Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42013D0338

2013/338/EU: Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten van 26 juni 2013 houdende benoeming van rechters bij het Hof van Justitie

OJ L 179, 29.6.2013, p. 94–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/338/oj

29.6.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 179/94


BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN

van 26 juni 2013

houdende benoeming van rechters bij het Hof van Justitie

(2013/338/EU)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 19,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 253 en 255,

Gezien het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 106 bis, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens de artikelen 5 en 7 van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie en naar aanleiding van het aftreden van de heren Uno LÕHMUS en Jean Jacques KASEL per 6 oktober 2013, dienen er twee rechters bij het Hof van Justitie te worden benoemd voor de resterende duur van de ambtstermijn van de heren Uno LÕHMUS en Jean Jacques KASEL, dat wil zeggen tot en met 6 oktober 2015.

(2)

Voor de vacant geworden ambten zijn Mevrouw Küllike JÜRIMÄE en de heer François BILTGEN als kandidaten voorgedragen.

(3)

Het comité dat is ingesteld bij artikel 255 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, heeft advies uitgebracht over de geschiktheid van mevrouw Küllike JÜRIMÄE en van de heer François BILTGEN voor de uitoefening van het ambt van rechter bij het Hof van Justitie,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de periode van 6 oktober 2013 tot en met 6 oktober 2015 worden benoemd tot rechter bij het Hof van Justitie:

mevrouw Küllike JÜRIMÄE

de heer François BILTGEN

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 26 juni 2013.

De voorzitter

R. MONTGOMERY


Top