M6

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 753/2014 VAN DE RAAD van 11 juli 2014

  L 205

7

12.7.2014

 M7

VERORDENING (EU) Nr. 783/2014 VAN DE RAAD van 18 juli 2014

  L 214

2

19.7.2014

 M8

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 810/2014 VAN DE RAAD van 25 juli 2014

  L 221

1

25.7.2014

►M9

VERORDENING (EU) Nr. 811/2014 VAN DE RAAD van 25 juli 2014

  L 221

11

25.7.2014

 M10

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 826/2014 VAN DE RAAD van 30 juli 2014

  L 226

16

30.7.2014

►M11

VERORDENING (EU) Nr. 959/2014 VAN DE RAAD van 8 september 2014

  L 271

1

12.9.2014

 M12

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 961/2014 VAN DE RAAD van 8 september 2014

  L 271

8

12.9.2014

 M13

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1225/2014 VAN DE RAAD van 17 november 2014

  L 331

1

18.11.2014

 M14

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1270/2014 VAN DE RAAD van 28 november 2014

  L 344

5

29.11.2014

 M15

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/240 VAN DE RAAD van 9 februari 2015

  L 40

7

16.2.2015

►M16

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/427 VAN DE RAAD van 13 maart 2015

  L 70

1

14.3.2015

►M17

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1514 VAN DE RAAD van 14 september 2015

  L 239

30

15.9.2015

►M18

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/353 VAN DE RAAD van 10 maart 2016

  L 67

1

12.3.2016

 M19

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1661 VAN DE RAAD van 15 september 2016

  L 249

1

16.9.2016

 M20

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1955 VAN DE RAAD van 8 november 2016

  L 301

1

9.11.2016

►M21

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/437 VAN DE RAAD van 13 maart 2017

  L 67

34

14.3.2017

 M22

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1374 VAN DE RAAD van 25 juli 2017

  L 194

1

26.7.2017

 M23

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1417 VAN DE RAAD van 4 augustus 2017

  L 203I

1

4.8.2017

►M24

VERORDENING (EU) 2017/1547 VAN DE RAAD van 14 september 2017

  L 237

37

15.9.2017

►M25

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/1549 VAN DE RAAD van 14 september 2017

  L 237

44

15.9.2017

 M26

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2153 VAN DE RAAD van 20 november 2017

  L 304

3

21.11.2017

 M27

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/388 VAN DE RAAD van 12 maart 2018

  L 69

11

13.3.2018

 M28

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/705 VAN DE RAAD van 14 mei 2018

  L 118I

1

14.5.2018

►M29

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1072 VAN DE RAAD van 30 juli 2018

  L 194

27

31.7.2018

 M30

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1230 VAN DE RAAD van 12 september 2018

  L 231

1

14.9.2018

 M31

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1929 VAN DE RAAD van 10 december 2018

  L 313I

1

10.12.2018

►M32

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/92 VAN DE RAAD van 21 januari 2019

  L 19

1

22.1.2019

►M33

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/408 VAN DE RAAD van 14 maart 2019

  L 73

9

15.3.2019

►M34

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/409 VAN DE RAAD van 14 maart 2019

  L 73

16

15.3.2019

►M35

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1163 VAN DE COMMISSIE van 5 juli 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M36

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1403 VAN DE RAAD van 12 september 2019

  L 236

1

13.9.2019

 M37

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/119 VAN DE RAAD van 28 januari 2020

  L 22I

1

28.1.2020

►M38

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/398 VAN DE RAAD van 13 maart 2020

  L 78

1

13.3.2020

►M39

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1267 VAN DE RAAD van 10 september 2020

  L 298

1

11.9.2020

►M40

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1367 VAN DE RAAD van 1 oktober 2020

  L 318

1

1.10.2020

►M41

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/446 VAN DE RAAD van 12 maart 2021

  L 87

19

15.3.2021

►M42

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1464 VAN DE RAAD van 10 september 2021

  L 321

1

13.9.2021

►M43

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1791 VAN DE RAAD van 11 oktober 2021

  L 359I

1

11.10.2021

►M44

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/2193 VAN DE RAAD van 13 december 2021

  L 445I

4

13.12.2021


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 121, 24.4.2014, blz.  60 (269/2014)

►C2

Rectificatie, PB L 066, 11.3.2015, blz.  20 (477/2014)

 C3

Rectificatie, PB L 066, 11.3.2015, blz.  21 (810/2014)

 C4

Rectificatie, PB L 199, 29.7.2015, blz.  46 (284/2014)

 C5

Rectificatie, PB L 280, 24.10.2015, blz.  38 (2015/1514)

 C6

Rectificatie, PB L 253, 30.9.2017, blz.  39 (2017/1549)

 C7

Rectificatie, PB L 152, 15.6.2018, blz.  60 (2018/705)
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 269/2014 VAN DE RAAD

van 17 maart 2014

betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigenArtikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

„vordering” :

elke voor of na de datum 17 maart 2014 ingediende vordering, ook wanneer deze de vorm van een rechtsvordering heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, enin het bijzonder:

i) 

een vordering tot nakoming van elke verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;

ii) 

een vordering tot verlenging of uitbetaling van financiële garanties of contragaranties, ongeacht de vorm;

iii) 

een vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;

iv) 

een reconventionele vordering;

v) 

een vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak;

b)

„contract of transactie” : elke verrichting, ongeacht de vorm en het recht dat erop van toepassing is, die een of meer contracten of soortgelijke verplichtingen tussen al dan niet dezelfde partijen omvat; in dit verband worden onder „contract” tevens begrepen alle - ook de uit juridisch oogpunt op zichzelf staande - met name financiële garanties of contragaranties en kredieten, alsmede alle uit een dergelijke transactie voortkomende of daarmee verband houdende bepalingen;

c)

„bevoegde autoriteiten” : de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als aangegeven op de websites die zijn opgesomd in bijlage II;

d)

„economische middelen” : activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

e)

„bevriezing van economische middelen” : voorkomen dat economische middelen worden gebruikt om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, onder meer door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren;

f)

„bevriezing van tegoeden” : voorkoming van mutatie, overmaking, wijziging, gebruik of inzet van of omgang met tegoeden, op welke wijze ook, met als gevolg wijziging van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of andere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk wordt gemaakt;

g)

„tegoeden” :

financiële activa en voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

i) 

contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;

ii) 

deposito’s bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;

iii) 

in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, met inbegrip van aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;

iv) 

interesten, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;

v) 

krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;

vi) 

kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; alsmede

vii) 

bewijsstukken van belangen in fondsen of financiële middelen;

h)

„grondgebied van de Unie” : het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden, met inbegrip van hun luchtruim;

▼M3

Artikel 2

1.  
Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan, eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van alle in bijlage I vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, worden bevroren.
2.  
Er worden geen tegoeden of economische middelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van de in de lijst in bijlage I vermelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen, of met hen verbonden natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼B

Artikel 3

▼M9

1.  

Bijlage I omvat een lijst van:

a) 

natuurlijke personen die verantwoordelijk zijn voor, actief steun verlenen aan of uitvoering geven aan, acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne of de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen, of die de werkzaamheden van internationale organisaties in Oekraïne belemmeren, en met hen geassocieerde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

b) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen die materieel of financieel bijdragen aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen;

c) 

rechtspersonen, entiteiten of lichamen op de Krim of in Sebastopol waarvan het eigendom in strijd met het Oekraïense recht is overgedragen, of de rechtspersonen, entiteiten of lichamen waaraan deze overdracht voordeel heeft opgeleverd; en

d) 

natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die actief materiële of financiële steun verlenen aan of profijt trekken van Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de inlijving van de Krim en Sebastopol of de destabilisatie van Oost-Oekraïne; en

▼M11

e) 

natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die transacties sluiten met de separatistische groepen in de Oekraïense regio Donbass.

▼B

2.  
In bijlage I worden de redenen vermeld voor het op de lijst plaatsen van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen.
3.  
Bijlage I bevat, indien beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief aliassen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan dergelijke informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en plaats van vestiging.

Artikel 4

1.  

In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder voorwaarden die zij passend achten, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, indien zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) 

noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage I genoemde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b) 

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) 

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor alleen het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen; of

d) 

noodzakelijk zijn voor de betaling van buitengewone lasten, mits de relevante bevoegde autoriteit de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en de Commissie ten minste twee weken vóór zij de toestemming verleent, in kennis stelt van de redenen waarom zij meent dat specifieke toestemming moet worden verleend.

2.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

Artikel 5

1.  

In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) 

de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitragebesluit dat is vastgesteld voor de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam werd opgenomen in bijlage I, of van een rechterlijk of administratief besluit dat in de Unie is uitgesproken, of van een rechterlijk besluit dat in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, en dat van voor of na die datum dateert;

b) 

de tegoeden of economische middelen zullen uitsluitend worden aangewend om te voldoen aan vorderingen die bij een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften betreffende de rechten van de houders van dergelijke vorderingen;

c) 

het besluit komt niet ten goede aan een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I; alsmede

d) 

erkenning van het vonnis is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

2.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

Artikel 6

1.  

In afwijking van artikel 2 en mits een betaling verschuldigd is door een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam op grond van een contract of overeenkomst die door deze is gesloten of op grond van een verplichting die voor hem is ontstaan vóór de datum waarop de betrokken natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in bijlage I werd opgenomen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, onder door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de betrokken bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

a) 

de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam vermeld in bijlage I; en

b) 

de betaling niet in strijd is met artikel 2, lid 2.

2.  
De betrokken lidstaat stelt de andere lidstaten en de Commissie in kennis van elke op grond van lid 1 verleende toestemming.

▼M24

Artikel 6 bis

In afwijking van artikel 2, lid 2, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten toestemming verlenen voor betalingen aan „Crimean Sea Ports” voor diensten die worden verleend in de vissershaven van Kerch (Kertsj) en de handelshavens van Jalta en Jevpatorija, en voor diensten die worden verleend door Gosgidrografiya en door de Port-Terminal-afdelingen van Crimean Sea Ports.

▼B

Artikel 7

1.  
Artikel 2, lid 2, vormt geen beletsel voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen die tegoeden ontvangen die door derden naar de rekening van een op de lijst geplaatste (geplaatst) natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, mits de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de relevante bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.
2.  

Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op de bijboeking op bevroren rekeningen van:

a) 

interesten of andere inkomsten op die rekeningen;

b) 

betalingen op grond van contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen werden opgenomen in bijlage I, of

c) 

betalingen die verschuldigd zijn uit hoofde van rechterlijke, administratieve of arbitragebesluiten die in een lidstaat zijn uitgesproken of in de betrokken lidstaat uitvoerbaar zijn;

mits deze interesten, andere inkomsten en betalingen overeenkomstig artikel 2, lid 1, worden bevroren.

Artikel 8

1.  

Onverminderd de geldende voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim zijn natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen verplicht:

a) 

alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, zoals informatie in verband met rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie, direct of via de autoriteiten van de lidstaat, aan de Commissie te doen toekomen; alsmede

b) 

samen te werken met de bevoegde autoriteit bij de verificatie van dergelijke informatie.

2.  
Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de lidstaten.
3.  
Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.

Artikel 9

▼C1

Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of gevolg hebben dat de in artikel 2 bedoelde maatregelen worden omzeild.

▼B

Artikel 10

1.  
De bevriezing van tegoeden of economische middelen of de weigering om tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, die plaatsvindt in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, geeft geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of entiteit of het lichaam die die maatregel uitvoert, of van directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden of economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.
2.  
Handelingen van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokkenen, indien zij niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun handelingen een inbreuk zouden vormen op de bij deze verordening ingestelde maatregelen.

Artikel 11

1.  

Vorderingen in verband met contracten of transacties aan de uitvoering waarvan, direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, afbreuk is gedaan door de maatregelen die uit hoofde van onderhavige verordening zijn ingesteld, met inbegrip van vorderingen tot schadeloosstelling of soortgelijke vorderingen, zoals een vordering tot schuldvergelijking of een garantievordering, in het bijzonder een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, garantie of contragarantie, met name een financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm hiervan, worden niet toegewezen indien deze vorderingen worden ingesteld door:

a) 

in bijlage I opgenomen natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

b) 

natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen die handelen voor rekening of ten behoeve van een van de onder a) bedoelde personen, entiteiten of lichamen.

2.  
In de procedure waartoe een vordering aanleiding geeft, wordt het bewijs dat de vordering niet op grond van lid 1 hoort te worden afgewezen, door de eisende natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of het eisende lichaam geleverd.
3.  
Dit artikel geldt onverminderd het recht van de in lid 1 bedoelde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen op toetsing door de rechter van de rechtmatigheid van de niet-nakoming van contractuele verplichtingen in overeenstemming met onderhavige verordening.

Artikel 12

1.  

De Commissie en de lidstaten stellen elkaar in kennis van de maatregelen die uit hoofde van deze verordening worden genomen en verstrekken elkaar alle relevante informatie waarover zij beschikken in verband met deze verordening, met name:

▼M24

a) 

met betrekking tot tegoeden die zijn bevroren krachtens artikel 2 en toestemmingen die zijn verleend krachtens de artikelen 4, 5, 6 en 6 bis;

▼B

b) 

met betrekking tot schendingen en handhavingsproblemen en uitpsraken van nationale rechtbanken.

2.  
De lidstaten stellen elkaar en de Commissie onverwijld in kennis van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken die van invloed kan zijn op de doeltreffende tenuitvoerlegging van deze verordening.

Artikel 13

De Commissie wordt gemachtigd bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten vestrekte informatie.

Artikel 14

1.  
Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in artikel 2 bedoelde maatregelen, wijzigt hij bijlage I dienovereenkomstig.
2.  
De Raad stelt de in lid 1 bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam in kennis van zijn besluit, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokken natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam daarover opmerkingen kunnen indienen.
3.  
Indien er opmerkingen worden ingediend of nieuw substantieel bewijsmateriaal wordt overgelegd, evalueert de Raad zijn besluit en stelt hij de natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam van het resultaat in kennis.
4.  
De lijst in bijlage I wordt op gezette tijden, en ten minste om de twaalf maanden, geëvalueerd.

Artikel 15

1.  
De lidstaten stellen de regels vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op de bepalingen van deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de regels ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
2.  
De lidstaten stellen de Commissie onverwijld na de inwerkingtreding van de verordening in kennis van de in lid 1 bedoelde regels, en stellen haar in kennis van alle latere wijzigingen.

Artikel 16

1.  
De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op de in bijlage II vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging van het adres van de in bijlage II genoemde websites.
2.  
De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mee wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe deze kunnen worden bereikt, en delen haar alle latere wijzigingen mee.
3.  
Waar deze verordening een meldingsplicht vaststelt, of een verplichting de Commissie te informeren of op een andere wijze met haar te communiceren, wordt daartoe gebruik gemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage II.

Artikel 17

Deze verordening is van toepassing:

a) 

op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b) 

aan boord van vlieg- en vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) 

op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) 

op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;

e) 

op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 18

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking.ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Lijst van in artikel 2 bedoelde natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen

▼C2

Personen

▼B 

Naam

Identificatie-gegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

▼M38

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV,

Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич АКСЁНОВ),

Serhiy Valeriyevich AKSYONOV (Сергій Валерійович АКСЬОНОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 26.11.1972

Geboorteplaats: Beltsy (Bălți), Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië (nu Republiek Moldavië)

Aksyonov is op 27 februari 2014 in de Verkhovna Rada (Hoge Raad) van de Krim, in aanwezigheid van pro-Russische gewapende mannen, gekozen tot „premier van de Krim”. Zijn „verkiezing” is op 1 maart 2014 ongrondwettig verklaard door waarnemend Oekraïens president Oleksandr Turchynov. Aksyonov heeft actief geijverd voor het „referendum” van 16 maart 2014 en was een van de medeondertekenaars van het „verdrag over de toetreding van de Krim tot de Russische Federatie” van 18 maart 2014. Op 9 april 2014 is hij door president Poetin benoemd tot waarnemend „hoofd” van de zogenaamde „Republiek van de Krim”. Op 9 oktober 2014 is hij formeel „gekozen” tot „hoofd” van de zogenaamde „Republiek van de Krim”. In deze functie is hij in september 2019 „herkozen”.

Lid van de Russische Staatsraad. Sinds januari 2017 lid van de Hoge Raad van de partij „Verenigd Rusland”.

Als beloning voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces werd hij benoemd in de Russische staatsorde „voor verdiensten jegens het vader land”-eerste graad.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich KONSTANTINOV

(Владимир Андреевич КОНСТАНТИНОВ)

Volodymyr Andriyovych KONSTANTINOV

(Володимир Андрійович КОНСТАНСТАНТНОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 19.11.1956

Geboorteplaats: Vladimirovka (alias Vladimirovca), regio Slobozia, Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië (nu Republiek Moldavië) of Bogomol, Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië (nu Republiek Moldavië)

Als voorzitter van de Hoge Raad van de Autonome Republiek Krim heeft Konstantinov een belangrijke rol gespeeld in de door de „Hoge Raad” genomen beslissingen over het „referendum” gericht tegen de territoriale integriteit van Oekraïne, en heeft hij de kiezers opgeroepen in het „referendum” van 16 maart 2014 vóór onafhankelijkheid van de Krim te stemmen. Hij was een van de medeondertekenaars van het „verdrag over de toetreding van de Krim tot de Russische Federatie” van 18 maart 2014.

Sinds 17 maart 2014„voorzitter” van de „Staatsraad” van de zogenaamde „Republiek van de Krim”. In deze functie is hij in september 2019 „herkozen”.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich TEMIRGALIEV

(Рустам Ильмирович ТЕМИРГАЛИЕВ)

Rustam Ilmyrovych TEMIRHALIIEV

(Рустам Ільмирович ТЕМІРГАЛІЄВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 15.8.1976

Geboorteplaats: Ulan-Ude, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Boerjatië (Russische Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek) (nu de Russische Federatie)

Als voormalig vicepremier van de Krim heeft Temirgaliev een belangrijke rol gespeeld in de door de „Hoge Raad” genomen beslissingen over het „referendum” van 16 maart 2014 gericht tegen de territoriale integriteit van de Krim. Hij heeft actief geijverd voor integratie van de Krim in de Russische Federatie.

Op 11 juni 2014 heeft hij ontslag genomen uit zijn functie als „eerste vicepremier” van de zogenaamde „Republiek van de Krim”. Hij is momenteel directeur-generaal van de beheermaatschappij van het Russisch-Chinese Investeringsfonds voor regionale ontwikkeling.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

17.3.2014

▼M42

4.

Denis Valentinovich BEREZOVSKIY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСКИЙ)

Denys Valentynovych BEREZOVSKYY

(Денис Валентинович БЕРЕЗОВСЬКИЙ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 15.7.1974

Geboorteplaats: Kharkiv, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Berezovskiy werd op 1 maart 2014 benoemd tot commandant van de Oekraïense marine, maar heeft nadien trouw gezworen aan de strijdkrachten van de Krim, en zodoende zijn eed aan de Oekraïense marine gebroken.

Hij was tot en met oktober 2015 plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte Zeevloot van de Russische Federatie.

Waarnemend bevelhebber van de Stille Oceaan-vloot van de Russische Federatie en viceadmiraal.

17.3.2014

▼M41

5.

Aleksei Mikhailovich CHALIY

(Алексей Михайлович ЧАЛЫЙ)

Oleksiy Mykhaylovych CHALYY

(Олексiй Михайлович ЧАЛИЙ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 13.6.1961

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie, of Sebastopol, Oekraïne

Chaliy is op 23 februari 2014 door het volk uitgeroepen tot „volksburgemeester van Sebastopol” en hij heeft deze „uitverkiezing” aanvaard. Hij heeft er actief voor geijverd dat Sebastopol na het „referendum” van 16 maart 2014 een aparte entiteit van de Russische Federatie zou worden. Hij was een van de medeondertekenaars van het „verdrag over de toetreding van de Krim tot de Russische Federatie” van 18 maart 2014. Hij was waarnemend „gouverneur” van Sebastopol van 1 tot 14 april 2014 en is een voormalig „gekozen” voorzitter van de wetgevende vergadering van de stad Sebastopol. Voormalig lid van de „wetgevende vergadering” van de stad Sebastopol (tot september 2019).

Blijft separatistische acties of beleidsmaatregelen ondersteunen.

Als beloning voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces kreeg hij de orde „voor verdiensten jegens het vaderland” — eerste graad van de Russische staat uitgereikt.

Algemeen manager van Smart Electric Networks LLC (OOO „Разумные электрические сети”).

17.3.2014

▼M38

6.

Pyotr Anatoliyovych ZIMA

(Пётр Анатольевич ЗИМА)

Petro Anatoliyovych ZYMA

(Петро Анатолійович ЗИМА)

Geslacht: man

Geboortedatum: 18.1.1970 of 29.3.1965

Geboorteplaats: Artemivsk (Артемовск) (kreeg in 2016 opnieuw de oude naam Bakhmut/Бахмут), oblast Donetsk, Oekraïne

Zima is op 3 maart 2014 door „premier” Aksyonov benoemd tot nieuw hoofd van de Veiligheidsdienst van de Krim (SBU) en hij heeft deze benoeming aanvaard. Hij heeft relevante informatie, waaronder een databank, doorgespeeld aan de Russische Inlichtingendienst (FSB). Daartoe behoorde ook informatie over pro-Europese Maidan-activisten en mensenrechtenverdedigers van de Krim. Hij heeft een belangrijk aandeel gehad in de acties die moesten voorkomen dat de Oekraïense autoriteiten het grondgebied van de Krim onder controle zouden krijgen. Op 11 maart 2014 hebben voormalige SBU-officieren van de Krim de vorming van een onafhankelijke Veiligheidsdienst van de Krim afgekondigd. Sinds 2015 actief in de Russische inlichtingendienst (FSB).

17.3.2014

▼M18 —————

▼M38

8.

Sergey Pavlovych TSEKOV

(Сергей Павлович ЦЕКОВ)

Serhiy Pavlovych TSEKOV

(Сергій Павлович ЦЕКОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 28.9.1953 of 28.8.1953

Geboorteplaats: Simferopol, Oekraïne

Als vicevoorzitter van de Verkhovna Rada van de Krim heeft Tsekov samen met Sergey Aksyonov het initiatief genomen tot het ongrondwettige ontslag van de regering van de Autonome Republiek Krim. Hij heeft Vladimir Konstantinov hierbij betrokken door hem met ontslag te bedreigen. Hij heeft openlijk toegegeven dat de parlementsleden van de Krim het initiatief hebben genomen om Russische soldaten te verzoeken de Verkhovna Rada van de Krim over te nemen. Hij was een van de eerste leiders van de Krim die openlijk hebben gepleit voor de annexatie van de Krim bij Rusland.

Lid van de Federatieraad van de Russische Federatie namens de zogenaamde „Republiek van de Krim” sinds 2014, herbenoemd in september 2019.

17.3.2014

9.

Viktor Alekseevich OZEROV

(Виктор Алексеевич ОЗЕРОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 5.1.1958

Geboorteplaats: Abakan, Chakassië, Russische Federatie

Voormalig voorzitter van de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Ozerov, namens de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad, in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

In juli 2017 heeft hij zijn ontslag ingediend als voorzitter van de Veiligheids- en Defensiecommissie van de Federatieraad van de Russische Federatie. Hij bleef lid van de Raad en is lid van de Commissie interne regulering en parlementaire aangelegenheden.

Bij decreet N 372‐SF van 10 oktober 2017 is Ozerov lid geworden van de tijdelijke commissie van de Federatieraad ter bescherming van de nationale soevereiniteit en preventie van inmenging in de interne aangelegenheden van de Russische Federatie.

Zijn mandaat in de Federatieraad liep in september 2019 af. Adviseur van de stichting Rosspolitika sinds oktober 2019.

17.3.2014

10.

Vladimir Michailovich DZHABAROV

(Владимир Михайлович ДЖАБАРОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 29.9.1952

Geboorteplaats: Samarkand, Oezbekistan

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Internationale Zaken van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Dzhabarov, namens de Commissie Internationale Zaken van de Federatieraad, in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

11.

Andrei Aleksandrovich KLISHAS

(Андрей Александрович КЛИШАС)

Geslacht: man

Geboortedatum: 9.11.1972

Geboorteplaats: Sverdlovsk (Jekaterinenburg), Russische Federatie

Voorzitter van de Commissie grondwettelijk recht en staatsopbouw van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Op 1 maart 2014 heeft Klishas in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne. In openbare verklaringen heeft Klishas geprobeerd een Russische militaire interventie in Oekraïne te rechtvaardigen door te beweren dat „de Oekraïense president zijn steun verleent aan de oproep van de Krimse autoriteiten, gericht aan de president van de Russische Federatie, om de burgers van de Krim op alle mogelijke manieren bijstand te verlenen en te verdedigen.”

17.3.2014

▼M41

12.

Nikolai Ivanovich RYZHKOV

(Николай Иванович РЫЖКОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 28.9.1929

Geboorteplaats: Dyleevka, regio Donetsk, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Lid van de commissie Federale Aangelegenheden, Regionaal Beleid en het Noorden van de Federatieraad van de Russische Federatie.

Sprak op 1 maart 2014 in de Federatieraad openlijk zijn steun uit voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

Voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces in 2014 kreeg hij van de Russische staat de orde „voor verdiensten jegens het vaderland” — eerste graad — uitgereikt.

17.3.2014

▼M38 —————

▼M38

14.

Aleksandr Borisovich TOTOONOV

(Александр Борисович ТОТООНОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 3.4.1957

Geboorteplaats: Ordzhonikidze (Vladkavkaz), Noord-Ossetië, Russische Federatie

Voormalig lid van de Commissie internationale zaken van de Federatieraad van de Russische Federatie. Zijn functie als lid van de Federatieraad van de Russische Federatie is in september 2017 beëindigd.

Sinds september 2017 is hij eerste vicevoorzitter van het Parlement van Noord-Ossetië.

Op 1 maart 2014 heeft Totoonov in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

17.3.2014

▼M25 —————

▼M38

16.

Sergei Mikhailovich MIRONOV

(Сергей Михайлович МИРОНОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 14.2.1953

Geboorteplaats: Pushkin, regio Leningrad, Russische Federatie

Lid van de Raad van de Doema; leider van de fractie „Eerlijk Rusland” in de Doema van de Russische Federatie.

Initiatiefnemer van de wet op grond waarvan de Russische Federatie, onder het voorwendsel van bescherming van Russische burgers, delen van het grondgebied van een vreemd land in de Federatie kan opnemen, zonder toestemming van dat land of zonder internationaal verdrag.

17.3.2014

▼M42

17.

Sergei Vladimirovich ZHELEZNYAK

(Сергей Владимирович ЖЕЛЕЗНЯК)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 30.7.1970

Geboorteplaats: Sint-Petersburg (voorheen Leningrad), Russische Federatie

Voormalig vicevoorzitter van de Doema van de Russische Federatie.

Steunde actief de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie van de Krim. Hij was aanvoerder van de betoging voor de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne.

Voormalig vicevoorzitter en huidig lid van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Doema van de Russische Federatie.

Lid van het presidium van de Algemene Raad van de partij „Verenigd Rusland”.

17.3.2014

▼M38

18.

Leonid Eduardovich SLUTSKI

(Леонид Эдуардович СЛУЦКИЙ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 4.1.1968

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Voormalig voorzitter van de Commissie voor het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) van de Doema van de Russische Federatie (lid van LDPR).

Steunde actief de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne, alsook de annexatie van de Krim.

Huidig vicevoorzitter en lid van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Doema van de Russische Federatie.

17.3.2014

▼M39

19.

Aleksandr Viktorovich VITKO

(Александр Викторович ВИТКО)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 13.9.1961

Geboorteplaats: Vitebsk, Socialistische Sovjetrepubliek Belarus (nu Belarus)

Voormalig commandant van de Zwarte Zeevloot, admiraal.

Voert het bevel over de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied hebben bezet.

Stafchef en eerste plaatsvervangend opperbevelhebber van de Russische marine.

17.3.2014

▼M38

20.

Anatoliy Alekseevich SIDOROV

(Анатолий Алексеевич СИДОРОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 2.7.1958

Geboorteplaats: Siva, regio Perm, USSR (nu de Russische Federatie)

Voormalig commandant van het westelijke militair district van Rusland, waarvan eenheden op de Krim zijn ingezet. Hij was verantwoordelijk voor een deel van de Russische militaire aanwezigheid op de Krim die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnt, en heeft de autoriteiten van de Krim geholpen bij het onderdrukken van het publieke protest tegen het voornemen een „referendum” te organiseren en aansluiting te zoeken bij Rusland. Sinds november 2015 hoofd van de gezamenlijke staf van de Organisatie van het Verdrag inzake collectieve veiligheid (CSTO).

17.3.2014

21.

Aleksandr Viktorovich GALKIN

(Александр Викторович ГАЛКИН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 22.3.1958

Geboorteplaats: Ordzhonikidze (Vladikavkaz), Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Noord-Ossetië, USSR (nu de Russische Federatie)

Voormalig bevelhebber van het zuidelijke militaire district van Rusland, waarvan de strijdkrachten op de Krim aanwezig zijn; de Zwarte Zeevloot staat onder het commando van Galkin; een groot deel van de troepenbeweging naar de Krim is via het zuidelijke militaire district verlopen.

Eenheden van het zuidelijke militaire district worden ingezet op de Krim. Hij is verantwoordelijk voor een deel van de Russische militaire aanwezigheid op de Krim die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnt, en heeft de autoriteiten van de Krim geholpen bij het onderdrukken van het publieke protest tegen het voornemen een „referendum” te organiseren en aansluiting te zoeken bij Rusland. Bovendien staat ook de Zwarte Zeevloot onder controle van het militair district.

Werkt thans bij het centraal apparaat van het Russische Ministerie van Defensie. Assistent van de minister van Defensie sinds 19 januari 2017.

17.3.2014

22.

Dmitry Olegovich ROGOZIN

(Дмитрий Олегович РОГОЗИН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 21.12.1963

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Voormalig vicepremier van de Russische Federatie. Heeft openlijk opgeroepen tot annexatie van de Krim.

Bekleedt sinds 2018 de functie van algemeen directeur van een staatsbedrijf.

21.3.2014

23.

Sergey Yurievich GLAZYEV

(Сергей Юрьевич ГЛАЗЬЕВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 1.1.1961

Geboorteplaats: Zaporozhye, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Voormalig adviseur van de president van de Russische Federatie. Heeft openlijk opgeroepen tot annexatie van de Krim.

Sinds oktober 2019 minister van Integratie en Macro-economische Zaken van de Euraziatische Economische Commissie.

21.3.2014

24.

Valentina Ivanova MATVIYENKO (geboren TYUTINA)

(Валентина Ивановна МАТВИЕНКО (geboren ТЮТИНА))

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 7.4.1949

Geboorteplaats: Shepetovka, regio Khmelnitsky (Kamenets-Podolsky), Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Voorzitter van de Federatieraad. Heeft op 1 maart 2014 in de Federatieraad openlijk haar steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne.

21.3.2014

25.

Sergei Evgenevich NARYSHKIN

(Сергей Евгеньевич НАРЫШКИН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 27.10.1954

Geboorteplaats: Sint-Petersburg (voorheen Leningrad), Russische Federatie

Voormalig voorzitter van de Doema. Heeft openlijk de inzet van Russische troepen in Oekraïne gesteund. Heeft openlijk het Verdrag tot hereniging van Rusland en de Krim en de bijbehorende federale constitutionele wet gesteund.

Directeur van de buitenlandse inlichtingendienst van de Russische Federatie sinds oktober 2016. Permanent lid en secretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie.

21.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV

Dmitrii Konstantinovich KISELEV

(Дмитрий Константинович КИСЕЛЁВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 26.4.1954

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Op 9 december 2013 bij presidentieel decreet benoemd tot hoofd van het persbureau „Rossiya Segodnya” van de Russische Federatie.

Spilfiguur van de regeringspropaganda ter verdediging van het inzetten van Russische troepen in Oekraïne.

21.3.2014

27.

Alexander Mihailovich NOSATOV

(Александр Михайлович НОСАТОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 27.3.1963

Geboorteplaats: Sebastopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Voormalig plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte-Zeevloot, divisieadmiraal.

Bevelhebber van de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied bezetten.

Thans admiraal, bevelhebber van de Russische Oostzeevloot.

21.3.2014

▼M41

28.

Valery Vladimirovich KULIKOV

(Валерий Владимирович КУЛИКОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 1.9.1956

Geboorteplaats: Zaporozhye, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Voormalig plaatsvervangend bevelhebber van de Zwarte-Zeevloot, schout-bij-nacht.

Voert het bevel over de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied hebben bezet.

Op 26 september 2017 bij decreet van de president van de Russische Federatie uit zijn functie en uit het leger ontslagen.

Voormalig lid van de Federatieraad van de Russische Federatie, waarin hij de geannexeerde stad Sebastopol vertegenwoordigde. Momenteel afgevaardigde in de „wetgevende vergadering” van de stad Sebastopol.

21.3.2014

▼M39

29.

Vladislav Yurievich SURKOV

(Владислав Юрьевич СУРКОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 21.9.1964

Geboorteplaats: Solntsevo, regio Lipetsk, Russische Federatie

Voormalig medewerker van de president van de Russische Federatie. Heeft op de Krim mede het proces georganiseerd waarbij plaatselijke gemeenschappen van de Krim werden gemobiliseerd om acties op te zetten ter ondermijning van de Oekraïense autoriteiten op de Krim.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

21.3.2014

▼M38

30.

Mikhail Grigorievich MALYSHEV

(Михаил Григорьевич МАЛЫШЕВ)

Mykhaylo Hryhorovych MALYSHEV

(Михайло Григорович МАЛИШЕВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 10.10.1955

Geboorteplaats: Simferopol, de Krim, Oekraïne

Voorzitter van de kiescommissie van de Krim. Verantwoordelijk voor de organisatie van het „referendum” van de Krim. Onder het Russisch systeem verantwoordelijk voor het ondertekenen van de uitslag van het „referendum”.

Hij nam als voorzitter van de kiescommissie van de Krim deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 en de regionale en lokale verkiezingen van 8 september 2019 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

21.3.2014

▼M38 —————

▼M38

32.

Luitenant-generaal Igor Nikolaevich (Mykolayovich) TURCHENYUK

(Игорь Николаевич ТУРЧЕНЮК)

Geslacht: man

Geboortedatum: 5.12.1959

Geboorteplaats: sh, Socialistische Sovjetrepubliek Kirgizië (nu Kirgizië)

Voormalig commandant van de Russische troepen die zijn ingezet op de illegaal geannexeerde Krim (en die Rusland officieel „plaatselijke zelfverdedigingsmilities” blijft noemen). Voormalig plaatsvervangend commandant van het zuidelijke militaire district. Momenteel is hij het hoofd van het departement openbaar bestuur en nationale veiligheid op de Militaire Academie van de Russische generale staf.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna MIZULINA (geboren DMITRIYEVA)

(Елена Борисовна МИЗУЛИНА (geboren ДМИТРИЕВА))

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 9.12.1954

Geboorteplaats: Bui, regio Kostroma, Russische Federatie

Voormalig afgevaardigde in de Doema. Opsteller en mede-indiener van recente wetgevingsvoorstellen in Rusland waardoor het voor regio's van andere landen mogelijk zou zijn geworden zich bij Rusland aan te sluiten zonder voorafgaande instemming van hun centrale autoriteiten.

Sinds september 2015 lid van de Federatieraad van de regio Omsk. Thans vicevoorzitter van de Commissie Grondwettelijk recht en staatsopbouw van de Federatieraad.

21.3.2014

▼M41

34.

Dmitry Nikolayevich KOZAK

(Дмитрий Николаевич КОЗАК)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 7.11.1958

Geboorteplaats: Bandurovo, regio Kirovograd, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Nationaliteit: Russisch

Voormalig viceminister-president. Belast met het toezicht op de integratie van de geannexeerde „Autonome Republiek Krim” in de Russische Federatie. Plaatsvervangend chef van de presidentiële administratie van de Russische Federatie. Hij is de speciaal gezant van de president voor conflictbeheersing in Oekraïne.

29.4.2014

35.

Oleg Yevgenyvich BELAVENTSEV

(Олег Евгеньевич БЕЛАВЕНЦЕВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 15.9.1949

Geboorteplaats: Moskou of Ostrov, regio Pskov, Russische Federatie

Voormalig gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het zogenoemde „Federale District Krim”, belast met de uitvoering van de grondwettelijke prerogatieven van het Russische staatshoofd op het grondgebied van de geannexeerde „Autonome Republiek Krim”. Voormalig niet-permanent lid van de Russische Veiligheidsraad.

Voormalig gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het district van de Noordelijke Kaukasus (tot juni 2018).

Blijft separatistische acties of beleidsmaatregelen ondersteunen. Honorair consul van Nicaragua in de Krim sinds oktober 2020.

29.4.2014

▼M38

36.

Oleg Genrikhovich SAVELYEV

(Олег Генрихович САВЕЛЬЕВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 27.10.1965

Geboorteplaats: Leningrad, USSR (nu Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Voormalig minister voor Krimzaken. Belast met de integratie van de geannexeerde Autonome Republiek Krim in de Russische Federatie.

Voormalig plaatsvervangend stafchef van de Russische regering, belast met de organisatie van de werkzaamheden van de regeringscommissie voor de sociaal-economische ontwikkeling van de zogenaamde „Republiek van de Krim”.

Voormalig stafchef van de Rekenkamer van de Russische Federatie. Sinds september 2019 auditeur van de Rekenkamer van de Russische Federatie.

29.4.2014

▼M42

37.

Sergei Ivanovich MENYAILO

(Сергей Иванович МЕНЯЙЛО)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 22.8.1960

Geboorteplaats: Alagir, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Noord-Ossetië, Socialistische Federatieve Sovjetrepubliek Rusland (nu Russische Federatie)

Voormalig gouverneur van de geannexeerde Oekraïense stad Sebastopol.

Voormalig gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het federaal district Siberië. Lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie.

Waarnemend hoofd van Noord-Ossetië sinds 9 april 2021

29.4.2014

▼M38

38.

Olga Fedorovna KOVITIDI

(Ольга Фёдоровна КОВИТИДИ)

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 7.5.1962

Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Lid van de Russische Federatieraad van de geannexeerde Autonome Republiek Krim sinds 2014, herbenoemd in 2019.

29.4.2014

▼M16 —————

▼M39

40.

Sergei Ivanovich NEVEROV

(Сергей Иванович НЕВЕРОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 21.12.1961

Geboorteplaats: Tashtagol, USSR (nu Russische Federatie)

Voormalig vicevoorzitter van de Doema. Mede-indiener van wetgeving met het oog op de integratie van de geannexeerde Autonome Republiek Krim in de Russische Federatie. Lid van de Doema, fractieleider Verenigd Rusland.

29.4.2014

▼M18 —————

▼M38

42.

Valery Vasilevich GERASIMOV

(Валерий Васильевич ГЕРАСИМОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 8.9.1955

Geboorteplaats: Kazan, Russische Federatie

Hoofd van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie, eerste viceminister van Defensie van de Russische Federatie, generaal van de landmacht. Verantwoordelijk voor de grootschalige stationering van Russische troepen langs de grens met Oekraïne en voor het uitblijven van enige de-escalatie van de situatie.

29.4.2014

▼M39

43.

German PROKOPIV

(Герман ПРОКОПИВ)

Herman PROKOPIV

(Герман ПРОКОПІВ)

(alias Li Van Chol, ли Ван Чоль)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 6.7.1993 of 6.7.1991

Geboorteplaats: Praag, Tsjechië

Actief lid van de „Garde van Loegansk”. Nam deel aan de bezetting van het regionale kantoor van de veiligheidsdienst te Loegansk.

Blijft een actieve militaire strijder van de LNR.

29.4.2014

▼M25 —————

▼M38

45.

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич ПУРГИН)

Andriy Yevhenovych PURHIN

(Андрій Євгенович ПУРГІН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 26.1.1972

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Actieve deelnemer aan en organisator van separatistische acties, coördinator van het optreden van de „Russische toeristen” in Donetsk. Stond mede aan de wieg van het „Burgerinitiatief van Donbass voor de Euraziatische Unie”. Voormalig „eerste vicevoorzitter van de Raad van ministers”. Tot 4 september 2015 zogenaamde „voorzitter” van de „Volksraad van de Volksrepubliek Donetsk”.

In februari 2017 is zijn mandaat als lid van de „Volksraad van de Volksrepubliek Donetsk” hem ontnomen na een besluit van de „Volksraad”.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович ПУШИЛІН)

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович ПУШИЛИН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 9.5.1981

Geboorteplaats: Makiivka (oblast Donetsk), Oekraïne

Een van de leiders van de „Volksrepubliek Donetsk”. Nam deel aan de bestorming en bezetting van het gebouw van de regionale overheid in Donetsk in 2014. Tot 4 september 2015 zogenaamde „vicevoorzitter” van de Volksraad van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Tot 4 september 2015 zogenaamde „voorzitter” van de „Volksraad van de Volksrepubliek Donetsk”. Zogenoemd „hoofd” van de Volksrepubliek Donetsk na 7 september 2018. Zogenoemd „hoofd” van de Volksrepubliek Donetsk na de zogenoemde verkiezingen van 11 november 2018.

29.4.2014

▼M39

47.

Sergey Gennadevich TSYPLAKOV

(Сергей Геннадьевич ЦЫПЛАКОВ)

Serhiy Hennadiyovych TSYPLAKOV

(Сергій Геннадійович ЦИПЛАКОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 1.5.1983

Geboorteplaats: Khartsyzsk, regio Donetsk, Oekraïne

Een van de leiders van de ideologisch radicale organisatie „Volksmilitie van Donbass”. Nam actief deel aan de bezetting van een aantal overheidsgebouwen in de regio Donetsk.

Voormalig lid van de „Volksraad van de Volksrepubliek Donetsk” en van het „Comité buitenlandbeleid, externe betrekkingen, voorlichtingsbeleid en informatietechnologie” van deze raad.

29.4.2014

▼M38

48.

Igor Vsevolodovich GIRKIN

(Игорь Всеволодович ГИРКИН) (alias Igor STRELKOV Ihor STRIELKOV)

Geslacht: man

Geboortedatum: 17.12.1970

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Geldt als personeelslid van het hoofddirectoraat inlichtingen van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie (GRU). Was betrokken bij incidenten in Sloviansk. Hoofd van de volksbeweging „Novorossia”. Voormalig „minister van Defensie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Organiseerde op 4 november 2016 een Russische mars in Moskou voor Russische nationalisten die de separatisten in Oost-Oekraïne steunen.

Blijft de separatistische activiteiten in Oost-Oekraïne actief steunen.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich VOLODIN

(Вячеслав Викторович ВОЛОДИН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 4.2.1964

Geboorteplaats: Alekseevka, regio Saratov, Russische Federatie

Voormalig eerste onderstafchef van de presidentiële kanselarij van Rusland. Belast met het toezicht op de politieke integratie van de geannexeerde Oekraïense regio Krim in de Russische Federatie.

Thans vicevoorzitter van de Doema van de Russische Federatie sinds oktober 2016.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich SHAMANOV

(Владимир Анатольевич ШАМАНОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 15.2.1957

Geboorteplaats: Barnaul, Russische Federatie

Voormalig commandant van de Russische luchtlandingstroepen, kolonel-generaal. Is vanuit deze leidinggevende positie verantwoordelijk voor de inzet van Russische luchtlandingstroepen op de Krim.

Huidig voorzitter van de Commissie Defensie van de Doema van de Russische Federatie.

12.5.2014

▼M42

51.

Vladimir Nikolaevich PLIGIN (Владимир Николаевич ПЛИГИН)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 19.5.1960

Geboorteplaats: Ignatovo, oblast Vologodsk, USSR (nu Russische Federatie)

Voormalig lid van de Doema en voormalig voorzitter van de Commissie grondwettelijk recht van de Doema. Belast met het faciliteren van de vaststelling van wetgeving betreffende de annexatie van de Krim en Sebastopol bij de Russische Federatie.

Voormalig lid van de Hoge Raad van de partij „Verenigd Rusland”. Adviseur van de voorzitter van de Doema, Volodin. Momenteel onderzoeker bij het Instituut voor staat en recht van de Russische Academie voor Wetenschap.

Medevoorzitter van de vereniging van Russische advocaten

12.5.2014

▼M38

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич ЯРОШ)

Petro Hryhorovych YAROSH (IAROSH)

(Петро Григорович ЯРОШ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 30.1.1971

Geboorteplaats: Skvortsovo, regio Simferopol, Krim, Oekraïne

Voormalig hoofd van het bureau voor de Krim van de federale migratiedienst. Verantwoordelijk voor de systematische en versnelde afgifte van Russische paspoorten voor ingezetenen van de Krim.

12.5.2014

▼M42

53.

Oleg Grigorievich KOZYURA

(Олег Григорьевич КОЗЮРА)

Oleh Hryhorovych KOZYURA

(Олег Григорович КОЗЮРА)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 30.12.1965 of 19.12.1962

Geboorteplaats: Simferopol, Krim of Zaporizhia, Oekraïne

Voormalig hoofd van het bureau voor Sebastopol van de federale migratiedienst. Verantwoordelijk voor de systematische en versnelde afgifte van Russische paspoorten voor ingezetenen van Sebastopol.

Voormalig hoofd administratie van de Wetgevende Vergadering van de stad Sebastopol.

Adviseur van de gouverneur van Sebastopol.

12.5.2014

▼M38

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович ПОНОМАРЬОВ)

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович ПОНОМАРËВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 2.5.1965

Geboorteplaats: Sloviansk, oblast Donetsk, Oekraïne

Voormalig zelfverklaard „volksburgemeester van Sloviansk” (tot 10 juni 2014). Ponomariov heeft Vladimir Poetin opgeroepen Russische strijdkrachten te sturen ter bescherming van de stad en heeft hem later verzocht wapens te leveren. Medestanders van Ponomariov waren betrokken bij kidnappingen (zij hebben de activiste Irma Krat en Simon Ostrovsky, een reporter van Vice News, gevangengenomen en later weer vrijgelaten, en militaire waarnemers (ingezet in het kader van het Weens Document van de OVSE) vastgehouden. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

12.5.2014

▼M39

55.

Igor Nikolaevich BEZLER (alias Bes (duivel))

(Игорь Николаевич БЕЗЛЕР)

Ihor Mykolayovych BEZLER

(Ігор Миколайович БЕЗЛЕР)

alias Igor Nikolaevich BEREGOVOY

(Игорь Николаевич БЕРЕГОВОЙ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 30.12.1965

Geboorteplaats: Simferopol, Krim, Oekraïne

Een van de voormalige leiders van de militie die zichzelf in Horlivka heeft uitgeroepen. Heeft de controle overgenomen over het gebouw waar het bureau van de Oekraïense veiligheidsdienst in de regio Donetsk is gevestigd, en heeft nadien het districtsbureau van het ministerie van Binnenlandse Zaken in de stad Horlivka bezet. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin, onder wiens bevel hij betrokken was bij de moord op Volodymyr Rybak, gemeenteraadslid in de stad Horlivka.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.5.2014

▼M38

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич КАКИДЗЯНОВ)

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич ХАКИМЗЯНОВ)

Ihor Yevhenovych KHAKIMZIANOV (KAKIDZIANOV)

(Ігор Євгенович ХАКІМЗЯНОВ (КАКІДЗЯНОВ))

Geslacht: man

Geboortedatum: 25.7.1980

Geboorteplaats: Makiikva, oblast Donetsk, Oekraïne

Een van de voormalige aanvoerders van de strijdkrachten van de zelfuitgeroepen „Volksrepubliek Donetsk”. Volgens Pushylin, een van de leiders van de „Volksrepubliek Donetsk”, stellen de strijdkrachten zich ten doel „de bevolking van de Volksrepubliek Donetsk en de territoriale integriteit van de republiek te beschermen”.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.5.2014

57.

Oleg TSARIOV, Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолійович ЦАРЬОВ)

Oleg Anatolevich TSARYOV

(Олег Анатольевич ЦАPËВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 2.6.1970

Geboorteplaats: Dnepropetrovsk (nu Dnipro), Oekraïne

Voormalig lid van de „Rada”, heeft als lid openlijk opgeroepen tot de oprichting van de zogenaamde „Federale Republiek Novorossiya”, bestaande uit regio's in het zuidoosten van Oekraïne. Voormalig „voorzitter” van het zogenoemde „Parlement van de Unie van de Volksrepublieken” („Parlement van Novorossiya”).

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.5.2014

▼M42

58.

Roman Viktorovich LYAGIN

(Роман Викторович ЛЯГИН)

Roman Viktorovych LIAHIN

(Роман Вiкторович ЛЯГIН)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 30.5.1980

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Voormalig hoofd van de centrale kiescommissie van de „Volksrepubliek Donetsk”. Heeft actief meegewerkt aan de organisatie van het referendum van 11 mei 2014 over het zelfbeschikkingsrecht van de „Volksrepubliek Donetsk”. Voormalige „minister van Werkgelegenheid en Sociaal Beleid”.

Strafrechtelijk vervolgd in Oekraïne.

12.5.2014

▼M38

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич МАЛЫХИН)

Oleksandr Serhiyovych (Sergiyovych) MALYKHIN

(Олександр Сергійович МАЛИХІН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 12.1.1981

Voormalig hoofd van de centrale kiescommissie van de „Volksrepubliek Loegansk”. Heeft actief meegewerkt aan de organisatie van het referendum van 11 mei 2014 over het zelfbeschikkingsrecht van de „Volksrepubliek Loegansk”.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische beleidsmaatregelen.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna POKLONCSKAYA

(Наталья Владимировна ПОКЛОНСКАЯ)

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 18.3.1980

Geboorteplaats: Mikhailovka, regio Voroshilovgrad, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne of Yevpatoria, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Lid van de Doema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Voormalig procureur van de zogenaamde „Republiek Krim”. Werkte actief mee aan de annexatie van de Krim door Rusland.

Thans vicevoorzitter van de Commissie internationale zaken, lid van de Commissie over het onderzoek naar buitenlandse inmenging in de interne aangelegenheden van de Russische Federatie, lid van de Commissie veiligheid en corruptiebestrijding van de Staatsdoema van de Russische Federatie.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich SHEVCHENKO

(Игорь Сергеевич ШЕВЧЕНКО)

Geslacht: man

Geboortedatum: 9.2.1979

Geboorteplaats: Sebastopol, Krim, Oekraïne

Voormalig procureur van Sebastopol; werkte als procureur actief mee aan de annexatie van Sebastopol door Rusland.

Procureur van de Republiek Adygea.

12.5.2014

▼M41

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич БОРОДАЙ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 25.7.1972

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Voormalige zogenoemde „minister-president van de Volksrepubliek Donetsk”, die verantwoordelijk was voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenoemde „regering van de Volksrepubliek Donetsk” (bv. op 8 juli 2014 verklaarde hij: „Onze militairen voeren een bijzondere operatie uit tegen de Oekraïense „fascisten””), ondertekenaar van het memorandum van overeenstemming inzake „de Unie van Novorossiya”. Blijft separatistische acties of beleidsmaatregelen ondersteunen. Hoofd van de „Unie van Donbas-vrijwilligers”.

Directeur van de Unie van Donbas-vrijwilligers. Actief betrokken bij de aanwerving en opleiding van „vrijwilligers” die naar Donbas worden gezonden om te vechten.

12.7.2014

▼M38

63.

Alexander KHODAKOVSKY

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKYY (KHODAKOVSKYI)

(Олександр Сергійович ХОДАКОВСЬКИЙ)

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич ХОДАКОВСКИЙ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 18.12.1972

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Voormalige zogenoemde „minister van Veiligheid van de Volksrepubliek Donetsk”, die verantwoordelijk was voor de separatistische beveiligingsdiensten van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Donetsk”. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.7.2014

64.

Alexandr Arkadievich KALYUSSKY

(Александр Аркадьевич КАЛЮССКИЙ)

Oleksandr Arkadiyovych KALYUSSKIY

(Олександр Аркадійович КАЛЮСЬКИЙ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 9.10.1975

Voormalige zogenaamde „de facto viceminister-president van Sociale Zaken van de Volksrepubliek Donetsk”. Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Donetsk”.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич ХРЯКОВ)

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр Віталійович ХРЯКОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 6.11.1958

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Voormalige zogenaamde “minister van Informatie en Massacommunicatie van de „Volksrepubliek Donetsk”. Tegenwoordig lid van de zogenaamde „Volksraad” van de „Volksrepubliek Donetsk”. Verantwoordelijk voor de pro-separatistische propaganda-activiteiten van de zogenaamde „regering” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

Blijf actief steun verlenen aan de separatistische acties in Oost-Oekraïne.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович БАШИРОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 20.1.1964

Geboorteplaats: Izhevsk, Russische Federatie

Voormalige zogenaamde „minister-president van de Raad van ministers van de Volksrepubliek Loegansk” (bevestigd op 8 juli 2014).

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde “regering van de Volksrepubliek „Loegansk”.

Blijft actief in de ondersteuning van separatistische structuren van de LNR.

12.7.2014

67.

Vasyl Oleksandrovych NIKITIN

(Василь Олександрович НІКІТІН)

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович НИКИТИН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 25.11.1971

Geboorteplaats: Shargun, Oezbekistan Geslacht: man

Voormalige zogenaamde „viceminister-president van de Raad van ministers van de Volksrepubliek Loegansk” (voordien „minister-president van de Volksrepubliek Loegansk”, en voormalig woordvoerder van het „Leger van het Zuidoosten”).

Verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek „Loegansk”.

Is de man achter de verklaring van het Leger van het Zuidoosten dat de Oekraïense presidentsverkiezingen in de „Volksrepubliek Loegansk” niet kunnen plaatsvinden vanwege de „nieuwe” status van de regio.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович КАРЯКИН)

Oleksiy Vyacheslavovych KARYAKIN

(Олексій В'ячеславович КАРЯКІН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 7.4.1980 of 7.4.1979

Geboorteplaats: Stakhanov, regio Loegansk, Oekraïne

Tot 25 maart 2016, de zogenoemde „voorzitter van de Hoge Raad van de Volksrepubliek Loegansk”, verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de „Hoge Raad”, verantwoordelijk voor het verzoek aan de Russische Federatie om de onafhankelijkheid van de „Volksrepubliek Loegansk” te erkennen.

Ondertekenaar van het memorandum van overeenstemming inzake de „Unie van Novorossiya”.

Voormalig lid van de zogenaamde „Volksraad” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

Tegenwoordig voorzitter van de zogenoemde „Openbare Kamer van de Volksrepubliek Loegansk”.

12.7.2014

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрій Володимирович ІВАКІН)

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович ИВАКИН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 13.8.1954

Geboorteplaats: Perevalsk, oblast Loegansk, Oekraïne

Voormalige zogenaamde „minister van Binnenlandse Zaken van de Volksrepubliek Loegansk”, die verantwoordelijk was voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович ПЛОТНИЦКИЙ)

Ihor (Igor) Venedyktovych PLOTNYTSKYY

(Ігор Венедиктович ПЛОТНИЦЬКИЙ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 24.6.1964 of 25.6.1964 of 26.6.1964

Geboorteplaats: Loegansk (mogelijk in Kelmentsi, oblast Chernivtsi), Oekraïne

Voormalige zogenoemde „minister van Defensie” en voormalig zogenoemd „hoofd” van de „Volksrepubliek Loegansk”, en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenoemde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

Voormalig „speciaal gezant” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk” voor de uitvoering van de Minsk-akkoorden.

12.7.2014

71.

Nikolay Ivanovich KOZITSYN

(Николай Иванович КОЗИЦЫН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 20.6.1956 of 6.10.1956

Geboorteplaats: Djerzjinsk, regio Donetsk, Oekraïne

Commandant van het Kozakkenleger.

Voert het bevel over separatisten in het oosten van Oekraïne die strijden tegen de Oekraïense regeringstroepen.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.7.2014

▼M17 —————

▼M38

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович ФРАДКОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 1.9.1950

Geboorteplaats: Kurumoch, regio Kuibyshev, Russische Federatie

Voormalig permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Voormalig directeur van de buitenlandse inlichtingendienst van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden en deze coördineert) stippelde hij mede het beleid van de Russische overheid uit dat de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

Met ingang van 4 januari 2017 directeur van het Russische Instituut voor strategische studies. Hij is tevens voorzitter van de Raad van bestuur van „Almaz-Antey”.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

25.7.2014

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович ПАТРУШЕВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 11.7.1951

Geboorteplaats: Leningrad, USSR (nu Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Permanent lid en secretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden en deze coördineert) stippelde hij mede het beleid van de Russische overheid uit dat de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич БОРТНИКОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 15.11.1951

Geboorteplaats: Perm, Russische Federatie

Permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie; directeur van de federale veiligheidsdienst (FSB). Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden en deze coördineert) stippelde hij mede het beleid van de Russische overheid uit waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne worden bedreigd.

25.7.2014

▼M39

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович НУРГАЛИЕВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 8.10.1956

Geboorteplaats: Zhetikara, Socialistische Sovjetrepubliek Kazachstan (nu Kazachstan)

Lid en ondersecretaris van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden en deze coördineert) stippelde hij mede het beleid van de Russische overheid uit dat de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

25.7.2014

▼M38

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович ГРЫЗЛОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 15.12.1950

Geboorteplaats: Vladivostok, Russische Federatie

Voormalig permanent lid van de Veiligheidsraad van de Russische Federatie. Als lid van de Veiligheidsraad (die advies verstrekt over nationale veiligheidsaangelegenheden en deze coördineert) stippelde hij mede het beleid van de Russische overheid uit dat de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

Hij is nog steeds voorzitter van de Hoge Raad van de partij „Verenigd Rusland”.

Voorzitter van de raad van bestuur van het staatsbedrijf Tactical Missiles Corporation JSC.

25.7.2014

78.

Sergei Orestovich BESEDA

(Сергей Орестович БЕСЕДА)

Geslacht: man

Geboortedatum: 17.5.1954

Bevelhebber van de Vijfde Dienst van de federale veiligheidsdienst (FSB) van de Russische Federatie.

Als een van de hoge functionarissen van de FSB (kolonel-generaal) leidt hij een dienst die verantwoordelijk is voor het toezicht op inlichtingenoperaties en internationale activiteiten.

25.7.2014

▼M42

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYARYOV/DEGTYAREV (Михаил Владимирович ДЕГТЯРËВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 10.7.1981

Geboorteplaats: Kuibyshev (Samara), Russische Federatie

Voormalig lid van de Doema.

Kondigde als lid van de Doema de plechtige opening aan van de „de facto-ambassade” van de niet-erkende zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” in Moskou. Hij draagt bij tot het ondermijnen en bedreigen van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Voormalig voorzitter van de Commissie Lichamelijke opvoeding, Sport en Jeugdzaken van de Doema.

Sinds 20 juli 2020, waarnemend gouverneur van de krai Khabarovsk.

Sinds 6 februari 2021, coördinator van de Liberaal-Democratische Partij van Rusland.

25.7.2014

▼M38

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович КАДЫРОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 5.10.1976

Geboorteplaats: Tsentaroy, Tsjetsjenië, Russische Federatie

President van de Republiek Tsjetsjenië. Kadyrov legde verklaringen af waarin hij zijn steun uitsprak voor de illegale annexatie van de Krim en voor de gewapende opstand in Oekraïne. Zo verklaarde hij op 14 juni 2014 dat hij „alles in het werk zou stellen om de Krim er weer bovenop te helpen”. In dat verband ontving hij uit handen van de leider van de Autonome Republiek van de Krim een onderscheiding „voor de bevrijding van de Krim”, vanwege zijn steun voor de illegale annexatie van de Krim. Op 1 juni 2014 verklaarde hij zich voorts bereid desgevraagd 74 000 Tsjetsjeense vrijwilligers naar Oekraïne te sturen.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич ТКАЧËВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 23.12.1960

Geboorteplaats: Vyselki, regio Krasnodar, Russische Federatie

Voormalig gouverneur van de regio Krasnodar.

Ontving uit handen van de leider van de Autonome Republiek van de Krim een onderscheiding „voor de bevrijding van de Krim”, vanwege zijn steun voor de illegale annexatie van de Krim. Bij die gelegenheid zei de leider van de Autonome Republiek van de Krim dat Tkachyov een van de eersten was die hun steun betuigden voor de nieuwe „machthebbers” van de Krim.

Voormalig minister van Landbouw van de Russische Federatie.

25.7.2014

82.

Pavel Yurievich GUBAREV

(Павел Юрьевич ГУБАРЕВ)

Pavlo Yuriyovich GUBARIEV (HUBARIEV)

(Павло Юрійович ГУБАРЄВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 10.2.1983 (of 10.3.1983)

Geboorteplaats: Sievierodonetsk, Oekraïne

Een van de zelfverklaarde leiders van de „Volksrepubliek Donetsk”. Hij verzocht om Russische interventie in Oost-Oekraïne, onder meer door het inzetten van Russische vredestroepen. Had banden met Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Gubarev was verantwoordelijk voor de recrutering van personen voor de separatistische strijdkrachten.

Hij heeft zichzelf uitgeroepen tot „gouverneur van het volk”. Werd gearresteerd wegens het bedreigen van de territoriale integriteit van Oekraïne, en vervolgens weer vrijgelaten.

Werd gearresteerd wegens het bedreigen van de territoriale integriteit van Oekraïne, en vervolgens weer vrijgelaten. Blijft desondanks een belangrijke rol vervullen bij separatistische activiteiten; ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne

25.7.2014

83.

Ekaterina Yurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна ГУБАРЕВА)

Kateryna Yuriyivna GUBARIEVA (HUBARIEVA)

(Катерина Юріївна ГУБАРЄВА)

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 5.7.1983 of 10.3.1983

Geboorteplaats: Kakhovka, oblast Kherson, Oekraïne

In haar hoedanigheid van voormalige zogenaamde „minister van Buitenlandse Zaken” was zij verantwoordelijk voor het verdedigen van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”, waardoor de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnd werden. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij bijgevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen. Voormalig lid van de zogenoemde „Volksraad” van de „Volksrepubliek Donetsk” (tot november 2018).

25.7.2014

▼M42

84.

Fyodor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич БЕРЕЗИН)

Fedir Dmytrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович БЕРЕЗIН)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 7.2.1960

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Voormalige zogenoemde „plaatsvervangend minister van Defensie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. Heeft banden met Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft Berezin bijgevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Blijft separatistische acties of beleidsmaatregelen ondersteunen. Thans voorzitter van het bestuur van de schrijversbond van de Volksrepubliek Donetsk en afgevaardigde van de Volksraad van de Volksrepubliek Donetsk.

25.7.2014

▼M38

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

(Валерий Владимирович КАУРОВ)

Valeriy Volodymyrovych KAUROV

(Валерій Володимирович КАУРОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 2.4.1956

Geboorteplaats: Odessa, Oekraïne

Zelfverklaard „president” van de zogenaamde „Republiek Novorossiya”; verzocht Rusland om inzet van strijdkrachten in Oekraïne. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij bijgevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen.

25.7.2014

▼M39

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK (alias „Abwehr”)

(Сергей Анатольевич ЗДРИЛЮК)

(Сергій Анатолійович ЗДРИЛЮК)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 23.6.1972 (of 23.7.1972)

Geboorteplaats: Frontovka, regio Vinnytsia, Oekraïne

Hooggeplaatst medewerker van Igor Strelkov/Girkin, die verantwoordelijk is voor acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft Zdriliuk bijgevolg acties en beleidsmaatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV (alias Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

(Владимир АНТЮФЕЕВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 19.2.1951

Geboorteplaats: Novosibirsk, Russische Federatie

Voormalig „minister voor Staatsveiligheid” in de separatistische regio Transnistrië. Voormalig vicepremier van de „Volksrepubliek Donetsk”, bevoegd voor veiligheid en ordehandhaving. Was in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de separatistische „overheidsactiviteiten” van de zogenaamde „regering van de Volksrepubliek Donetsk”.

Lid van de raad van bestuur en plaatsvervangend directeur-generaal van de staatsonderneming „United Engine Corporation”, lid van de raad van bestuur van de staatsonderneming JSC Research and Production Enterprise „Temp”, genoemd naar F. Korotkov.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

25.7.2014

▼M38

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич ГРОМОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 31.5.1960

Geboorteplaats: Zagorsk (Sergiev Posad), Russische Federatie

Als eerste onderstafchef van de presidentiële administratie is hij verantwoordelijk voor instructies aan de Russische media om zich gunstig op te stellen ten aanzien van de separatisten in Oekraïne en de annexatie van de Krim. Hij steunt derhalve de destabilisering van Oost-Oekraïne en de annexatie van de Krim.

30.7.2014

89.

Oksana TCHIGRINA

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA (CHYHRYNA)

(Оксана Александровна ЧИГРИНА)

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: mogelijk 23.7.1981

Voormalig woordvoerster van de zogenaamde „regering” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”, die verklaringen heeft afgelegd ter rechtvaardiging van onder meer het neerhalen van een militair vliegtuig van Oekraïne, gijzelnemingen en gevechtshandelingen van de illegale gewapende groepen, waardoor de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne werden ondermijnd.

Voormalig woordvoerster van de persdienst van de LNR.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

30.7.2014

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ)

Borys Oleksiyovych LYTVYNOV

(Борис Олексійович ЛИТВИНОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 13.1.1954

Geboorteplaats: Dzerzhynsk, oblast Donetsk, Oekraïne

Voormalig lid van de zogenoemde „Volksraad” en voormalig voorzitter van de zogenoemde „Hoge Raad” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”, die een initiatiefnemer was van het beleid en de organisatie van het illegale „referendum” dat leidde tot het uitroepen van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”, wat een inbreuk vormde van de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties en beleidsmaatregelen. Thans leider van de Communistische Partij van de DNR.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович АБИСОВ)

Sergiy (Serhiy) Vadymovych ABISOV

(Сергій Вадимович АБІСОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 27.11.1967

Geboorteplaats: Simferopol, de Krim, Oekraïne

Aanvaardde zijn benoeming tot zogenoemde „minister van Binnenlandse Zaken van de Republiek Krim” bij decreet van de president van Rusland (Decreet nr. 301) van 5 mei 2014, en heeft door zijn acties als zogenoemde „minister van Binnenlandse Zaken” de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne ondermijnd.

In juni 2018 afgezet als zogenoemd „minister van Binnenlandse Zaken van de Republiek Krim”. Medewerker van de „voorzitter” van de Raad van ministers van de zogenaamde „Republiek Krim”.

30.7.2014

▼M39

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович РОТЕНБЕРГ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 15.12.1951

Geboorteplaats: Leningrad, USSR (nu Sint-Petersburg, Russische Federatie)

Arkady Rotenberg is een prominente Russische zakenman met nauwe persoonlijke banden met president Poetin. Sinds maart 2014 heeft Rotenberg, of hebben zijn ondernemingen, overheidscontracten gekregen voor in totaal meer dan 7 miljard USD. Rotenberg voerde in 2015 de jaarlijkse lijst van overheidscontracten op basis van waarde aan, nadat de Russische regering hem contracten had gegund ter waarde van 555 miljard RUB. Veel van deze contracten waren gegund zonder formele mededingingsprocessen. Op 30 januari 2015 heeft premier Dmitry Medvedev een decreet ondertekend waarbij aan Rotenbergs onderneming Stroygazmontazh een overheidsopdracht werd gegund voor de bouw van de Kertsj-brug van Rusland naar de illegaal geannexeerde Autonome Republiek Krim.

30.7.2014

 

 

 

Door middel van deze contracten heeft hij financiële voordelen gekregen van de Russische beleidsmakers die verantwoordelijk zijn voor de inlijving van de Krim of de destabilisatie van het oosten van Oekraïne.

Hij is voormalig eigenaar van de onderneming Stroygazmontazh, waaraan een overheidsopdracht is gegund voor de bouw van de Kertsj-brug van Rusland naar de illegaal geannexeerde Autonome Republiek Krim, waarmee de integratie van de Krim in de Russische Federatie wordt geconsolideerd en de territoriale integriteit van Oekraïne verder wordt ondermijnd. Ook is in januari 2017 aan Stroygazmontazh de overheidsopdracht ter waarde van 17 miljard RUB gegund voor de aanleg van een spoorlijn op de Kertsj-brug waardoor de territoriale integriteit van Oekraïne eveneens verder wordt ondermijnd.

 

 

 

 

Eigenaar van twee ondernemingen, Mostotrest en Stroygazmontazh-Most, aangewezen voor hun activiteiten die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnen (entiteiten nrs. 43 en 46 in deze bijlage).

Voor zijn betrokkenheid bij de bouw van de Kertsj-brug werd hem in maart 2020 de orde „Arbeidsheld van de Russische Federatie” van de staat toegekend.

Hij is de voorzitter van de raad van bestuur van de uitgeverij Prosvescheniye, die met name verantwoordelijk is voor het project „Aan de kinderen van Rusland: Adres: de Krim”, een overheidscampagne die erop gericht is de kinderen van de Krim ervan te overtuigen dat zij nu Russische burgers zijn die in Rusland wonen, waarmee hij het beleid tot integratie van de Krim in Rusland van de Russische regering steunt.

 

▼M38

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

(Константин Валерьевич МАЛОФЕЕВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 3.7.1974

Geboorteplaats: Puschino, regio Moskou, Russische Federatie

De heer Malofeev heeft nauwe banden met Oekraïense separatisten in Oost-Oekraïne en de Krim. Hij is een voormalig werkgever van de heer Borodai, de zogenaamde premier van de „Volksrepubliek van Donetsk”, en had een ontmoeting met de heer Aksyonov, de zogenaamde premier van de zogenaamde „Krimrepubliek” in de periode van de annexatie van de Krim. De regering van Oekraïne heeft een strafrechtelijk onderzoek tegen hem geopend naar aanleiding van zijn vermeende materiële en financiële steun aan de separatisten. Daarnaast heeft hij een aantal openbare verklaringen afgelegd waarin hij de annexatie van de Krim en de opneming van Oekraïne in Rusland steunde; hij verklaarde met name in juni 2014 dat „het niet mogelijk was om geheel Oekraïne in Rusland op te nemen, maar misschien wel het Oosten (van Oekraïne)”.

Met dit optreden steunt de heer Malofeev de destabilisering van Oost-Oekraïne

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

(Юрий Валентинович КОВАЛЬЧУК)

Geboortedatum: 25.7.1951

Geslacht: man

Geboorteplaats: Leningrad, USSR (nu Sint-Petersburg, Russische Federatie)

De heer Kovalchuk is sinds lange tijd een bekende van president Putin. Hij is medestichter van de zogenaamde Ozero Dacha, een coöperatie die een groep invloedrijke personen rond president Poetin bij elkaar brengt.

Hij trekt profijt uit zijn banden met Russische beleidsmakers. Hij is voorzitter en grootste aandeelhouder van Bank Rossiya, waarvan in 2013 nagenoeg 38 % in zijn bezit was, en die wordt beschouwd als de persoonlijke bank van hogere ambtenaren van de Russische Federatie. Sinds de illegale annexatie van de Krim heeft Bank Rossiya filialen geopend op de gehele Krim en in Sebastopol, waardoor die de integratie daarvan in de Russische Federatie consolideert.

Daarnaast heeft Bank Rossiya een belangrijk aandeel in de National Media Group, een groep die televisiezenders controleert waarop het destabiliseringsbeleid van de Russische regering actief wordt gesteund

30.7.2014

▼M41

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

(Николай Терентьевич ШАМАЛОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 24.1.1950

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie)

De heer Shamalov is al lang een kennis van president Poetin. Hij is medestichter van de zogenoemde Ozero Dacha, een coöperatie die een groep invloedrijke personen rond president Poetin bij elkaar brengt.

Hij heeft profijt van zijn banden met Russische beleidsmakers. Hij is de op een na grootste aandeelhouder van Bank Rossiya, waarvan in 2013 ongeveer 10 % in zijn bezit was, en die wordt beschouwd als de persoonlijke bank van hogere ambtenaren van de Russische Federatie. Sinds de illegale annexatie van de Krim heeft Bank Rossiya filialen geopend op de gehele Krim en in Sebastopol, waardoor die de integratie daarvan in de Russische Federatie consolideert.

Daarnaast heeft Bank Rossiya een belangrijk aandeel in de National Media Group, een groep die televisiezenders controleert waarop het destabiliseringsbeleid van de Russische regering actief wordt gesteund.

30.7.2014

▼M33 —————

▼M39

97.

Vladimir Petrovich KONONOV (alias „Tsaar”)

(Владимир Петрович КОНОНОВ)

Volodymyr Petrovych KONONOV

(Володимир Петрович КОНОНОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 14.10.1974

Geboorteplaats: Gorsky, oblast Loegansk, Oekraïne

Sinds 14 augustus 2014 vervangt hij Igor Strelkov/Girkin als zogenoemde „minister van Defensie” van de „Volksrepubliek Donetsk”. Hij zou sinds april 2014 de leiding hebben over een divisie van separatistische strijders in Donetsk, en hij heeft beloofd zich te zullen kwijten van de strategische taak de Oekraïense militaire agressie terug te slaan. Kononov heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

In september 2018 ontslagen als zogenoemd „minister van Defensie”.

Chef van het directoraat Sociale Bijstand voor gepensioneerde militairen en patriottische opvoeding, onder het zogenoemde „hoofd van de Volksrepubliek Donetsk”.

12.9.2014

▼M38

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO

(Мирослав Владимирович РУДЕНКО)

Myroslav Volodymyrovych RUDENKO

(Мирослав Володимирович РУДЕНКО)

Geslacht: man

Geboortedatum: 21.1.1983

Geboorteplaats: Debaltsevo, Oekraïne

Betrokken bij de „Volksmilitie van de Donbass”. Hij heeft onder meer verklaard dat die in de rest van het land zal blijven vechten. Rudenko heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Lid van de zogenaamde „Volksraad” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

12.9.2014

▼M21 —————

▼M39

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич ПИНЧУК)

Andriy Yuriyovych PINCHUK

(Андрій Юрійович ПІНЧУК)

Geslacht: mannelijk

Mogelijke geboortedatum: 27.12.1977

Geboorteplaats: Tiraspol, Republiek Moldavië

Voormalig „minister van Staatsveiligheid” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. Gelieerd aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoordelijk was voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen. Uitvoerend directeur en voorzitter van de raad van de commandanten van de „Unie van Donbas-vrijwilligers”.

12.9.2014

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA

(Олег Владимирович Берëза)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 1.3.1977

Geboorteplaats: Frunze, district Slobozia, Republiek Moldavië

Voormalige zogenoemde „minister van Binnenlandse Zaken” van de „Volksrepubliek Donetsk”. Gelieerd aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoordelijk was voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

▼M38

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN

(Андрей Николаевич РОДКИН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 23.9.1976

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Voormalig vertegenwoordiger in Moskou van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft onder meer verklaard dat de milities bereid zijn een guerrilla-oorlog te voeren en dat zij wapensystemen van de Oekraïense strijdkrachten hebben bemachtigd. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

Een van de voormalige leiders van de „Unie van Donbas-vrijwilligers”.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN

(Александр Акимович КАРАМАН)

Alexandru CARAMAN

Geslacht: man

Geboortedatum: 26.7.1956

Geboorteplaats: Cioburciu, district Slobozia, Republiek Moldavië

Voormalige zogenaamde „viceminister-president; minister van Sociale Zaken van de Volksrepubliek Donetsk”. Gelieerd aan Vladimir Antyufeyev, die verantwoordelijk was voor de separatistische „regeringsactiviteiten” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen. Protégé van de voormalige vicepremier van Rusland, Dmitry Rogozin. Voormalig hoofd van de administratie van de Raad van ministers van de „Volksrepubliek Donetsk”.

Tot en met maart 2017 „gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president” van de zogenoemde „Pridnestrovische Moldavische Republiek” ten aanzien van de Russische Federatie.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen

12.9.2014

104.

Georgiy L’vovich MURADOV

(Георгий Львович МУРАДОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 19.11.1954

Geboorteplaats: Kochmes, Autonome Socialistische Sovjetrepubliek Komi (nu de Russische Federatie)

Zogenaamd „viceminister-president” van de Krim en gevolmachtigd vertegenwoordiger van de Krim bij president Poetin. Muradov heeft een belangrijke rol gespeeld bij het consolideren van de institutionele controle door Rusland over de Krim sinds de illegale annexatie. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET

(Михаил Сергеевич ШЕРЕМЕТ)

Mykhaylo Serhiyovych SHEREMET

(Михайло Сергійович ШЕРЕМЕТ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 23.5.1971

Geboorteplaats: Dzhankoy, Oekraïne

Lid van de Doema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Voormalig zogenaamd „eerste viceminister-president” van de Krim. Sheremet heeft een belangrijke rol gespeeld bij de organisatie en uitvoering van het „referendum” van 16 maart 2014 op de Krim over de hereniging met Rusland. Ten tijde van het „referendum” zou Sheremet op de Krim de leiding hebben gehad over de pro-Moskou-„zelfverdedigingstroepen”. Hij heeft bijgevolg acties en maatregelen ondersteund die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

Op 18 september 2016 gekozen als Doema-afgevaardigde uit de illegaal geannexeerde Krim.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV

(Юрий Леонидович ВОРОБЬЕВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 2.2.1948

Geboorteplaats: Krasnoyarsk, Russische Federatie

Vicevoorzitter van de Federatieraad van de Russische Federatie. Op 1 maart 2014 heeft Vorobiov in de Federatieraad openlijk zijn steun uitgesproken voor de inzet van Russische strijdkrachten in Oekraïne. Hij heeft dan ook voor het desbetreffende decreet gestemd.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY

(Владимир Вольфович ЖИРИНОВСКИ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 25.4.1946

Geboorteplaats: Alma-Ata, Socialistische Sovjetrepubliek Kazachstan (nu Kazachstan)

Lid van de Raad van de Doema; voorzitter van de LDPR-partij. Hij heeft de inzet van Russische gewapende strijdkrachten in Oekraïne en de annexatie van de Krim actief ondersteund. Hij heeft actief gepleit voor de opdeling van Oekraïne. Namens de door hem voorgezeten LDPR-partij heeft hij een overeenkomst met de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk” ondertekend.

12.9.2014

▼M42

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Владимир Абдуалиевич ВАСИЛЬЕВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 11.8.1949

Geboorteplaats: Klin, regio Moskou, Russische Federatie

Voormalig vicevoorzitter van de Doema. Stemde op 20 maart 2014 voor het ontwerp van federale constitutionele wet “inzake de opname in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten – de „Republiek Krim en de Stad met federale status Sebastopol”.

Voormalig hoofd van de Republiek Dagestan.

Sinds 5 oktober 2020, adviseur van de president van de Russische Federatie.

12.9.2014

▼M39

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY

(Виктор Петрович ВОДОЛАЦКИЙ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 19.8.1957

Geboorteplaats: Stefanidin Dar, regio Rostov, Russische Federatie

Voormalig voorzitter („ataman”) van de Unie van Russische en buitenlandse Kozakse Strijdkrachten. Lid van de Doema. Eerste vicevoorzitter van de Commissie van de Doema voor GOS-aangelegenheden, Euraziatische integratie en betrekkingen met landgenoten.

Hij heeft de annexatie van de Krim ondersteund en hij heeft toegegeven dat Russische Kozakken actief betrokken waren bij het Oekraïense conflict aan de zijde van de door de Russen gesteunde separatisten. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „Inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek Krim en de Stad met federale status Sebastopol”.

12.9.2014

▼M38

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV

(Леонид Иванович КАЛАШНИКОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 6.8.1960

Geboorteplaats: Stepnoy Dvorets, Russische Federatie

Voormalig eerste vicevoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

Thans voorzitter van de Commissie voor GOS-aangelegenheden, Euraziatische integratie en betrekkingen met landgenoten van de Russische Doema.

12.9.2014

▼M42

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN

(Владимир Степанович НИКИТИН)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 5.4.1948

Geboorteplaats: Opotchka, Russische Federatie

Voormalig lid van de Doema en voormalig eerste vicevoorzitter van de Commissie voor aangelegenheden inzake het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten), Euraziatische integratie en betrekkingen met landgenoten van de Doema. Stemde op 20 maart 2014 voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de opname in de Russische Federatie van de „Republiek Krim” en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten – de „Republiek Krim” en de Stad met federale status Sebastopol”.

Lid van het presidium van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Russische Federatie.

Leider van de pro-Russische volksbeweging „Russische Eendracht”, die pleit voor één Russische beschaving en een sterkere positie van Rusland in de voormalige Sovjetruimte en het GOS.

12.9.2014

▼M38

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV

(Олег Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 21.3.1964

Geboorteplaats: Rudny, regio Kostanai, Socialistische Sovjetrepubliek Kazachstan (nu Kazachstan)

Voormalig lid van de Doema en voormalig eerste vicevoorzitter van de Commissie voor aangelegenheden inzake het GOS (Gemenebest van Onafhankelijke Staten), Euraziatische integratie en betrekkingen met landgenoten van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische beleidsmaatregelen.

12.9.2014

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV

(Иван Иванович МЕЛЬНИКОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 7.8.1950

Geboorteplaats: Bogoroditsk, Russische Federatie

Eerste vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV

(Игорь Владимирович ЛЕБЕДЕВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 27.9.1972

Geboorteplaats: Moskou, Russische Federatie

Vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV

(Николай Владимирович ЛЕВИЧЕВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 28.5.1953

Geboorteplaats: Pushkin, Russische Federatie

Voormalig lid van de Doema. Voormalig vicevoorzitter van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

Thans lid van de centrale kiescommissie.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA

(Светлана Сергеевна ЖУРОВА)

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 7.1.1972

Geboorteplaats: Pavlov aan de Neva, Russische Federatie

Eerste vicevoorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Doema. Op 20 maart 2014 heeft zij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

12.9.2014

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS

(Алексей Васильевич HAУМЕЦ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 11.2.1968

Generaal-majoor van het Russische leger. Voormalig commandant van de 76e luchtlandingsdivisie die deel uitmaakte van de Russische militaire aanwezigheid op het grondgebied van Oekraïne, meer bepaald tijdens de illegale annexatie van de Krim. Sinds 2018 plaatsvervangend stafchef van de luchtlandingstroepen.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV

(Сергей Викторович ЧЕМЕЗОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 20.8.1952

Geboorteplaats: Cheremkhovo, oblast Irkutsk, Russische Federatie

Sergei Chemezov is een trouwe bondgenoot van Poetin. Beiden waren zij KGB-officieren in Dresden, en hij is lid van de Hoge Raad van „Verenigd Rusland”. Dankzij zijn banden met de Russische president kon hij worden bevorderd tot hoge functies in bedrijven onder zeggenschap van de staat. Hij is voorzitter van Rostec, het belangrijkste conglomeraat op het gebied van defensie en industriële productie onder zeggenschap van de Russische staat. Ingevolge een besluit van de Russische regering is Technopromexport, een dochteronderneming van Rostec, voornemens energiecentrales op de Krim te bouwen, waardoor de integratie van deze regio in de Russische Federatie wordt bevorderd.

Daarnaast heeft Rosoboronexport, een dochteronderneming van Rostec, steun verleend aan de integratie van defensie-ondernemingen van de Krim in de Russische defensie-industrie, en op die manier de illegale inlijving van de Krim in de Russische federatie geconsolideerd

12.9.2014

▼M42

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Aлександр Михайлович БАБАКОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 8.2.1963

Geboorteplaats: Chisinau, Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië (nu Republiek Moldavië)

Voormalig lid van de Doema. Voormalig afgevaardigde van de Doema, toen voorzitter van de commissie van de Doema die bevoegd is voor wetgeving voor de ontwikkeling van het militair-industrieel complex van de Russische Federatie. Prominent lid van „Verenigd Rusland” en zakenman met grote investeringsbelangen in Oekraïne en de Krim.

Stemde op 20 maart 2014 voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de opname in de Russische Federatie van de „Republiek Krim” en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten – de „Republiek Krim” en de Stad met federale status Sebastopol”.

Thans lid van de Federatieraad van de Russische Federatie. Lid van de Commissie buitenlandse zaken.

Na de samensmelting van de politieke partijen „Rechtvaardig Rusland”, „Voor de Waarheid” en „Patriotten van Rusland” werd Babakov secretaris van het presidium van de Centrale Raad van de samengesmolten entiteiten.

12.9.2014

▼M41

120.

Sergey Yurievich KOZYAKOV

(Сергей Юрьевич КОЗЬЯКОВ)

Serhiy Yuriyovych KOZYAKOV

(Сергiй Юрiйович КОЗЬЯКОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 29.9.1982 or 23.9.1982

In zijn hoedanigheid van zogenoemd „hoofd van de centrale kiescommissie van Loegansk” was hij verantwoordelijk voor het organiseren van de zogenoemde „verkiezingen” van 2 november 2014 in de „Volksrepubliek Loegansk”. Die „verkiezingen” waren in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. Tussen oktober 2015 en december 2017 was hij de zogenoemde „minister van Justitie” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functies, en door de illegale „verkiezingen” te organiseren, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Notaris in de stad Loegansk.

Blijft separatistische beleidsmaatregelen in samenwerking met separatistische autoriteiten ondersteunen en legitimeren.

29.11.2014

▼M42

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV)

(Олег Константинович АКИМОВ)

Oleh Kostiantynovych AKIMOV

(Олег Костянтинович АКIМОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 15.9.1981

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Afgevaardigde van de „Economische Unie van Loehansk” in de „Nationale Raad” van de „Volksrepubliek Loehansk”. Was kandidaat in de zogenoemde „verkiezingen” van 2 november 2014 voor het ambt van zogenaamd „hoofd” van de „Volksrepubliek Loehansk”. Die „verkiezingen” waren in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. Voormalig „hoofd” van de zogenoemde „Federatie van Vakbonden”. Lid van de zogenoemde „Volksraad” van de „Volksrepubliek Loehansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Verleent actieve steun voor acties en maatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

29.11.2014

▼M39

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN of Larysa AIRAPETYAN)

(geboren ZHILKO)

(Лариса Леонидовна АЙРАПЕТЯН) (geboren ЖИЛКО)

(Лариса Леонідівна АЙРАПЕТЯН)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 21.2.1970

Geboorteplaats: mogelijk Antratsit, oblastLuhansk, Oekraïne

Voormalige zogenoemde „minister van Volksgezondheid” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”. Was bij de zogenoemde „verkiezingen” van 2 november 2014 kandidaat voor de functie van „hoofd” van de zogenaamde Volksrepubliek Loegansk.

Die „verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

29.11.2014

▼M38

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO, Yury SYVOKONENKO)

(Юрий Викторович СИВОКОНЕНКО)

Geslacht: man

Geboortedatum: 7.8.1957

Geboorteplaats: Stalino (nu Donetsk), Oekraïne

Lid van het „Parlement” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” en voorzitter van de vereniging van de Unie van de veteranen van de Donbass-Berkut en lid van de publieke beweging „Vrij Donbass”. Was bij de zogenaamde „verkiezingen” van 2 november 2014 kandidaat voor de functie van hoofd van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Die verkiezingen waren in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, en formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (alias Oleksandr KOFMAN)

(Александр Игоревич КОФМАН)

(Олександр Ігорович КОФМАН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 30.8.1977

Geboorteplaats: Makiivka (oblast Donetsk), Oekraïne

Voormalige zogenoemde „minister van Buitenlandse Zaken” en zogenoemde „eerste ondervoorzitter” van het „Parlement” van de „Volksrepubliek Donetsk”. Was kandidaat in de zogenoemde (illegale) „verkiezingen” van 2 november 2014 voor het ambt van zogenaamd „hoofd” van de „Volksrepubliek Donetsk”. Die verkiezingen waren in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door die functie op zich te nemen en als zodanig formeel als kandidaat deel te nemen aan de illegale „verkiezingen”, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

Sinds juni 2019 voorzitter van de zogenoemde „Openbare Kamer van de Volksrepubliek Donetsk”.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV

(Равиль Закариевич ХАЛИКОВ)

Ravil Zakariyovych KHALIKOV

(Равіль Закарійович ХАЛІКОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 23.2.1969

Geboorteplaats: Belozernoe, district Romodanovskiy, USSR (nu de Russische Federatie)

Voormalige zogenaamde „Eerste viceminister-president” en voormalig „procureur-generaal” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Momenteel „assistent” van het hoofd van de Moskouse afdeling van de Onderzoekscommissie van de Russische Federatie (GSU SK).

29.11.2014

▼M36

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV

(Дмитрий Александрович СЕМЕНОВ)

Geslacht: mannelijk;

Geboortedatum: 1.6.1977

Geboorteplaats: Russische Federatie

Voormalig „vicepremier en minister van Financiën” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Blijft betrokken bij de steun aan separatistische structuren van de LNR.

29.11.2014

▼M38

127.

Oleg Evgenevich BUGROV

(Олег Евгеньевич БУГРОВ)

Oleh Yevhenovych BUHROV

(Олег Євгенович БУГРОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 29.8.1969 of 1973

Geboorteplaats: Sverdlovsk, Loegansk, Oekraïne

Voormalig „minister van Defensie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

128.

Lesya Mikhaylovna LAPTEVA

(Леся Михайловна ЛАПТЕВА)

Lesya Mykhaylivna LAPTIEVA

(Леся Михайлівна ЛАПТЄВА)

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 11.3.1976

Geboorteplaats: Dzhambul/Jambul/Taraz (Kazachstan)

Voormalig „minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Eredienst” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV (alias Yevhen Eduardovych MYCHAYLOV)

(Евгений Эдуардович МИХАЙЛОВ)

(Євген Едуардович МИХАЙЛОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 17.3.1963

Geboorteplaats: Archangelsk, Russische Federatie

Voormalige zogenaamde “minister van de Raad van ministers (hoofd van de administratie voor regeringszaken) van de „Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

29.11.2014

▼M42

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK (alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович КОСТЕНОК)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 15.3.1961

Geboorteplaats: Vodyanske, rayon Dobropillia, oblast Donetsk, Oekraïne

Водянское, Добропольский район Донецкой области, Украина

Voormalige zogenoemde „minister van Onderwijs” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Thans werkzaam bij de Academie voor management en ambtenarij van Donetsk onder het zogenoemde „hoofd van de Volksrepubliek Donetsk”.

Sinds september 2018, professor van het departement staats- en gemeentebestuur aan de door de federale staat gefinancierde instelling voor hoger onderwijs „Russische Universiteit voor Economie G.V. Plekhanov”.

29.11.2014

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych ORLOV)

(Евгений Вячеславович ОРЛОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 10.5.1980 of 21.10.1983

Geboorteplaats: Snezhnoye, oblast Donetsk, Oekraïne

г. Снежное, Донецкой области, Украина

Voormalig lid van de „Nationale Raad” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. Voormalig voorzitter van de volksbeweging „Vrij Donbass”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Vicevoorzitter van de Commissie Industrie en Handel van de Nationale Vergadering van de Volksrepubliek Donetsk.

29.11.2014

▼M39

132.

Vladyslav Mykolayovych DEYNEGO (alias Vladislav Nikolayevich DEYNEGO)

(Владислав Миколайович ДЕЙНЕГО)

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 12.3.1964

Geboorteplaats: Romny, oblast Sumy, Oekraïne

Ромны, Сумская область, Украина

of eventueel Gornyatskiy, district Perevalsk, oblast Loegansk, Oekraïne.

Voormalig „plaatsvervangend hoofd” van de „Volksraad” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Momenteel zogenoemde „minister van Buitenlandse Zaken” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”.

29.11.2014

▼M18 —————

▼M38

134.

Alexey Yurevich MILCHAKOV (alias Fritz, Serbian)

(Алексей Юрьевич МИЛЬЧАКОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 30.4.1991

Geboorteplaats: Sint-Petersburg, Russische Federatie

Commandant van de „Rusich”-eenheid, een gewapende separatistische groep die betrokken is bij de gevechten in Oost-Oekraïne.

In die hoedanigheid heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

▼M21 —————

▼M25 —————

▼M42

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN

(Эдуард Александрович БАСУРИН)

Eduard Oleksandrovych BASURIN

(Едуард Олександрович БАСУРIН)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 27.6.1966

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

Woordvoerder en adjunct-hoofd van de „Volksmilitie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Adjunct-hoofd van de „Volksmilitie van de Volksrepubliek Donetsk”.

16.2.2015

138.

Alexandr Vasilievich SHUBIN

(Александр Васильевич ШУБИН)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 20.5.1972 of 30.5.1972

Geboorteplaats: Loehansk, Oekraïne

Voormalige zogenoemde „minister van Justitie” van de illegale zogenoemde „Volksrepubliek Loehansk”. Voormalig voorzitter van de „centrale kiescommissie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loehansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

In juni 2018 afgezet als voorzitter van de „centrale kiescommissie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loehansk”.

Ingeschreven als notaris met standplaats te Loehansk.

Blijft separatistische beleidsmaatregelen ondersteunen en legitimeren.

16.2.2015

▼M25 —————

▼M38

140.

Sergey Yurevich IGNATOV (alias KUZOVLEV, TAMBOV)

(Сергей Юрьевич ИГНАТОВ (alias КУЗОВЛЕВ, alias ТAMБOB))

Geslacht: man

Geboortedatum: 7.1.1967

Geboorteplaats: Michurinsk, oblast Tambov, Russische Federatie

Мичуринск, Тамбовская область, Российская Федерация

Voormalige zogenoemde opperbevelhebber van de Volksmilitie van de „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Voormalig bevelhebber van het 8e leger van de Russische strijdkrachten. Stafchef en eerste plaatsvervangend bevelhebber van het Russische zuidelijke militaire district.

16.2.2015

▼M39

141.

Ekaterina Vladimirovna GOGIASHVILI (geboren FILIPPOVA)

(Екатерина Владимировна ГОГИАШВИЛИ — geboren ФИЛИППОВА)

Kateryna Volodymyrivna GOGIASHVILI (geboren FILIPPOVA)

(Катерина Володимирівна Гогiашвiлi — geboren ФІЛІППОВА)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 20.1.1988

Geboorteplaats: Krasnoarmeysk (nu Pokrovsk), oblast Donetskaya, Oekraïne

Voormalige zogenaamde „minister van Justitie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Voormalig directeur van het departement voor de organisatie van de werkzaamheden van de zogenaamde „Raad van ministers van de Volksrepubliek Donetsk”. Plaatsvervangend diensthoofd van de zogenoemde „Europese Ombudsman van de Volksrepubliek Donetsk”.

16.2.2015

▼M38

142.

Aleksandr Yurievich TIMOFEEV

(Александр Юрьевич ТИМОФЕЕВ)

Oleksandr Yuriyovych TYMOFEYEV

(Олександр Юрійович ТИМОФЕЄВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 15.5.1971

Geboorteplaats: Nevinnomyssk, Stavropol Krai, Russische Federatie

Невинномысск, Ставропольский край, Российская Федерация

Voormalige zogenoemde „minister van Financiën en Belastingen” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

In september 2018 afgezet als zogenoemde „minister van Financiën en Belastingen”. Blijft betrokken bij de ondersteuning van separatistische acties of beleidsmaatregelen.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUYLOV

(Евгений Владимирович МАНУЙЛОВ)

Yevhen Volodymyrovych MANUYLOV

(Євген Володимирович МАНУЙЛОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 5.1.1967

Geboorteplaats: Baranykivka, rayon Bilovodsk, regio Loegansk, Oekraïne

с. Бараниковка Беловодского района Луганской области, Украина

Zogenaamde „minister van Financiën” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

144.

Viktor Vyacheslavovich YATSENKO

(Виктор Вячеславович ЯЦЕНКО)

Viktor Viacheslavovych YATSENKO

(Віктор В'ячеславович ЯЦЕНКО)

Geslacht: man

Geboortedatum: 22.4.1985

Geboorteplaats: Cherson, Oekraine

Voormalige zogenaamde „minister van Communicatie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk” (tot oktober 2019).

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

145.

Olga Igorevna BESEDINA

(Ольга Игоревна БЕСЕДИНА)

Olha Ihorivna BESEDINA

(Ольга Ігорівна БЕСЕДІНА)

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 10.12.1976

Geboorteplaats: Loegansk, Oekraïne

Voormalige zogenaamde „minister van Economische Ontwikkeling en Handel” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Voormalig hoofd van de dienst Buitenlandse Economie bij het bureau van het hoofd van de „Regering van Loegansk”.

16.2.2015

▼M39

146.

Zaur Raufovich ISMAILOV

(Заур Рауфович ИСМАИЛОВ)

Zaur Raufovych ISMAYILOV

(Заур Рауфович ІСМАЇЛОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 25.7.1978 (of 23.3.1975)

Geboorteplaats: Krasny Luch, Voroshilovgrad, regio Loegansk, Oekraïne

Voormalige zogenoemde „procureur-generaal” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk” (tot oktober 2017). Momenteel zogenoemde „minister van Justitie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”.

Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

16.2.2015

▼M38

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV

(Анатолий Иванович АНТОНОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 15.5.1955

Geboorteplaats: Omsk, Russische Federatie

Voormalig viceminister van Defensie, en in die hoedanigheid betrokken bij het ondersteunen van de inzet van Russische troepen in Oekraïne.

Volgens de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie nam hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering. Dat beleid bedreigt de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne.

Sinds 28 december 2016 voormalig viceminister van Buitenlandse Zaken.

Bekleedt de functie van ambassadeur in het corps diplomatique van de Russische Federatie.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN

(Аркадий Викторович БАХИН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 8.5.1956

Geboorteplaats: Kaunas, Litouwen

Voormalige eerste viceminister van Defensie (tot 17 november 2015), heeft in die hoedanigheid de inzet van Russische troepen in Oekraïne ondersteund.

Volgens de huidige structuur van het Russische ministerie van Defensie neemt hij in die hoedanigheid deel aan de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering. Dat beleid bedreigt de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne.

Momenteel in dienst bij Rosatom.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV

(Андрей Валерьевич КАРТAПOЛOВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 9.11.1963

Geboorteplaats: voormalige Duitse Democratische Republiek

Voormalig commandant van het westelijke militaire district. Voormalig directeur van de afdeling belangrijke operaties en plaatsvervangend hoofd van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie. Actief betrokken bij het uitstippelen en uitvoeren van de militaire campagne van de Russische strijdkrachten in Oekraïne.

Volgens de beschrijving van de activiteiten van de generale staf werd hij, door het operationeel bevel over de gewapende strijdkrachten uit te oefenen, actief betrokken bij de vorming en uitvoering van het beleid van de Russische regering dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne bedreigt.

Sinds juli 2018 viceminister van Defensie.

16.2.2015

▼M32 —————

▼M38

151.

Valery Fedorovich RASHKIN

(Валерий Фëдoрoвич РАШКИН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 14.3.1955

Geboorteplaats: Zhilino, regio Kaliningrad, Russische Federatie Geslacht: man

Eerste vicevoorzitter van de Commissie van de Doema over etnische vraagstukken.

Hij is de oprichter van de burgerbeweging „Krassnaya Moskva — Rood Moskou — hulp aan het patriottisch front”, die publieke demonstraties ter ondersteuning van de separatisten heeft georganiseerd en aldus steun heeft verleend aan beleid dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnt. Op 20 maart 2014 heeft hij gestemd voor het ontwerp van federale constitutionele wet „inzake de aanvaarding in de Russische Federatie van de Republiek Krim en de vorming binnen de Russische Federatie van nieuwe federale entiteiten — de Republiek Krim en de Stad Sebastopol met federale status”.

16.2.2015

152.

Ruslan Ismailovich BALBEK

(Руслан Исмаилович БАЛЬБЕК)

Geslacht: man

Geboortedatum: 28.8.1977

Geboorteplaats: Bekabad, Socialistische Sovjetrepubliek Oezbekistan (nu Oezbekistan)

Lid van de Doema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Vicevoorzitter van de Commissie voor etnische aangelegenheden van de Doema.

In 2014 werd Balbek benoemd tot vicevoorzitter van de Raad van ministers van de zogenaamde „Republiek van de Krim”. In die hoedanigheid hield hij zich bezig met de integratie van het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim in de Russische Federatie. Als beloning ontving hij een medaille „voor de verdediging van de Republiek van de Krim”. Hij heeft de annexatie van de Krim gesteund in publieke verklaringen, onder meer op zijn profiel op de website van (de tak voor de Krim van) „Verenigd Rusland”, en in een artikel dat op 3 juli 2016 op de website van NTV is verschenen.

9.11.2016

▼M39

153.

Konstantin Mikhailovich BAKHAREV

(Константин Михайлович БАХАРЕВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 20.10.1972

Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Lid van de Doema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek Krim.

Vicevoorzitter van de Commissie financiële markten van de Doema.

Bakharev werd in maart 2014 tot vicevoorzitter en in augustus 2014 tot eerste vicevoorzitter benoemd van de Staatsraad van de zogenoemde „Krimrepubliek”. Hij heeft toegegeven in 2014 persoonlijk betrokken te zijn geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft die annexatie publiekelijk gesteund, onder meer in een interview op de website gazetacrimea.ru op 22 maart 2016 en op de website c-pravda.ru op 23 augustus 2016. Hij kreeg van „de autoriteiten” van de „Krimrepubliek” de orde „voor plichtsgetrouwheid” uitgereikt.

9.11.2016

154.

Dmitry Anatolievich BELIK

(Дмитрий Анатольевич БЕЛИК)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 17.10.1969

Geboorteplaats: Kular, District Ust-Yansky, Jakoetische Autonome Socialistische Sovjetrepubliek (nu de Russische Federatie)

Lid van de Doema, verkozen in de illegaal geannexeerde stad Sebastopol.

Lid van de Commissie controle en regulering van de Doema en voorzitter van de expertcommissie voor de ontwikkeling van wetgeving voor de Krim en Sebastopol.

Als lid van het gemeentebestuur van Sebastopol in februari-maart 2014 heeft hij de activiteiten van de zogenaamde „burgemeester van het volk” Alexei Chaliy gesteund. Hij heeft openlijk toegegeven in 2014 betrokken te zijn geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft die annexatie publiekelijk verdedigd, onder meer op zijn persoonlijke website en in een interview op de website nation-news.ru op 21 februari 2016.

Voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces kreeg hij de orde „voor verdiensten jegens het vaderland”-tweede graad van de Russische staat uitgereikt.

9.11.2016

▼M38

155.

Andrei Dmitrievich KOZENKO

(Андрей Дмитриевич КОЗЕНКО)

Geslacht: man

Geboortedatum: 3.8.1981

Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Lid van de Doema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Lid van de Commissie financiële markten van de Doema.

Kozenko werd in maart 2014 benoemd tot vicevoorzitter van de Staatsraad van de zogenaamde „Republiek van de Krim”. Hij heeft openlijk toegegeven in 2014 betrokken te zijn geweest bij de gebeurtenissen die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft die annexatie publiekelijk verdedigd, onder meer in een interview op de website gazetacrimea.ru op 12 maart 2016. Voor zijn betrokkenheid bij het annexatieproces werd hij door de plaatselijke „overheid” beloond met een medaille „voor de verdediging van de Republiek van de Krim”.

9.11.2016

156.

Svetlana Borisovna SAVCHENKO

(Светлана Борисовна САВЧЕНКО)

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 24.6.1965

Geboorteplaats: Belogorsk, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Lid van de Doema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Lid van de Commissie cultuur van de Doema.

Zij is sinds 2012 lid van de Hoge Raad van de Autonome Republiek van de Krim en steunt sinds maart 2014 de integratie van de illegaal geannexeerde Krim en Sebastopol in de Russische Federatie. In september 2014 werd Savchenko verkozen tot lid van de Staatsraad van de zogenaamde „Republiek van de Krim”. Zij heeft de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol verdedigd in tal van publieke verklaringen, onder meer in interviews op de website c-pravda.ru op 2 april 2016 en 20 augustus 2016. In 2014 werd zij beloond met een benoeming in de Russische staatsorde „voor plichtvervulling jegens het moederland”-II; in 2015 werd zij door de „overheid” van de „Republiek van de Krim” beloond met de orde „voor getrouwheid aan de plicht”.

9.11.2016

157.

Pavel Valentinovich SHPEROV

(Павел Валентинович ШПЕРОВ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 4.7.1971

Geboorteplaats: Simferopol, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

Lid van de Doema, verkozen uit de illegaal geannexeerde Autonome Republiek van de Krim.

Lid van de Commissie voor GOS-aangelegenheden, Euraziatische integratie en betrekkingen met landgenoten van de Russische Doema.

In september 2014 werd Shperov verkozen tot lid van de Staatsraad van de zogenaamde „Republiek van de Krim”.

Hij heeft openlijk, onder meer in een interview dat is gepubliceerd op de website ldpr-rk.ru op 3 september 2016, toegegeven dat hij betrokken was bij de gebeurtenissen in 2014 die hebben geleid tot de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol en met name bij de organisatie van het illegale referendum over de illegale annexatie van het schiereiland.

9.11.2016

▼M42

158.

Andrey Vladimirovich CHEREZOV (TSCHERESOW)

(Андрей Владимирович ЧЕРЕЗОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 12.10.1967

Geboorteplaats: Salair, Oblast Kemerovskaya, Russische Federatie

Voormalig viceminister van Energie van de Russische Federatie.

Is gedeeltelijk verantwoordelijk voor het besluit om gasturbines die door Siemens Gas Turbine Technologies OOO waren geleverd, over te dragen aan OAO VO Technopromexport, teneinde deze op de Krim te installeren. Dit besluit draagt bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

4.8.2017

▼M39

159.

Evgeniy Petrovich GRABCHAK

(Евгений Петрович ГРАБЧАК)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 18.7.1981

Geboorteplaats: Ust-Labinsk, regio Krasnodar, Russische Federatie

Voormalig afdelingshoofd bij het ministerie van Energie van de Russische Federatie, en bij dat ministerie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van projecten omtrent elektro-energetie op de Krim. Deze projecten dragen bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als een middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnen de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Viceminister van Energie van de Russische Federatie.

4.8.2017

▼M42

160.

Sergey Anatolevich TOPOR-GILKA

(Сергей Анатольевич ТОПОР-ГИЛКА)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 17.2.1970

Geboorteplaats: Socialistische Sovjetrepubliek Moldavië (nu Republiek Moldavië)

Nationaliteit: Russisch

Leidde als directeur-generaal van OAO „VO TPE” de onderhandelingen met Siemens Gas Turbine Technologies OOO over de aankoop en de levering van de gasturbines voor een energiecentrale in Taman, regio Krasnodar, in de Russische Federatie. Later, als directeur-generaal van OOO „VO TPE”, was hij belast met de overdracht van de gasturbines naar de Krim en voor de uitvoering van het bouwproject van de thermische elektriciteitscentrales Balaklava en Tavricheskaya, waar de turbines zijn geïnstalleerd. Dit draagt bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

4.8.2017

▼M41

161

Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV

(Дмитрий Владимирович ОВСЯННИКОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 21.2.1977

Geboorteplaats: Omsk, USSR (nu de Russische Federatie)

Voormalig „gouverneur van Sebastopol” (tot juli 2019).

Ovsyannikov werd op 10 september 2017 tot gouverneur van Sebastopol gekozen in de verkiezingen die door de Russische Federatie in de illegaal geannexeerde stad Sebastopol werden georganiseerd.

Op 28 juli 2016 benoemde president Poetin hem tot waarnemend „gouverneur van Sebastopol”. In die hoedanigheid werkte hij mee aan de verdere integratie van het illegaal geannexeerde schiereiland de Krim in de Russische Federatie, en is als zodanig verantwoordelijk voor het actief steun verlenen of uitvoering geven aan acties of beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

In 2017 legde hij publieke verklaringen af ter ondersteuning van de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol, op de verjaardag van het illegale „referendum van de Krim”. Hij herdacht de veteranen van de zogenoemde „zelfverdedigingseenheden” die de inzet van Russische strijdkrachten op de Krim vergemakkelijkten in de aanloop naar de illegale annexatie door de Russische Federatie, en riep ertoe op dat Sebastopol de zuidelijke hoofdstad van de Russische Federatie zou worden.

Voormalig viceminister voor Industrie en Handel van de Russische Federatie (tot april 2020).

21.11.2017

▼M38

162.

Inna Nikolayevna GUZEYEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Nikolayevna GUZEEVA

(Инна Николаевна ГУЗЕЕВА)

Inna Mykolayivna HUZIEIEVA

(Інна Миколаївна ГУЗЄЄВА)

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 20.5.1971

Geboorteplaats: Krim, Oekraïne

Plaatsvervangend voorzitter van de kiescommissie van de Krim. Zij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 en de regionale en lokale verkiezingen van 8 september 2019 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

163.

Natalya Ivanovna BEZRUCHENKO/ Natalia Ivanovna BEZRUCHENKO

(Наталья Ивановна БЕЗРУЧЕНКО)

Nataliya Ivanivna BEZRUCHENKO

(Наталія Іванівна БЕЗРУЧЕНКО)

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 22.8.1979

Geboorteplaats: Simferopol, Krim, Oekraïne

Secretaris van de kiescommissie van de Krim. Zij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 en de regionale en lokale verkiezingen van 8 september 2019 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

▼M42

164.

Aleksandr Yurevich PETUKHOV

Aleksandr Yurievich PETUKHOV

(Александр Юрьевич ПЕТУХОВ)

Oleksandr Yuriyovych PIETUKHOV

(Олександр Юрiйович ПЄТУХОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 17.7.1970

Geboorteplaats: Ryazan, Russische Federatie

Voormalig voorzitter van de kiescommissie in Sebastopol. Hij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

Hoofdinspecteur op federatieniveau van de regio Moskou.

Sinds 6 april 2021, assistent van de gevolmachtigd vertegenwoordiger van de president van de Russische Federatie in het centraal federaal district.

14.5.2018

▼M39

165.

Miroslav Aleksandrovich POGORELOV

(Мирослав Александрович ПОГОРЕЛОВ)

Myroslav Oleksandrovych POHORIELOV

(Мирослав Олександрович ПОГОРЄЛОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 7.6.1968

Geboorteplaats: Novorossiysk, Russische Federatie

Voormalig ondervoorzitter van de kiescommissie van Sebastopol (tot mei 2019). Hij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

▼B

166.

Anastasiya Nikolayevna KAPRANOVA

(Анастасия Николаевна КАПРАНОВА)

Anastasiya Mykolayivna KAPRANOVA

(Анастасія Миколаївна КАПРАНОВА)

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 1964 (mogelijk: 21 april)

Voormalig secretaris van de kiescommissie van Sebastopol (tot mei 2019). Zij nam in deze hoedanigheid deel aan de organisatie van de Russische presidentsverkiezingen van 18 maart 2018 in de Krim en Sebastopol, beide illegaal geannexeerd, en verleende zodoende actieve steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

14.5.2018

167.

Olga Valerievna POZDNYAKOVA/Olga Valeryevna POZDNYAKOVA

(Ольга Валерьевна ПОЗДНЯКОВА)

Olga Valeriyivna POZDNYAKOVA

(Ольга Валеріївна ПОЗДНЯКОВА)

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 30.3.1982

Geboorteplaats: Shakhty, oblast Rostov, USSR (nu de Russische Federatie)

Voormalig „voorzitter” van de „centrale kiescommissie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. In deze hoedanigheid nam zij deel aan de organisatie van de zogenoemde „verkiezingen” van 11 november 2018 in de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”, en gaf zij daarbij actief steun en uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen, en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Hoofd van het directoraat intern beleid binnen het bestuur van het zogenoemde „hoofd van de Volksrepubliek Donetsk”.

10.12.2018

168.

Elena Valerievna KRAVCHENKO/Elena Valeryevna KRAVCHENKO

(Елена Валериевна КРАВЧЕНКО)

Olena Valeriyivna KRAVCHENKO

(Олена Валеріївна КРАВЧЕНКО)

Geslacht: vrouw

Geboortedatum: 22.2.1983

Geboorteplaats: Sverdlovsk, Jekaterinenburg, USSR (nu de Russische Federatie)

„Voorzitter” van de „centrale kiescommissie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”. In deze hoedanigheid nam zij deel aan de organisatie van de zogenaamde „verkiezingen” van 11 november 2018 in de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”, en gaf zij daarbij actief steun aan acties en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen, en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

10.12.2018

169.

Leonid Ivanovich PASECHNIK

(Леонид Иванович ПАСЕЧНИК)

Leonid Ivanovych PASICHNYK

(Леонід Іванович ПАСІЧНИК)

Geslacht: man

Geboortedatum: 15.3.1970

Geboorteplaats: Voroshilovgrad — Loegansk, oblast Voroshilovghrad, Socialistische Sovjetrepubliek Oekraïne (nu Oekraïne)

„Gekozen leider” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie gaf hij actief steun en uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen, en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

10.12.2018

170.

Vladimir Anatolievich BIDYOVKA/Vladimir Anatolievich BIDEVKA

(Владимир Анатольевич БИДЁВКА)

Volodymyr Anatoliyovych BIDIOVKA

(Володимир Анатолійович БІДЬОВКА)

Geslacht: man

Geboortedatum: 7.3.1981

Geboorteplaats: Makiivka, oblast Donetsk, Oekraïne

„Voorzitter” van de zogenaamde „Volksraad” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie gaf hij actief steun en uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen, en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

10.12.2018

171.

Denis Nikolaevich MIROSHNICHENKO

(Денис Николаевич МИРОШНИЧЕНКО)

Geslacht: man

Geboortedatum: 8.12.1987

Geboorteplaats: Loegansk, Oekraïne

„Voorzitter” van de zogenaamde „Volksraad” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie gaf hij actief steun en uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen, en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

10.12.2018

172.

Aleksey Alekseevich NAYDENKO

(Алексей Алексеевич НАЙДЕНКО)

Oleksii Oleksiyovych NAYDENKO

(Олексій Олексійович НАЙДЕНКО)

Geslacht: man

Geboortedatum: 2.6.1980

Geboorteplaats: Donetsk, Oekraïne

„Vicevoorzitter” van de „centrale kiescommissie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”. In deze hoedanigheid nam hij deel aan de organisatie van de zogenaamde „verkiezingen” van 11 november 2018 in de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”, en gaf hij dus actief steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen, en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

10.12.2018

▼M39

173.

Vladimir Yurievich VYSOTSKIY

(Владимир Юрьевич ВЫСОЦКИЙ)

Volodymyr Yuriyovych VYSOTSKYI

(Володимир Юрійович ВИСОЦЬКИЙ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 7.4.1985

Geboorteplaats: Lekarstvennoe, Autonome Republiek Krim, Oekraïne

Voormalig „secretaris” van de „centrale kiescommissie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”. In deze hoedanigheid nam hij deel aan de organisatie van de zogenaamde „verkiezingen” van 11 november 2018 in de zogenaamde „Volksrepubliek Donetsk”, en gaf hij dus actief steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen, en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

Waarnemend hoofd van de „centrale kiescommissie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

10.12.2018

174.

Maksim Aleksandrovich SVIDCHENKO

(Максим Александрович СВИДЧЕНКО)

Maksym Oleksandrovych SVIDCHENKO

(Максим Олександрович СВІДЧЕНКО)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 6.4.1978

Geboorteplaats: Loegansk, Oekraïne

„Vicevoorzitter” van de „centrale kiescommissie” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk”. In deze hoedanigheid nam hij deel aan de organisatie van de zogenaamde „verkiezingen” van 11 november 2018 in de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”, en gaf hij dus actief steun en uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen, en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

10.12.2018

175.

Ekaterina Vasilyevna TERESHCHENKO Ekaterina Vasilievna TERESHCHENKO

(Екатерина Васильевна ТЕРЕЩЕНКО)

Kateryna Vasylivna TERESHCHENKO

(Катерина Василівна ТЕРЕЩЕНКО)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 31.5.1986

Geboorteplaats: Loegansk, Oekraïne

„Secretaris” van de „centrale kiescommissie” van de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”. In deze hoedanigheid nam zij deel aan de organisatie van de zogenaamde „verkiezingen” van 11 november 2018 in de zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”, en gaf zij dus actief steun en uitvoering aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen, en Oekraïne verder hebben gedestabiliseerd.

10.12.2018

▼B

176.

Sergey Nikolayevich STANKEVICH

(Сергей Николаевич СТАНКЕВИЧ)

Geslacht: man

Geboortedatum: 27.1.1963

Geboorteplaats: Kaliningrad, Russische Federatie

Hoofd van de directie „Grenzen” van de federale veiligheidsdienst van de Russische Federatie voor de „Republiek Krim en de stad Sebastopol”, schout-bij-nacht. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de acties van de kustwachtvloot van de Russische Federatie tegen Oekraïne op 25 november 2018, waardoor Oekraïense vaartuigen geen toegang hadden tot hun kust aan de Zee van Azov en, bijgevolg, de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne werden ondermijnd en de veiligheid van Oekraïne werd ondermijnd door de verstoring van het vrije verkeer en de operabiliteit van Oekraïense marineschepen.

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de illegale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische federatie.

15.3.2019

177.

Andrey Borisovich SHEIN

(Андрей Борисович ШЕИН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 10.6.1971

Geboorteplaats: Oblast Ivanovskaya, Russische Federatie

Plaatsvervangend hoofd van de directie „Grenzen”— hoofd van de kustwacht van de federale veiligheidsdienst van de Russische Federatie voor de „Republiek Krim en de stad Sebastopol”. In die hoedanigheid nam hij deel aan operaties tegen Oekraïense schepen en hun bemanningen tijdens de acties van de Russische Federatie tegen Oekraïne op 25 november 2018, waardoor Oekraïense vaartuigen geen toegang hadden tot hun kust aan de Zee van Azov en, bijgevolg, de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne werden ondermijnd en de veiligheid van Oekraïne werd ondermijnd door de verstoring van het vrije verkeer en de operabiliteit van Oekraïense marineschepen.

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de illegale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische federatie.

15.3.2019

▼M39

178.

Aleksey Mikhailovich SALYAEV

Aleksey Mikhailovich SALYAYEV

(Алексей Михайлович САЛЯЕВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 22.8.1978 of 4.12.1975

Bevelvoerend officier van het grenspatrouilleschip „Don” (zijmarkering 353) van de kustwacht, een onderdeel van de federale veiligheidsdienst van de Russische Federatie. Hij voerde het bevel over het vaartuig dat actief heeft deelgenomen aan de acties van de Russische Federatie tegen Oekraïense vaartuigen en hun bemanningen op 25 november 2018 en ramde de sleepboot „Yany Kapu” van de Oekraïense marine. Door die acties hadden Oekraïense vaartuigen geen toegang tot hun kust aan de Zee van Azov en werden, bijgevolg, de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne ondermijnd en werd de veiligheid van Oekraïne ondermijnd door de verstoring van het vrije verkeer en de operabiliteit van Oekraïense marineschepen.

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de illegale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische federatie.

15.3.2019

179.

Andrei Olegovich SHIPITSIN

(Андрей Олегович ШИПИЦИН)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 25.12.1969

Geboorteplaats: Astrakhan, Russische Federatie

Bevelvoerend officier van het grenspatrouilleschip „Izumrud” van de kustwacht, een onderdeel van de federale veiligheidsdienst van de Russische Federatie. Hij voerde het bevel over het vaartuig dat actief heeft deelgenomen aan acties van de Russische Federatie tegen Oekraïense vaartuigen en hun bemanningen op 25 november 2018, waardoor Oekraïense vaartuigen geen toegang hadden tot hun kust aan de Zee van Azov en, bijgevolg, de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne werden ondermijnd en de veiligheid van Oekraïne werd ondermijnd door de verstoring van het vrije verkeer en de operabiliteit van Oekraïense marineschepen.

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de illegale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische federatie.

15.3.2019

180.

Aleksey Vladimirovich SHATOKHIN

(Алексей Владимирович ШАТОХИН)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 26.1.1971

Diensthoofd van de controlepost Kertsj voor de „Republiek Krim en de stad Sebastopol”, een onderdeel van de federale veiligheidsdienst van de Russische Federatie. Hij nam deel aan operaties tegen Oekraïense vaartuigen tijdens de acties van de Russische Federatie tegen Oekraïense vaartuigen en hun bemanningen op 25 november 2018, waardoor Oekraïense vaartuigen geen toegang hadden tot hun kust aan de Zee van Azov en, bijgevolg, de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne werden ondermijnd en de veiligheid van Oekraïne werd ondermijnd door de verstoring van het vrije verkeer en de operabiliteit van Oekraïense marineschepen.

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de illegale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische federatie.

15.3.2019

▼M38

181.

Ruslan Alexandrovich ROMASHKІN

(Руслан Александрович РОМАШКИН)

Geslacht: man

Geboortedatum: 15.6.1976

Geboorteplaats: Ruzaevka, Mordovië (Russische Federatie)

Diensthoofd van de controlepost in de „Republiek Krim en de stad Sebastopol”, een onderdeel van de federale veiligheidsdienst van de Russische Federatie. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de acties van de strijdkrachten van de Russische Federatie tegen Oekraïense vaartuigen en hun bemanningen op 25 november 2018, waardoor Oekraïense vaartuigen geen toegang hadden tot hun kust aan de Zee van Azov en, bijgevolg, de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne werden ondermijnd en de veiligheid van Oekraïne werd ondermijnd door de verstoring van het vrije verkeer en de operabiliteit van Oekraïense marineschepen.

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de illegale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische federatie.

15.3.2019

▼M39

182.

Sergey Alekseevich SHCHERBAKOV

(Сергей Алексеевич ЩЕРБАКОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 2.11.1986

Hij voerde het bevel over de onderzeeërjager „Suzdalets” van de Zwarte Zeevloot van de Russische Federatie, die deelnam aan de acties van de Russische Federatie tegen Oekraïense schepen en hun bemanningen op 25 november 2018, en nam actief deel aan de blokkering van de sleepboot „Yani Kapu” en de inbeslagneming van de bewapende patrouilleboot „Nikopol”. Door die acties hadden Oekraïense vaartuigen geen toegang tot hun kust aan de Zee van Azov en werden, bijgevolg, de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne ondermijnd en werd de veiligheid van Oekraïne ondermijnd door de verstoring van het vrije verkeer en de operabiliteit van Oekraïense marineschepen.

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de illegale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische federatie.

15.3.2019

▼M34

183.

Aleksandr Vladimirovich DVORNIKOV

(Александр Владимирович ДВОРНИКОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 22.8.1961

Geboorteplaats: Ussuriysk, Primorskiy Krai, Russische Federatie

Commandant van het zuidelijke militaire district van de Russische krijgsmacht, verantwoordelijk voor de strijdkrachten in de regio, de illegaal geannexeerde Krim en Sebastopol inbegrepen. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor luchtsteun van de Russische Federatie tijdens de interventie tegen Oekraïne op 25 november 2018, waardoor Oekraïense vaartuigen geen toegang hadden tot hun kust aan de Zee van Azov en, bijgevolg, de territoriale integriteit en soevereiniteit van Oekraïne werden ondermijnd en de veiligheid van Oekraïne werd ondermijnd door de verstoring van het vrije verkeer en de operabiliteit van Oekraïense marineschepen.

Die acties droegen tevens bij tot de consolidering van de illegale annexatie van het schiereiland de Krim bij de Russische federatie.

15.3.2019

▼M39

184.

Sergei Andreevich DANILENKO (Сергей Андреевич ДАНИЛЕНКО)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 14.3.1960

Geboorteplaats: Krasnodar, USSR (nu de Russische Federatie)

Hoofd van de kiescommissie in Sebastopol. Hij nam als zodanig deel aan de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 september 2019 in de illegaal geannexeerde stad Sebastopol, en verleende zodoende actieve steun en gaf uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

28.1.2020

185.

Lidia Aleksandrovna BASOVA (Лидия Александровна БАСОВА) Lidiya Oleksandrivna BASOVA (Лідія Олександрівна БАСОВА)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 1972

Plaatsvervangend hoofd van de kiescommissie in Sebastopol. Zij nam als zodanig deel aan de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 september 2019 in de illegaal geannexeerde stad Sebastopol, en verleende zodoende actieve steun en gaf uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

28.1.2020

186.

Ekaterina Eduardovna PYRKOVA (Екатерина Эдуардовна ПЫРКОВА)

Kateryna Eduardivna PYRKOVA (Катерина Едуардівна ПИРКОВА)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 22.8.1967

Geboorteplaats: Sebastopol, USSR (nu Oekraïne)

Secretaris van de kiescommissie in Sebastopol. Zij nam als zodanig deel aan de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen van 8 september 2019 in de illegaal geannexeerde stad Sebastopol, en verleende zodoende actieve steun en gaf uitvoering aan beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen.

28.1.2020

187.

Ekaterina Borisovna ALTABAEVA (Екатерина Борисовна АЛТАБАЕВА)

Kateryna Borysivna ALTABAEVA (Катерина Борисівна АЛТАБАЄВА)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 27.5.1956

Geboorteplaats: Uglich, USSR (nu de Russische Federatie)

Lid van de Federatieraad van de Russische Federatie voor de illegaal geannexeerde stad Sebastopol. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft zij gewerkt aan de verdere integratie van de illegaal geannexeerde stad Sebastopol in de Russische Federatie en daarbij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

28.1.2020

188.

Yuriy Mikhailovich GOTSANYUK Yuriy Mikhailovich GOTSANIUK (Юрий Михайлович ГОЦАНЮК)

Iurii Mykhailovych HOTSANIUK (Юрій Михайлович ГОЦАНЮК)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 18.7.1966

Geboorteplaats: Novaya Derevnya/Nove Selo, USSR (nu Russische Federatie)

minister-president van de zogenoemde „Krimrepubliek”. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij gewerkt aan de verdere integratie van de zogenaamde Krimrepubliek in de Russische Federatie en daarbij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

28.1.2020

189.

Vladimir Vladimirovich NEMTSEV (Владимир Владимирович НЕМЦЕВ) Volodymyr Volodymyrovych NEMTSEV (Володимир Володимирович НЄМЦЕВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 15.11.1971

Geboorteplaats: Sebastopol, USSR (nu Oekraïne)

Voorzitter van de zogenoemde „Wetgevende Vergadering” van de illegaal geannexeerde stad Sebastopol. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij gewerkt aan de verdere integratie van de illegaal geannexeerde stad Sebastopol in de Russische Federatie en daarbij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

28.1.2020

▼M41

190.

Mikhail Vladimirovich RAZVOZHAEV

(Михаил Владимирович РАЗВОЖАЕВ)

Mykhailo Volodymyrovich RAZVOZHAEV

(Михайло Володимирович РАЗВОЖАЄВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 30.12.1980

Geboorteplaats: Krasnoyarsk, USSR (nu de Russische Federatie)

Zogenoemde „gouverneur” van de illegaal geannexeerde stad Sebastopol. Door het aannemen en uitoefenen van deze functie heeft hij gewerkt aan de verdere integratie van de illegaal geannexeerde stad Sebastopol in de Russische Federatie en daarbij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

28.1.2020

▼M40

191.

Alexander Nikolaevich GANOV

(Александр Николаевич ГАНОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 24.10.1974

Geboorteplaats: Voronezj (Russische Federatie)

Directeur-generaal van de aandelenvennootschap TC Grand Service Express, die een spoorwegdienst tussen Rusland en de illegaal geannexeerde Krim exploiteert. Dat betekent dat hij de consolidatie van de illegale annexatie van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

1.10.2020

192.

Leonid Kronidovich RYZHENKIN

(Леонид Кронидович РЫЖЕНЬКИН)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 10.11.1967

Geboorteplaats: onbekend

Paspoortnummer: 722706177 (in 2015)

Adjunct-directeur-generaal voor infrastructuurprojecten bij Stroigazmontazh (SGM) die sinds 2015 toezicht heeft gehouden op de bouw van de brug over de Straat van Kertsj (inclusief het spoorweggedeelte van de brug) die Rusland met de illegaal geannexeerde Krim verbindt. Dat betekent dat hij de consolidatie van de illegale annexatie van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

1.10.2020

▼M43

193.

Mikhail Nikolaevich BELOUSOV

(Михаил Николаевич Белоусов)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 26.11.1964

Geboorteplaats: Rusland

Nationaliteit: Oekraïens, Russisch (de Unie erkent door de Russische Federatie afgegeven paspoorten op de Krim niet)

Adres: 117 Balaklavs’ka St, App 48, Simferopol, Krim, Oekraïne

Rechter in de districtsrechtbank van Kievskiy in Simferopol.

Hij nam meerdere partijdige besluiten in de politiek gemotiveerde zaken tegen tegenstanders van de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft aldus actief acties gesteund en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

11.10.2021

194.

Andrey Nikolaevich DOLGOPOLOV

(Андрей Николаевич Долгополов)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 15.2.1959

Geboorteplaats: Kirgizië

Nationaliteit: Oekraïens, Russisch (de Unie erkent door de Russische Federatie afgegeven paspoorten op de Krim niet)

Adres: 82 Peremohy Ave, App. 343, Simferopol, Krim, Oekraïne

Voorzitter van de districtsrechtbank van Kievskiy in Simferopol.

Hij nam meerdere partijdige besluiten in politiek gemotiveerde zaken tegen tegenstanders van de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft aldus actief acties gesteund en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

11.10.2021

195.

Yevgeniy Sergeevich KOLPIKOV

(Евгений Сергеевич КОЛПИКОВ)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 6.5.1974

Geboorteplaats: Beryozovskaya, Danilovsky District, oblast Volgograd, Rusland

Nationaliteit: Russisch

Adres: Militair openbaar ministerie van het zuidelijke militaire district van de Russische Federatie. Pushkinskaya Ulitsa, 72А, Rostov, oblast Rostov, Rusland, 344022

Tel. (+ 7) 8863263-04-67, (+ 7) 8863282-79-68

Aanklager van het militaire openbaar ministerie van het zuidelijke militaire district van de Russische Federatie in Rostov aan de Don.

Hij vervolgde de pro-Oekraïense activisten die onderdrukt werden omdat zij zich tegen de annexatie van het schiereiland de Krim door de Russische Federatie verzetten. Hij diende bij een rechtbank in de Russische Federatie een aanklacht in tegen de Oekraïense burgers die gedwongen waren overgebracht van het bezette schiereiland de Krim. Hij heeft aldus actief acties gesteund en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

11.10.2021

196.

Magomed Farmanovich MAGOMEDOV

(Магомед Фарманович Магомедов)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 5.2.1981

Rechercheur bijzondere zaken bij de eerste onderzoeksdienst, directoraat Onderzoek van bijzonder belangrijke zaken van de Hoofdonderzoeksafdeling van het Onderzoekscomité van Rusland voor de Republiek Krim en de stad Sebastopol.

Hij was betrokken bij politiek gemotiveerd strafrechtelijk onderzoek tegen de leiders van de Mejlis van de Krim-Tataren die zijn vervolgd wegens hun actieve verzet tegen de illegale annexatie van het schiereiland de Krim. Hij heeft aldus actief acties gesteund en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

11.10.2021

197.

Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK

(Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 1.1.1970 OF 8.7.1963

Nationaliteit: Russisch

Adres (werk): 295034, Simferopol, 13 I. Franko blvd., Krim, Oekraïne

Hoofd van de federale veiligheidsdienst (FSB) in de Krim en Sebastopol en van de regionale commissie terrorismebestrijding.

Hij leidde de troepen van de FSB, die de onderdrukkingscampagne tegen de tegenstanders van de illegale bezetting van het Krim-schiereiland door de Russische Federatie hebben geïntensiveerd. Sommige pro-Oekraïense activisten die door de FSB-eenheden onder zijn bevel werden vastgehouden, werden onder dwang overgebracht naar Krasnodar en Rostov aan de Don in Rusland. Hij heeft aldus actief acties gesteund en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

11.10.2021

198.

Viktor Anatolyevich MOZHELIANSKIY (Виктор Анатольевич Можелянский)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 10.5.1964

Geboorteplaats: Kharkiv, Oekraïne

Nationaliteit: Oekraïens, Russisch (de Unie erkent door de Russische Federatie afgegeven paspoorten op de Krim niet)

Adres: 35 Marshala Zhukova St, App. 343, Simferopol, Krim, Oekraïne of Anhars’ka St, 8 Simferopol, Krim, Oekraïne

Vicevoorzitter van de centrale districtsrechtbank in Simferopol en voormalig rechter bij de districtsrechtbank van Kievskiy in Simferopol.

Hij nam meerdere partijdige besluiten in politiek gemotiveerde zaken tegen tegenstanders van de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Hij heeft aldus actief acties gesteund en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

11.10.2021

199.

Galina Vladimirovna REDKO

(Галина Владимировна Редько)

Geslacht: vrouwelijk

Geboortedatum: 22.3.1974

Geboorteplaats: Romany, oblast Poltava, Oekraïne

Nationaliteit: Oekraïens, Russisch (de Unie erkent door de Russische Federatie afgegeven paspoorten op de Krim niet)

Rechter bij het Hooggerechtshof van de Republiek van de Krim.

Zij nam meerdere partijdige besluiten in politiek gemotiveerde zaken tegen tegenstanders van de illegale annexatie van de Krim en Sebastopol. Zij heeft aldus actief acties gesteund en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

11.10.2021

200.

Vladimir Nikolaevich TERENTEV

(Владимир Николаевич Терентьев)

Geslacht: mannelijk

Geboortedatum: 11.11.1977

Geboorteplaats: Voronezh, Rusland

Nationaliteit: Russisch

Paspoortnummer, nationaal identiteitsnummer, andere identiteitskaartnummers: 03 01 118013

Hoofd van de hoofdonderzoeksafdeling van het Onderzoekscomité van Rusland voor de Republiek Krim en de stad Sebastopol.

Hij heeft toezicht gehouden op de activiteiten van het Comité in de politiek gemotiveerde zaken tegen de pro-Oekraïense activisten die werden onderdrukt wegens hun acties om de illegale annexatie tegen te gaan en de territoriale integriteit van Oekraïne te herstellen.

Hij heeft leiding gegeven aan het werk van de rechercheurs, en heeft aldus actief acties gesteund en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen.

11.10.2021

▼M44

201.

Dimitriy(Dimitry, Dmitri, Dmitry) Valerievich UTKIN

(Дмитрий Валерьевич УТКИН)

Functie(s): oprichter en bevelhebber van de Wagner-groep; CEO van Concord Management and Consulting

Rang: luitenant-kolonel (Russisch leger)

Roepnaam: Vagner/Wagner

Geboortedatum: 1.6.1970 of 11.6.1970

Wagner-groep-ID: M-0209

Geboorteplaats: Asbest, oblast Sverdlovsk, voormalige USSR (nu de Russische Federatie)

Nationaliteit: Russisch

Adres: Pskov, Russische Federatie

Geslacht: mannelijk

Dimitriy Utkin, een voormalig officier van de Russische militaire inlichtingendienst (GRU), is de oprichter van de Wagner-groep en is verantwoordelijk voor de coördinatie en planning van de inzet van huurlingen van de Wagner-groep in Oekraïne.

In zijn leidinggevende functie binnen de Wagner-groep was hij persoonlijk aanwezig op het strijdterrein in Oekraïne om de activiteiten van de Wagner-leden te coördineren en te plannen.

Gezien zijn leidinggevende functie is hij dus verantwoordelijk voor en heeft hij actief uitvoering gegeven aan acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne hebben ondermijnd en bedreigd.

13.12.2021

202.

Denis Yurievich KHARITONOV

(Денис Юрьевич ХАРИТОНОВ)

Functie(s): plaatsvervangend regionaal hoofd van de Astrakhan-tak van de Unie van Donbas-vrijwilligers; lid van de Doema van de oblast Astrakhan; huurling in de Wagner-groep

Geboortedatum: 16.3.1980

Geboorteplaats: oblast Astrakhan, Russische SFSR

Nationaliteit: Russisch

Paspoortnummer: 76 2759110

Afgegeven door MVD 30001

Vervaldatum: 10.3.2030

Adres: Ilyinka, oblast Astrakhan, Russische Federatie

Geslacht: mannelijk

Denis Kharitonov is plaatsvervangend regionaal hoofd van de Astrakhan-tak van de Unie van Donbas-vrijwilligers, lid van de Doema van de oblast Astrakhan en huurling in de Wagner-groep.

Hij heeft in Donbas gevochten in het separatistische Steppe-bataljon, waar hij het bevel voerde over een peloton voor draagbare luchtdoelraketten. Hij heeft toegegeven dat hij tijdens zijn verblijf in Donbas persoonlijk een Oekraïense helikopter en twee Su-25-vliegtuigen heeft neergeschoten.

Hij kreeg de “orde voor verdiensten jegens het vaderland” van de Russische Federatie. Hij ontving ook interne Wagner-groeponderscheidingen en onderscheidingen van Alexander Borodai, hoofd van de Unie van Donbas-vrijwilligers en voormalig premier van de zogenoemde Volksrepubliek Donetsk (DPR) (onderworpen aan restrictieve maatregelen op grond van Besluit 2014/145/GBVB van de Raad). Aldus heeft hij actief acties gesteund en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

13.12.2021

203.

Sergey Vladimirovich SHCHERBAKOV

(Сергей Владимирович ЩЕРБАКОВ)

Functie(s): freelancewerknemer van de Russische GRU en huurling in de Wagner-groep

Geboortedatum: 21.7.1981

Nationaliteit: Russisch

Adres: Mogelijk: Astrakhan, district Kirovskiy, Raskolnikova 11 app. 5, Russische Federatie

Geslacht: mannelijk

Sergey Shcherbakov is freelancewerknemer van de Russische GRU en huurling in de Wagner-groep.

Hij heeft in Donbas gevochten voor de pro-Russische separatistische troepen als lid van een militaire eenheid voor draagbare luchtdoelraketten van het pro-Russische separatistische Steppe-bataljon, dat in Donbas een Oekraïense helikopter en twee Su-25-vliegtuigen heeft neergeschoten. Aldus heeft hij actief acties gesteund en beleidsmaatregelen uitgevoerd die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en bedreigen.

13.12.2021

▼M4

Entiteiten

▼B 

Naam

Identificatie-gegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

▼M39

1.

State Unitary Enterprise van de Republiek Krim „Chernomorneftegaz”

(voorheen bekend als PJSC „Chernomorneftegaz”)

Prospekt Kirov 52, Simferopol, Krim, Oekraïne 295000

пр. Кирова 52, г. Симферополь, Крым, Украина 295000

Telefoonnummer:

+ 7 (3652) 66-70-00

+ 7 (3652) 66-78-00

http://gas.crimea.ru

office@gas.crimea.ru

Registratienummer: 1149102099717

Op 17 maart 2014 heeft het „Parlement van de Krim” een resolutie aangenomen waarin de overname van de activa van de onderneming Chernomorneftegaz namens de „Republiek Krim” wordt afgekondigd. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim. Opnieuw ingeschreven op 29 november 2014 als State Unitary Enterprise van de „Republiek Krim”„Chernomorneftegaz” (Государ ственное унитарное пред приятие Республики Крым „Черноморнефтегаз”). Oprichter: het Ministerie van Brandstoffen en Energie van de Republiek Krim (Министерство топлива и энергетики Респ ублики Крым).

12.5.2014

▼M25 —————

▼M39

3.

Zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk”

„Луганская народная республика” (ЛНР)

„Luganskaya narodnaya respublika” (LNR)

Officiële informatie:

https://glava-lnr.info/

https://sovminlnr.ru/

https://nslnr.su/

De zogenaamde „Volksrepubliek Loegansk” is opgericht op 27 april 2014. Heeft het illegale referendum op 11 mei 2014 georganiseerd. Onafhankelijkheidsverklaring op 12 mei 2014. Op 22 mei 2014 hebben de zogenaamde „Volksrepublieken” Donetsk en Loegansk de zogenaamde „Federale Staat Novorossiya” in het leven geroepen. Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Is ook betrokken bij de rekrutering voor het separatistische „leger van het zuidoosten” en andere illegale gewapende separatistische groepen; ondermijnt de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

25.7.2014

4.

Zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”

„Донецкая народная республика” (ДНР)

„Donetskaya narodnaya respublika” (DNR)

Officiële informatie:

https://dnronline.su/

https://pravdnr.ru/

https://dnrsovet.su/

https://denis-pushilin.ru/

De zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” is uitgeroepen op 7 april 2014.

Heeft het illegale referendum op 11 mei 2014 georganiseerd. Onafhankelijkheidsverklaring op 12 mei 2014.

Op 24 mei 2014 hebben de zogenoemde „Volksrepublieken” Donetsk en Loegansk een overeenkomst ondertekend betreffende de oprichting van de zogenoemde „Federale Staat Novorossiya”.

Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en ondermijnt derhalve de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Is ook betrokken bij de rekrutering voor illegale gewapende separatistische groepen; ondermijnt daardoor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

25.7.2014

▼M41

5.

Zogenoemde „Federale Staat Novorossiya”

„Федеративное государство Новороссия”

„Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Media:

http://novopressa.ru/

http://novorossia-tv.ru/

http://novorossiia.ru/

https://vk.com/novorossiatv

Op 24 mei 2014 hebben de zogenoemde „Volksrepublieken” Donetsk en Loegansk een overeenkomst ondertekend betreffende de oprichting van de niet-erkende zogenoemde „Federale Staat Novorossiya”.

Dit is strijdig met de Oekraïense grondwet en, bijgevolg, met het internationaal recht, en bedreigt derhalve de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

25.7.2014

▼M38

6.

Internationale Unie van openbare verenigingen „Groot Leger van de Don”

Международный Союз Общественных Объединений „Всевеликое Войско Донское”

Officiële informatie:

http://xn80aaaajfjszd7a3b0e.xnp1ai/

http://казакнацгвард.рф/

Telefoonnummer:

+7-8-908-178-65-57

Sociale media: Nationale Kozakkenwacht http://vk.com/kazak_nac_guard

Adres: 346465 Rusland, regio Rostov, October District, St Zaplavskaya, Str Shosseynaya 1

Tweede adres: Voroshilovskiy Prospekt 12/85-87/13, Rostov aan de Don, Russische Federatie

Uitgeschreven in 2017.

Het „Grote Leger van de Don” heeft de „Nationale Kozakkenwacht” opgericht, die strijd voert tegen de strijdkrachten van de Oekraïense regering in Oost-Oekraïne. Aldus ondermijnt het de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne en bedreigt het de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

Banden met Nikolay Kozitsyn, commandant van de strijdkrachten van de Kozakken, die het bevel voert over de separatisten in Oost-Oekraïne die strijd voeren tegen de strijdkrachten van de Oekraïense regering.

25.7.2014

▼M42

7.

Russische gemeenschap „Sobol”

Русская община „Соболь”

Sociale media:

http://vk.com/soboli press

http://www.русскоедвижение.рф/

Telefoonnummer:

(0652) 60-23-93

E-mail: SoboliPress@gmail.com

Adres: Oekraïne, Krim, Simferopol, Kiev str., 4 (zone busstation „Centraal”)

Radicale paramilitaire organisatie, verantwoordelijk voor openlijke steun aan de pogingen om de Oekraïense controle over de Krim met geweld te beëindigen; ondermijnt aldus de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Verantwoordelijk voor de opleiding van separatisten die strijd voeren tegen de strijdkrachten van de Oekraïense regering in Oost-Oekraïne; vormt aldus een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

25.7.2014

▼M38

8.

Zogenaamde „Wacht van Loegansk”

„Луганская гвардия”

Sociale media en andere informatie:

http://vk.com/club68692201

https://vk.com/luguardnews

Zelfverdedigingsmilitie van Loegansk.

Zelfverdedigingsmilitie van Loegansk, verantwoordelijk voor de opleiding van separatisten die strijd voeren tegen de strijdkrachten van de Oekraïense regering in Oost-Oekraïne; vormt aldus een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne.

Banden met German Prokopiv, actief leider die heeft deelgenomen aan de bezetting van het regionaal bureau van de Oekraïense veiligheidsdienst in Loegansk; heeft in het bezette gebouw een videoboodschap aan president Poetin en het Russische volk opgenomen.

25.7.2014

▼M36

9.

Zogenoemd

„Leger van het Zuidoosten”

„Армии Юго-Востока”

Sociale media:

https://vk.com/sigma_orel)

Illegale gewapende separatistische groep; wordt beschouwd als een van de belangrijkste groepen in Oost-Oekraïne.

Verantwoordelijk voor de bezetting van het gebouw van de veiligheidsdienst in de regio Loehansk.

Banden met Valeriy BOLOTOV, die als een van de leiders van de groep op de lijst werd geplaatst.

Banden met Vasyl NIKITIN, verantwoordelijk voor de separatistische „overheidsactiviteiten” van de zogenoemde „regering van de Volksrepubliek Loegansk”.

25.7.2014

10.

Zogenoemde

„volksmilitie van Donbas”

„Нарoдное oпoлчéние Дoнбáсса”

Sociale media:

http://vk.com/polkdonbassa)

Tel. +38-099-445-63-78;

Tel. +38-063-688-60-01;

Tel. +38-067-145-14-99;

Tel. +38-094-912-96-60;

Tel. +38-062-213-26-60

E-mail: voenkom.dnr@mail.ru

vknovoros@yandex.ru

mobilisation@novorossia.co

polkdonbassa@mail.ru

Telefonisch te bereiken vrijwilligers in Rusland:

Tel. +7 499 709-89-06

of e-mail novoross24@mail.ru

Adres: Donetsk. Prospect Zasyadko 13

Illegale gewapende separatistische groep die strijdt tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een bedreiging voor de stabiliteit en veiligheid van Oekraïne. Heeft in de begindagen van april 2014 onder andere de controle over verscheidene overheidsgebouwen in Oost-Oekraïne overgenomen en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne. Zij heeft banden met Pavel Gubarev, die verantwoordelijk is voor de bezetting van het gebouw van de regionale overheid in Donetsk door pro-Russische strijdkrachten en zichzelf heeft uitgeroepen tot „gouverneur van het volk”.

25.7.2014

▼M42

11.

„Vostok-brigade”

„Бригада Восток”

(alias Vostok-bataljon; „Батальон Восток”)

Sociale media:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

http://patriot-donetsk.ru/

info.patriot.donbassa@gmail.com

Illegale gewapende separatistische groep; wordt beschouwd als een van de belangrijkste groepen in Oost-Oekraïne. Voert strijd tegen de strijdkrachten van de Oekraïense overheid in Oost-Oekraïne; vormt een bedreiging voor de stabiliteit of veiligheid van Oekraïne.

Nam actief deel aan de militaire operaties waarbij de luchthaven van Donetsk werd ingenomen.

Maakt deel uit van het zogenoemde „1e legerkorps” van de gewapende strijdkrachten van de „Volksrepubliek Donetsk”.

25.7.2014

▼M25 —————

▼M39

13.

State Unitary Enterprise van de stad Sebastopol „Sevastopol seaport”

ГУП ГС „Севастопольский морской порт”

(voorheen bekend als staatsbedrijf „Sevastopol commercial seaport”

Государственное предприятие „Севастопольский морской торговьй порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Sevastopolski morskoy torgovy port”)

Nakhimov Square 5, 299011, Sebastopol

(пл. Нахимова, 5, г. Севастополь, 299011)

Registratienummer: 1149204004707

https://www.sevmp. ru/

gupsmp@mail.ru

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Parlement van de Krim” heeft op 17 maart 2014 Resolutie nr. 1757-6/14 „betreffende de nationalisering van een aantal ondernemingen die eigendom zijn van de Oekraïense ministeries van Infrastructuur en Landbouw” aangenomen, waarin de overname van de activa van „Sevastopol commercial seaport” namens de „Krimrepubliek” wordt afgekondigd. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim. Naar handelsvolume is dit de grootste commerciële zeehaven van de Krim. Opnieuw ingeschreven op 6 juni 2014 als State Unitary Enterprise van de stad Sebastopol „Sevastopol seaport” (Государственное унитарное предприятие города Севастополя „Севастопольский морской порт”). Oprichter: het bestuur van Sebastopol (правительство севастополя).

25.7.2014

▼M25 —————

▼M41

15.

State Unitary Enterprise van de „Republiek Krim”„Universal-Avia”

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа”

(voorheen bekend als State enterprise „Universal-Avia”

Государственное предприятие „Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia”)

Aeroflotskaya Street 5, 295021, Simferopol

ул. Аэрофлотская, дом 5, 295021, г. Симферополь

Tel. +7 (3652) 502-300; +7 (918) 699-1020

unavia_2014@mail.ru

https://universal-avia.ru/

Registratienummer: 1159102026742

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 24 maart 2014 Besluit nr. 1794-6/14 „over staatsbedrijf „Gosudarstvenoye predpriyatiye „Universal-Avia”” („О Государственном предприятии „Универсал-Авиа””)” aangenomen, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het staatsbedrijf „Universal-Avia” namens de „Republiek Krim” worden overgenomen. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim. Opnieuw ingeschreven op 15 januari 2015 als State Unitary Enterprise van de „Republiek Krim”„Universal-Avia” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Универсал-Авиа”). Oprichter: het Ministerie van Transport van de „Republiek Krim” (Министерство транспорта Республики Крым).

25.7.2014

16.

Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium „Nizhnyaya Oreanda”” van het kabinet van de president van de Russische Federatie (voorheen bekend als Resort „Nizhnyaya Oreanda” — Санаторий „нижняя ореанда”)

Resort „Nizhnyaya Oreanda”, 298658, Jalta, Oreanda, Huis 12, Oekraïne

Санаторий „Нижняя Ореанда”, 298658, г. Ореанда, дом 12, Украина

www.oreanda-resort.ru

marketing@oreanda-resort.ru

+ 7 (978) 944 83 00,

+ 7 (978) 944 83 30

Registratienummer: 1149102054221

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 21 maart 2014 Besluit nr. 1767-6/14 „over de vraagstukken omtrent de oprichting van de Vereniging van sanatoria en resorts” aangenomen, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het resort „Nizhnyaya Oreanda” namens de „Republiek Krim” worden overgenomen. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

Opnieuw ingeschreven op 9 oktober 2014 als Federal State Budgetary Enterprise „Sanatorium Nizhnyaya Oreanda” van het kabinet van de president van de Russische Federatie (федеральное государственное бюджетное учреждение „санаторий „нижняя ореанда” управления делами президента российской федерации”). Oprichter: het kabinet van de president van de Russische Federatie (Управление делами Президента Российской Федерации).

25.7.2014

▼M39

17.

Crimean Republican Enterprise „Azov distillery plant”

Крымское республиканское предприятие „Азовский ликёро-водочннй завод”

„Azovsky likerovodochny zavod”

40 Zheleznodorozhnaya str., 296178 Azovskoye, district Jankoysky, Oekraïne

ул. Железнодорожная, 40, 296178 пгт.Азовское, Джанкойский район, Украина

code: 01271681

De faillissementsprocedure is afgesloten.

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 9 april 2014 Besluit nr. 19916/14 aangenomen “Over de wijzigingen van Resolutie nr. 18366/14 van de Staatsraad van de „Krimrepubliek” van 26 maart 2014„Over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agroindustriële complex op het grondgebied van de „Krimrepubliek””, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van de „Azovsky likerovodochny zavod” namens de „Krimrepubliek” worden overgenomen. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

▼M42

18.

Vennootschap op aandelen „Production-Agrarian Union „Massandra””

Aкционерное общество „Производственно-аграрное объединение „Массандра””

(voorheen bekend als gecentraliseerd staatsbedrijf van de „Republiek Krim”„Production-Agrarian Union „Massandra””

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Производственно-аграрное объединение „Массандра””

298650, Crimea, Yalta, Massandra, str. Vinodela Egorova 9.

298650, Крым, г. Ялта, пгт. Массандра, ул. Винодела Егорова, д. 9

Website: http://massandra.su

+ 7 978 936 75 04

+ 7 3654 23 31 96

+ 7 3654 26 16 83

Registratienummer: 1209100012648

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 9 april 2014 Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen “Over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de Republiek Krim “van 26 maart 2014 “over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agro-industriële complex op het grondgebied van de Republiek Krim, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het staatsconcern „Nationale vereniging van Producenten „Massandra”” namens de Republiek Krim worden overgenomen. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

 

Door de federale staat gefinancierde onderneming „Production-Agrarian Union „Massandra”” van het kabinet van de president van de Russische Federatie

Федеральное государственное унитарное предприятие „Производственно-аграрное объединение „Массандра” Управления делами Президента Российской Федерации”

Staatsconcern „Nationale Vereniging van Producenten „Massandra””

Национальное производственно аграрное объединение „Массандра”

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra”)

 

Opnieuw ingeschreven op 1 augustus 2014 als door de federale staat gefinancierde onderneming „Proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye „Massandra”” van het kabinet van de president van de Russische Federatie (Федеральное государственное унитарное предприятие „Производственно аграрное объединение „Массандра”” Управления делами Президента Российской Федерации”). Oprichter: het kabinet van de president van de Russische Federatie (Управление делами Президента Российской Федерации).

Opnieuw ingeschreven op 1 april 2019 als State Unitary Enterprise van de Republiek Krim „Production-Agrarian Union „Massandra””. Opnieuw ingeschreven op 1 oktober 2020 als vennootschap op aandelen „Production-Agrarian Union „Massandra””.

▼M39

19.

Instituut voor het federaal staatsbudget voor wetenschap en onderzoek „All- Russia national scientific research institute for wine growing and wine making „Magarach” Russian Academy of Sciences”

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки „Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия „Магарач” РАН”

(Voorheen bekend als State Unitary Enterprise van de „Republiek Krim”„Nationaal Wijninstituut „Magarach””

298600, Kirov Street 31, Jalta, Krim, Oekraïne

298600, ул. Кирова, 31, г. Ялта, Крым, Украина

magarach@rambler.ru

www.magarach-institut.ru

+ 7(3654) 32-55-91

Registratienummer: 1159102130857

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 9 april 2014 Besluit nr. 1991‐6/14 aangenomen „over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836‐6/14 van de Staatsraad van de „Republiek Krim”” van 26 maart 2014” over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agro-industriële complex op het grondgebied van de „Republiek Krim””, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het staatsbedrijf “Gosudarstvenoye predpriyatiye „Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach” namens de „Republiek Krim” worden overgenomen. Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim.

25.7.2014

 

Voorheen bekend als: „State Enterprise „Magarach” van het Nationaal Wijninstituut”„Государственное предприятие АГрофирма „Маграч” Национального института винограда и вина „Маграч”

Gosudarstvenoye predpriyatiye Agrofirma „Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina „Magarach”)

 

Op 15 januari 2015 opnieuw ingeschreven als „State Unitary Institution van de „Republiek Krim” Nationaal Wijninstituut „Magarach””.

(Государственное бюджетное учреждение „Республики Крым”„Национальный научно-исследовательский институт винограда и вина „Магарач””). Oprichter: het ministerie van Landbouw van de „Republiek Krim” (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Op 9 februari 2015 is State Unitary Enterprise van de „Republiek Krim”„Nationaal Wijninstituut „Magarach”” omgevormd tot Federal Budgetary scientific facility „All-Russia scientific-research institute of viticulture and winemaking „Magarach””, Russian Academy of Sciences.

 

20.

Aandelenvennootschap „Schuimwijnfabriek „Novy Svet””

Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет””

Voorheen bekend als State unitary enterprise van de „Krimrepubliek”„Schuimwijnfabriek „Novy Svet””

Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет””

298032, Crimea, Sudak, Novy Svet, str.Shalapina 1

298032, Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1

+ 7-978-9-140-140

+7-(36566)-3-28-45

+7-978-914- 54-74

http://nsvet-crimea.ru/

Registratienummer: 1179102021460

De eigendom van deze entiteit is in strijd met de Oekraïense wetgeving overgedragen. Het „Presidium van het Parlement van de Krim” heeft op 9 april 2014 Besluit nr. 1991-6/14 aangenomen „Over de wijzigingen van Resolutie nr. 1836-6/14 van de Staatsraad van de „Krimrepubliek”” van 26 maart 2014„Over de nationalisatie van de eigendom van bedrijven, instellingen en organisaties van het agroindustriële complex op het grondgebied van de „Krimrepubliek””, waarin wordt verklaard dat de activa in het bezit van het staatsconcern „National Association of producers „Massandra”” namens de „Krimrepubliek” worden overgenomen.

25.7.2014

 

Gosudarstvenoye unitarnoye predpriyatiye Respubliki Krym „Zavod shampanskykh vin „Novy Svet”” en als „State enterprise Schuimwijnfabriek „Novy Svet””

Государственное предприятие Завод шампанских вин „Новый свет” (Gosudarstvenoye predpriyatiye Zavod shampanskykh vin „Novy Svet”)

 

Het bedrijf is zodoende feitelijk geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim. Op 4 januari 2015 opnieuw ingeschreven als State Unitary Enterprise van de „Krimrepubliek”„Schuimwijnfabriek „Novy Svet”” (Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Завод шампанских вин „Новый Свет””). Oprichter: het ministerie van Landbouw van de „Republiek Krim” (Министерство сельского хозяйства Республики Крым).

Opnieuw ingeschreven na reorganisatie op 29 augustus 2017 als Aandelenvennootschap Schuimwijnfabriek „Novy Svet” (Aкционерное общество „Завод шампанских вин „Новый Свет””). Oprichter: het ministerie voor regelgeving inzake land en eigendom van de „Krimrepubliek” (Министерство топлива и энергетики Республики Крым).

 

21.

Aandelenvennootschap Almaz-Antey air and space defence corporation

Акционерное общество „Концерн воздушно-космической обороны „Алмаз — Антей””

(alias Concern Almaz-Antey; Almaz-Antey corp; alias Almaz-Antey Defense Corporation; alias Almaz-Antey JSC; Концерн ВКО „Алмаз — Антей”;)

41 ul.Vereiskaya street, Moscow 121471, Russische Federatie

Website: www.almaz-antey.ru

Email:

antey@almaz-antey.ru

Registratienummer: 1027739001993

Almaz-Antey is een Russisch staatsbedrijf. Het produceert luchtafweersystemen waaronder grond-luchtraketten voor het Russische leger. De Russische autoriteiten leveren zware wapens aan de separatisten in Oost-Oekraïne en dragen daarmee bij tot de destabilisering van Oekraïne. De separatisten gebruiken die wapens, onder meer om vliegtuigen neer te halen. Als overheidsbedrijf draagt Almaz-Antey derhalve bij tot de destabilisering van Oekraïne.

30.7.2014

▼M41

22.

DOBROLET a.k.a. DOBROLYOT

ДОБРОЛЕТ/ДОБРОЛЁТ

Airline code QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, г. Москва, Международное ш., дом 31, строение 1

Website: https://aviakompaniya.com/dobrolet/

www.pobeda.aero

Dobrolet was een dochter van de Russische staatsluchtvaartmaatschappij. Sinds de illegale annexatie van de Krim heeft Dobrolet uitsluitend vluchten tussen Moskou en Simferopol verzorgd. Daarmee faciliteerde zij de integratie van de illegaal geannexeerde „Autonome Republiek Krim” in de Russische Federatie, en ondermijnde zij de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne.

30.7.2014

23.

Public Joint Stock Company „Russian National Commercial Bank”

(Публичное акционерное общество „Российский национальный коммерческий банк”)

295000, Simferopol, Naberezhnaja str, genoemd naar de 60e verjaardag van de USSR, 34

295000, Симферополь, ул. Набережная имени 60—летия СССР, д. 34

Website: http://massandra.su

Registratienummer: 1027700381290

Na de illegale annexatie van de Krim is de zogenoemde „Republiek Krim” de volledige eigenaar geworden van de Russian National Commercial Bank (RNCB). In januari 2016 is zij eigendom geworden van het Federale Agentschap voor het beheer van overheidspatrimonium, ook bekend als Rosimushchestvo (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)).

De bank is een dominante speler geworden op de markt, terwijl zij voor de annexatie niet op de Krim aanwezig was. Door het kopen of overnemen van bijkantoren van banken die op de Krim actief waren maar zich nu terugtrekken, heeft de RNCB materieel en financieel de acties ondersteund van de Russische regering om de Krim in de Russische Federatie te integreren, en heeft zij derhalve de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnd.

Op 29 januari 2020 heeft de Russische centrale bank besloten de Sevastopol Marine Bank te reorganiseren met deelneming van RNCB. De bank participeerde in twee grote infrastructuurprojecten op de Krim — het financiert de bouw van een nieuwe luchtvaartterminal in Simferopol en elektriciteitscentrales (Balaklavskaya TPP en Tavricheskaya TPP)

30.7.2014

▼M42

24.

Volksbeweging „Republiek Donetsk”

Общественное движение „Донецкая республика”

Officiële informatie:

http://oddr.info/

orgotdel@oddr.info

Adres: Donetsk, Universitetskaya 19

г. Донецк, ул. Университетская, дом 19

Openbare „organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezingen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” van 2 november 2014 en 11 november 2018. Die „verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door formeel aan de illegale „verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren. Opgericht door Andriy PURGIN en geleid door Alexander ZAKHARCHENKO. Heeft in 2018 Denis PUSHYLIN voorgedragen als „hoofd” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk”.

29.11.2014

▼M41

25.

Vrede voor de Regio Loegansk (Mir Luganschine) Мир Луганщине

https://mir-lug.info/

Adres: Karl Marx Street 7, Luhansk, Ukraine

улица Карла Маркса, 7, г. Луганск, Украина

info@mir-lug.info

Publieke „organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezingen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk” op 2 november 2014 en 11 november 2018. Die „verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. Sinds 17 februari 2018 is Leonid PASECHNIK voorzitter van de organisatie en heeft hij dus banden met een door de Raad aangewezen persoon.

Door formeel aan de illegale „verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

29.11.2014

▼M33

26.

Vrij Donbass (ook bekend als „Vrij Donbas”, „Svobodny Donbass”)

Свободньιй Донбасс

http://www.odsd.ru/

Openbare „organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezingen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Donetsk” van 2 november 2014 en 11 november 2018. Die „verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door formeel aan de illegale „verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

29.11.2014

▼M36

27.

Unie van het Volk (Narodny Soyuz)

Народный союз

Uitgeschreven in 2018.

Openbare „organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezingen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loegansk” van 2 november 2014. Die „verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig.

Door formeel aan de illegale „verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

29.11.2014

▼M42

28.

Economische Unie van Loehansk (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz)

Луганский экономический союз

Officiële informatie:

https://vk.com/public97306393

Telegram: https://t.me/s/od_les_lnr

„Sociale organisatie” die kandidaten heeft voorgedragen voor de zogenoemde „verkiezingen” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loehansk” op 2 november 2014 en 11 november 2018. Heeft in 2014 een kandidaat, Oleg AKIMOV, voorgedragen als „hoofd” van de zogenoemde „Volksrepubliek Loehansk”, en in 2018 een lid van de zogenoemde „Volksraad” van de „Volksrepubliek Loehansk”. Die „verkiezingen” zijn in strijd met de Oekraïense wetgeving en derhalve onwettig. Het voorzitterschap van de „Economische Unie van Loehansk” (Luganskiy Economicheskiy Soyuz) wordt momenteel bekleed door Zinaida NADION, die een afgevaardigde is van de „Volksraad van de Volksrepubliek Donetsk”.

Door formeel aan de illegale „verkiezingen” deel te nemen, heeft zij actief steun verleend aan acties en beleidsmaatregelen die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

29.11.2014

▼M36

29.

Kozakse Nationale Garde

Казачья Национальная Гвардия

http://казакнацгвард.рф/)

https://vk.com/kazak_nac_guard)

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Staat onder bevel van en heeft derhalve banden met een op de lijst geplaatste persoon, Nikolay KOZITSYN.

Zou deel uitmaken van het zogenoemde „2e legerkorps” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

16.2.2015

▼M39

30.

Sparta-bataljon

Батальон „Спарта”

https://vk.com/sparta_orb

+ 380713041088

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Maakt deel uit van het zogenoemde „1e legerkorps” van de „Volksrepubliek Donetsk”. Ook bekend als de militaire eenheid 08806 en als het „Gvardeysky”-bataljon. In november 2017 werd de eenheid vernoemd naar de vermoorde separatistische militair commandant Arsen Pavlov (alias Motorola).

16.2.2015

31.

Bataljon Somali

Батальон „Сомали”

https://vk.com/club163716218/

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Maakt deel uit van het zogenoemde „1e legerkorps” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

16.2.2015

▼M38

32.

Zarya-bataljon

Батальон „Заря”

https://vk.com/public73385255

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Zou deel uitmaken van het zogenaamde „2e legerkorps” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

16.2.2015

▼M42

33.

Prizrak-brigade

Бригада „Призрак”

Adres: District 50 Year of the USSR, 18; c. of Kirovsk

https://vk.com/battalionprizrak

http://prizrak.info/

mail@prizrak.info

+ 38 (072) 199-86-39

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Maakt deel van het zogenoemde „2e legerkorps” van de „Volksrepubliek Loehansk”.

Ook genoemd als de 14e Motorized Rifle Battalion.

Maakt deel uit van de zogenoemde „Volksraad” van de „Volksrepubliek Loehansk”.

16.2.2015

▼M39

34.

Oplot-bataljon

Батальон „Оплот”

Sociale media:

http://vk.com/oplot_info

https://vk.com/5ombroplot

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Ook bekend als de 5e autonome Motor Rifle Brigade, die vanaf oktober 2018 is vernoemd naar Alexander Zakharchenko. Zou deel uitmaken van het zogenoemde „1e legerkorps” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

16.2.2015

35.

Kalmius-bataljon

Батальон „Кальмиус”

https://vk.com/reportage24

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Ook bekend als de autonome artilleriewacht-brigade (eenheid 08802), die deel uitmaakt van het zogenoemde „1e legerkorps” van de „Volksrepubliek Donetsk”.

16.2.2015

▼M21

36.

Doodsbataljon

Батальон „Смерть”

 

Gewapende separatistische groep die actieve steun heeft verleend aan acties die de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen en Oekraïne verder destabiliseren.

Maakt deel van het zogenaamde „2e legerkorps” van de „Volksrepubliek Loegansk”.

16.2.2015

▼M39

37.

Beweging „Novorossiya” van Igor STRELKOV

Движение „Новороссия” Игоря СТРЕЛКОВА

http://novorossia.pro/

https://vk.com/od_novorossia

info@clubnb.ru

De beweging „Novorossiya”/„Nieuw Rusland” is in november 2014 opgericht in Rusland en staat onder leiding van de Russische officier Igor Strelkov/Girkin (geïdentificeerd als staflid van het hoofddirectoraat inlichtingen van de generale staf van de gewapende strijdkrachten van de Russische Federatie (GRU)).

Volgens haar verklaarde doelstellingen streeft zij ernaar algemene daadwerkelijke steun te verlenen aan „Novorossiya”, mede door hulp te bieden aan de milities die strijd leveren in Oost-Oekraïne, en zij verleent aldus steun aan beleid dat de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnt.

Heeft banden met een persoon die op de lijst is geplaatst wegens het ondermijnen van de territoriale integriteit van Oekraïne.

16.2.2015

▼M36

38.

OAO „VO Technopromexport” (OAO „VO TPE”)

ook bekend als: Open Joint Stock Company „Foreign Economic Association”„Technopromexport”

Открытое акционерное общество Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт

Adres: 119019, Moskou, Novyi Arbat str., 15, gebouw 2

Registratiedatum: 27.7.1992

Staatsregistratienummer: 1067746244026

Belastingregistratienummer: 7705713236

Lopende faillissementsprocedures.

OAO „VO TPE”, overeenkomstsluitende partij met Siemens Gas Turbine Technologies OOO, heeft gasturbines aangekocht die bestemd zouden zijn voor een energiecentrale in Taman, regio Krasnodar, in de Russische Federatie, en was als overeenkomstsluitende partij verantwoordelijk voor de overdracht van deze gasturbines aan OOO „VO TPE”, die deze vervolgens voor installatie naar de Krim overbracht. Dit draagt bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als een middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

4.8.2017

▼M39

39.

OOO „VO Technopromexport” (OOO „VO TPE”)

alias: Limited Liability Company „Foreign Economic Association”„Technopromexport”

Общество с ограниченной ответственностью „Внешнеэкономическое объединение Технопромэкспорт”

Adres: 119019, Moskou, Novyi Arbat str., 15, gebouw 2

Tel. +7 (495) 989-97-29

www.tpe-vo.ru

E-mail: inform@tpe-vo.ru

Registratiedatum: 8.5.2014

Staatsregistratienummer: 1147746527279

Belastingregistratienummer: 7704863782

Eigenaar van de gasturbines die oorspronkelijk door Siemens Gas Turbine Technologies OOO aan OAO „VO TPE” werden geleverd. OOO „VO TPE” bracht de gasturbines voor installatie over naar de Krim. Dit draagt bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als een middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

Verantwoordelijk voor de uitvoering van het bouwproject van de thermische elektriciteitscentrales Balaklava en Tavricheskaya, waar de turbines zijn geïnstalleerd.

4.8.2017

40.

ZAO Interavtomatika (IA)

alias: ЗАО „Интеравтоматика”, CJSC „Interavtomatika”

Adres: 115280, Moskou, Avtozavodskaya st., 14

http://ia.ru

Registratiedatum: 31.1.1994

Staatsregistratienummer: 1037739044111

Belastingregistratienummer: 7725056162

Wordt geliquideerd

Bedrijf dat gespecialiseerd is in controle- en communicatiesystemen voor energiecentrales en contracten heeft afgesloten voor projecten inzake de bouw van de energiecentrales en de installatie van gasturbines in Sebastopol en Simferopol. Dit draagt bij aan de verwezenlijking van een onafhankelijke energievoorziening voor de Krim en Sebastopol als een middel om hun afscheiding van Oekraïne te ondersteunen, en ondermijnt de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne.

4.8.2017

41.

„State Unitary Enterprise van de Krimrepubliek „Crimean Sea Ports””

(„Государственное унитарное предприятие Республики Крым „Крымские морские порты””), inclusief de afdelingen:

— Handelshaven Feodosia,

— Kertsj veerpont,

— Handelshaven Kertsj.

28 Kirova Street, Kertsj 298312, Krim

(298312, Крым, гор. Керчь, ул. Кирова, дом 28)

https://crimeaports.ru

info@crimeaport.ru

Staatsregistratienummer: 1149102012620

Belastingregistratienummer: 9111000450

Het „Parlement van de Krim” heeft op 17 maart 2014 resolutie nr. 1757-6/14 „betreffende de nationalisering van een aantal ondernemingen die eigendom zijn van de Oekraïense ministeries van Infrastructuur en Landbouw” aangenomen, en op 26 maart 2014 resolutie nr. 1865-6/14 „betreffende het staatsbedrijf „Crimean Sea Ports”” („О Государственном предприятии „Крымские морские порты””), waarin wordt verklaard dat de activa van verschillende staatsbedrijven namens de „Krimrepubliek” worden overgenomen en samengevoegd in de „State Unitary Enterprise van de Krimrepubliek „Crimean Sea Ports””. De betrokken ondernemingen zijn zodoende de facto geconfisqueerd door de „autoriteiten” van de Krim, en „Crimean Sea Ports” heeft van de illegale eigendomsoverdracht geprofiteerd.

16.9.2017

▼M41

42.

AO „Institute Giprostroymost — St. Petersburg”

АО Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург

Adres: 7 Yablochkova street, St. Petersburg, 197198 Russia

Website: http://gpsm.ru

E-mail: office@gpsm.ru

Telefoon: (812) 498-08-14

Staatsregistratienummer: 1037828021660

Belastingregistratienummer: 7826717210

AO „Institute Giprostroymost — St. Petersburg” heeft de Kertsj-brug ontworpen en daarmee bijgedragen aan de bouw van deze brug, die Rusland verbindt met de illegaal geannexeerde Krim. Dat betekent dat het bedrijf de consolidatie van de illegale inlijving van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

31.7.2018

43.

PJSC Mostotrest

ПАО Мостотрест

Adres: 6 Barklaya street, Bld. 5 Moskow, 121087 Russia

www.mostotrest.ru

info@mostro.ru

Tel:(495)6697999

Staatsregistratienummer: 1027739167246

Belastingregistratienummer: 7701045732

PJSC Mostotrest heeft middels het staatscontract voor de Kertsj-brug actief deelgenomen aan de totstandbrenging van deze brug, die Rusland verbindt met de illegaal geannexeerde Krim. Daarnaast is de onderneming eigendom van een persoon (Arkady Rotenberg) die reeds op de lijst is geplaatst wegens handelingen die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnen (persoon nr. 92 in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB van de Raad). Dat betekent dat de onderneming de consolidatie van de illegale inlijving van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

31.7.2018

44.

Scheepswerf JSC Zaliv

Судостроительный завод „Залив”

Adres: 4 Tankistov street,298310 Kertsj, Krim

Website: http://zalivkerch.com

Staatsregistratienummer: 1149102028602

Telefoon: +7(36561)33055

Belastingregistratienummer: 9111001119

De scheepswerf JSC Zaliv heeft actief deelgenomen aan de aanleg van een nieuwe spoorlijn naar de Kertsjbrug, die Rusland verbindt met de illegaal geannexeerde Krim. Dat betekent dat het bedrijf de consolidatie van de illegale inlijving van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

31.7.2018

45.

STROYGAZMONTAZH Joint Stock Company

STROYGAZMONTAZH Corporation (SGM Group)

ООО Стройгазмонтаж

(груп СГМ)

Adres: Prospect Vernadskogo 53, Moskow, 119415 Russia

Website: www.ooosgm.com

info@ooosgm.ru

Staatsregistratienummer: 1077762942212

Belastingregistratienummer: 7729588440

INN: 9729299794

PSRN: 1207700324941, KPP 772901001.

Stroygazmontazh Corporation (SGM Group) heeft middels zijn staatscontract voor de bouw van de Kertsj-brug actief deelgenomen aan de bouw van deze brug, die Rusland verbindt met de illegaal geannexeerde Krim. Dat betekent dat de onderneming de consolidatie van de illegale inlijving van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

31.7.2018

▼M39

46.

Stroygazmontazh-Most OOO (SGM-Most OOO)

OOO Стройгазмонтаж-Мост

(ООО СГМ-Мост)

Adres:

Barklaya street 6, building 7 Moscow, 121087 Russia,

Inschrijvingsnummer: 1157746088170

Belastingnummer: 7730018980

E-mail: kerch-most@yandex.ru

Stroygazmontazh-Most OOO was een dochteronderneming van hoofdaannemer Stroygazmontazh, die het bouwproject van de brug over de Straat van Kertsj leidde en aan de bouw deelnam. Daarnaast is de onderneming eigendom van een persoon (Arkady Rotenberg) die reeds op de lijst is geplaatst wegens handelingen die de soevereiniteit van Oekraïne ondermijnen (persoon nr. 92 in de bijlage bij Besluit 2014/145/GBVB van de Raad). Dat betekent dat het bedrijf de consolidatie van de illegale inlijving van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

31.7.2018

▼M29

47.

CJSC VAD

AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO VAD

АО „ВАД”

Adres:

133, Chernyshevskogo street, Vologda, Vologodskaya Oblast, 160019 Russia

122 Grazhdanskiy Prospect, suite 5, Liter A, St. Petersburg 195267 Russia

Inschrijvingsnummer: 1037804006811 (Rusland)

Belastingnummer: 7802059185

Website: www.zaovad.com

E-mail: office@zaovad.com

CJSC VAD is de hoofdaannemer voor de aanleg van de Tavrida-snelweg op de Krim en voor toegangswegen naar de verkeersader over de Straat van Kertsj. De Tavrida-snelweg zal vermoedelijk de Krim ontsluiten met behulp van een stelsel van nieuw aangelegde wegen die dienst doen als primaire verbinding met de Kertsj-brug. Dat betekent dat CJSC VAD de consolidatie van de illegale inlijving van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

31.7.2018

▼M40

48.

Aandelenvennootschap „Lenpromtransproyekt” (АО „Ленпромтранспроект”)

Adres: Kondrat'yevskiy Prospekt, 15, gebouw 5/1, 223 Sint-Petersburg 195197, Russische Federatie

Inschrijvingsnummer (OGRN-nr.): 1027809210054

Belastingnummer (INN-nr.): 7825064262

Website: https://lptp.ru/

E-mailadres: ptp@sp.ru

Aandelenvennootschap Lenpromtransproyekt heeft deelgenomen aan het project voor de verbinding van de spoorweginfrastructuur van de illegaal geannexeerde Krim met die van Rusland door de aanloop van de spoorlijnen naar de brug over de Straat van Kertsj te ontwerpen en door als bouwkundig adviseur op te treden tijdens de bouw van de brug die Rusland met de illegaal geannexeerde Krim verbindt. Dat betekent dat de onderneming de consolidatie van de illegale annexatie van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

1.10.2020

49.

Aandelenvennootschap „The Berkakit-Tommot-Yakutsk Railway Line’s Construction Directorate” (АО „Дирекция по строительству железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск”)

Adres: Mayakovskogo St. 14, Aldan 678900, Aldansky District, Russische Federatie

Inschrijvingsnummer (OGRN-nr.): 1121402000213

Belastingnummer (INN-nr.): 1402015986

Website: https://dsgd.ru/

E-mailadres: info@dsgd.ru; gmn@dsgd.ru

Aandelenvennootschap The Berkakit-Tommot-Yakutsk Railway Line’s Construction Directorate heeft deelgenomen aan het project voor de verbinding van de spoorweginfrastructuur van de illegaal geannexeerde Krim met die van Rusland door bouwtechnische diensten te verlenen tijdens de bouw van de aanloop van de spoorlijnen naar de brug over de Straat van Kertsj die Rusland met de illegaal geannexeerde Krim verbindt. Dat betekent dat de onderneming de consolidatie van de illegale annexatie van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

1.10.2020

50.

Federal State Unitary Enterprise „Crimea Railway” (Федеральное государственное унитарное предприятие „Крымская железная дорога”)

Adres: 34 Pavlenko St., Simferopol 95006, Oekraïne

Inschrijvingsnummer (OGRN-nr.): 1159102022738

Belastingnummer (INN-nr.): 9102157783

Website: https://crimearw.ru

E-mailadres: ngkkjd@mail.ru

Federal State Unitary Enterprise Crimea Railway heeft deelgenomen aan het project voor de verbinding van de spoorweginfrastructuur van de illegaal geannexeerde Krim met die van Rusland als eigenaar en exploitant van de spoorlijnen over de brug over de Straat van Kertsj die Rusland met de illegaal geannexeerde Krim verbindt. Dat betekent dat de onderneming de consolidatie van de illegale annexatie van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

1.10.2020

51.

First Crimean Insurance Company

(Крымская первая страховая компания)

Adres: Butakova Ln, 4, Sebastopol, Oekraïne

Inschrijvingsnummer (OGRN-nr.): 1149102007933

Belastingnummer (INN-nr.): 9102006047

Website: https://kpsk-ins.ru/about

E-mailadres: info@kspk-ins.ru

First Crimean Insurance Company heeft deelgenomen aan het project voor de verbinding van de spoorweginfrastructuur van de illegaal geannexeerde Krim met die van Rusland door de bouw van de brug over de Straat van Kertsj te verzekeren. Dat betekent dat de onderneming de consolidatie van de illegale annexatie van de Krim bij de Russische Federatie steunt, met verdere ondermijning van de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne tot gevolg.

1.10.2020

▼B
BIJLAGE II

Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

▼M35

BELGIË

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJE

https://www.mfa.bg/en/101

TSJECHIË

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENEMARKEN

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

DUITSLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IERLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIË

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIË

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CΥΡRUS

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

HONGARIJE

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

NEDERLAND

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

OOSTENRIJK

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOWAKIJE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ZWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner

VERENIGD KONINKRIJK

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid (FPI)

EEAS 07/99

B-1049 Brussel, België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top