EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008R0889-20220101

Consolidated text: Verordening (EG) nr. 889/2008 van de Commissie van 5 september 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/2022-01-01

02008R0889 — NL — 01.01.2022 — 019.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EG) Nr. 889/2008 VAN DE COMMISSIE

van 5 september 2008

tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

(PB L 250 van 18.9.2008, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

 M1

VERORDENING (EG) Nr. 1254/2008 VAN DE COMMISSIE van 15 december 2008

  L 337

80

16.12.2008

►M2

VERORDENING (EG) Nr. 710/2009 VAN DE COMMISSIE van 5 augustus 2009

  L 204

15

6.8.2009

 M3

VERORDENING (EU) Nr. 271/2010 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 2010

  L 84

19

31.3.2010

 M4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 344/2011 VAN DE COMMISSIE van 8 april 2011

  L 96

15

9.4.2011

 M5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 426/2011 VAN DE COMMISSIE van 2 mei 2011

  L 113

1

3.5.2011

 M6

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 126/2012 VAN DE COMMISSIE van 14 februari 2012

  L 41

5

15.2.2012

 M7

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 203/2012 VAN DE COMMISSIE van 8 maart 2012

  L 71

42

9.3.2012

 M8

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 505/2012 VAN DE COMMISSIE van 14 juni 2012

  L 154

12

15.6.2012

 M9

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 392/2013 VAN DE COMMISSIE van 29 april 2013

  L 118

5

30.4.2013

 M10

VERORDENING (EU) Nr. 519/2013 VAN DE COMMISSIE van 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

 M11

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1030/2013 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 2013

  L 283

15

25.10.2013

 M12

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1364/2013 VAN DE COMMISSIE van 17 december 2013

  L 343

29

19.12.2013

 M13

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 354/2014 VAN DE COMMISSIE van 8 april 2014

  L 106

7

9.4.2014

 M14

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 836/2014 VAN DE COMMISSIE van 31 juli 2014

  L 230

10

1.8.2014

►M15

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1358/2014 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014

  L 365

97

19.12.2014

 M16

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/673 VAN DE COMMISSIE van 29 april 2016

  L 116

8

30.4.2016

 M17

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/1842 VAN DE COMMISSIE van 14 oktober 2016

  L 282

19

19.10.2016

 M18

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/838 VAN DE COMMISSIE van 17 mei 2017

  L 125

5

18.5.2017

 M19

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/2273 VAN DE COMMISSIE van 8 december 2017

  L 326

42

9.12.2017

 M20

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1584 VAN DE COMMISSIE van 22 oktober 2018

  L 264

1

23.10.2018

 M21

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/2164 VAN DE COMMISSIE van 17 december 2019

  L 328

61

18.12.2019

 M22

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/181 VAN DE COMMISSIE van 15 februari 2021

  L 53

99

16.2.2021

►M23

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1165 VAN DE COMMISSIE van 15 juli 2021

  L 253

13

16.7.2021


Gerectificeerd bij:

 C1

Rectificatie, PB L 009, 14.1.2010, blz.  14 (889/2008)

 C2

Rectificatie, PB L 049, 25.2.2017, blz.  50 (2016/673)

 C3

Rectificatie, PB L 015, 20.1.2020, blz.  8 (2019/2164)
▼B

VERORDENING (EG) Nr. 889/2008 VAN DE COMMISSIE

van 5 september 2008

tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft

▼M2
BIJLAGE VII

Reinigings- en ontsmettingsproducten

1. Producten voor de reiniging en ontsmetting van gebouwen en installaties voor dierlijke productie, als bedoeld in artikel 23, lid 4:

— 
Kalium- en natriumzeep
— 
Water en stoom
— 
Kalkmelk
— 
Kalk
— 
Ongebluste kalk
— 
Natriumhypochloriet (bijvoorbeeld bleekwater)
— 
Bijtende soda
— 
Bijtende potas
— 
Waterstofperoxide
— 
Natuurlijke plantenextracten
— 
Citroenzuur, perazijnzuur, mierenzuur, melkzuur, oxaalzuur en azijnzuur
— 
Alcohol
— 
Salpeterzuur (uitrusting van melkstallen)
— 
Fosforzuur (uitrusting van melkstallen)
— 
Formaldehyde
— 
Reinigings- en ontsmettingsmiddelen voor spenen en melkinstallaties
— 
Natriumcarbonaat

▼M15

2. Reinigings- en ontsmettingsproducten voor de dierlijke aquacultuurproductie en de productie van zeewier, als bedoeld in artikel 6 sexies, lid 2, artikel 25 vicies, lid 2, en artikel 29 bis.

2.1. Onverminderd ter zake relevante uniale en nationale bepalingen als bedoeld in artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007, en met name Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ), mogen producten voor de reiniging en ontsmetting van materiaal en voorzieningen, in afwezigheid van aquacultuurdieren, de volgende actieve stoffen bevatten:

— 
ozon
— 
natriumhypochloriet
— 
calciumhypochloriet
— 
calciumhydroxide
— 
calciumoxide
— 
bijtende soda
— 
alcohol
— 
kopersulfaat: tot uiterlijk 31 december 2015
— 
kaliumpermanganaat
— 
uit natuurlijk Camelia-zaad vervaardigde theezaadpellets (gebruik uitsluitend toegestaan in de garnaalproductie)
— 
mengsels van kaliumperoxomonosulfaat en natriumchloride die hypochloorzuur produceren.

2.2. Onverminderd ter zake relevante uniale en nationale bepalingen als bedoeld in artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 834/2007, en met name Verordening (EU) nr. 528/2012 en Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad ( 2 ), mogen producten voor de reiniging en ontsmetting van materiaal en voorzieningen, zowel in aanwezigheid als in afwezigheid van aquacultuurdieren, de volgende actieve stoffen bevatten:

— 
kalksteen (calciumcarbonaat) voor de controle van de pH
— 
dolomiet voor de correctie van de pH (gebruik uitsluitend toegestaan in de garnaalproductie)
— 
natriumchloride
— 
waterstofperoxide
— 
natriumpercarbonaat
— 
biologische zuren (azijnzuur, melkzuur, citroenzuur)
— 
humuszuur
— 
peroxyazijnzuren
— 
perazijn- en peroctaanzuren
— 
jodoforen (alleen in de aanwezigheid van eieren).

▼M23 —————

▼B
BIJLAGE IX

Niet-biologisch geproduceerde ingrediënten van agrarische oorsprong als bedoeld in artikel 28

1.   ONVERWERKTE PLANTAARDIGE PRODUCTEN EN VIA PROCESSEN DAARVAN AFGELEIDE PRODUCTEN

1.1.   Eetbare vruchten, noten en zaden:— eikels

Quercus spp.

— colanoten

Cola acuminata

— kruisbessen

Ribes uva-crispa

— maracuja's (passievruchten)

Passiflora edulis

— frambozen (gedroogd)

Rubus idaeus

— rode aalbessen (gedroogd)

Ribes rubrum

1.2.   Eetbare specerijen en kruiden:— Peruaanse peper

Schinus molle L.

— mierikswortelzaad

Armoracia rusticana

— Kleine galanga

Alpinia officinarum

— saffloerbloemen

Carthamus tinctorius

— waterkerskruid

Nasturtium officinale

1.3.   Varia:

algen, inclusief zeewier, die in de bereiding van niet-biologische levensmiddelen mogen worden gebruikt

2.   PLANTAARDIGE PRODUCTEN

2.1.   Oliën en vetten, al dan niet geraffineerd, doch niet chemish gemodificeerd, afgeleid van andere planten dan:— cacao

Theobroma cacao

— kokosnoot

Cocos nucifera

— olijven

Olea europaea

— zonnebloem

Helianthus annuus

— palm

Elaeis guineensis

— kool- en raapzaad

Brassica napus, rapa

— saffloer

Carthamus tinctorius

— sesam

Sesamum indicum

— soja

Glycine max

2.2.   De volgende suikers, zetmeel en andere producten op basis van granen en knollen:

— 
fructose
— 
rijstpapier
— 
ouwel
— 
zetmeel van rijst en kleefmaïs, niet chemisch gemodificeerd

2.3.   Varia:

— 
eiwit uit erwten Pisum spp.
— 
rum, uitsluitend bereid uit suikerrietsap
— 
kirsch bereid op basis van vruchten en smaakstoffen als bedoeld in artikel 27, lid 1, onder c)

3.   DIERLIJKE PRODUCTEN

aquatische organismen, niet afkomstig van de aquacultuur, die in de bereiding van niet-biologische levensmiddelen mogen worden gebruikt

— 
gelatine
— 
weipoeder „herasuola”
— 
darmen

▼M23 —————( 1 ) Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1)

( 2 ) Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1).

Top