EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:009:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 9, 15 januari 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 9
47e jaargang
15 januari 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 57/2004 van de Raad van 27 oktober 2003 tot wijziging van Besluit 2002/602/EGKS van de Commissie betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie 1
Verordening (EG) nr. 58/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 5
Verordening (EG) nr. 59/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 betreffende de afgifte van certificaten voor de invoer van bepaalde conserven van paddestoelen voor de periode van 1 januari tot en met 30 april 2004 7
*Verordening (EG) nr. 60/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 houdende overgangsmaatregelen in de sector suiker in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije 8
*Verordening (EG) nr. 61/2004 van de Commissie van 13 januari 2004 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 13
Verordening (EG) nr. 62/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (tomaten, citroenen en appelen) 17
Verordening (EG) nr. 63/2004 van de Commissie van 14 januari 2004 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit (sinaasappelen) 19

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/42/EC
*Besluit van de Raad van 27 oktober 2003 inzake de sluiting van een overeenkomst van 9 juli 2002 tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie tot wijziging van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de regering van de Russische Federatie betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten 21
Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Russische Federatie tot wijziging van de Overeenkomst van 9 juli 2002 tussen de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de regering van de Russische Federatie betreffende de handel in bepaalde ijzer- en staalproducten 22
Europese Centrale Bank
2004/43/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de Europese Centrale Bank (ECB/2003/17) 27
2004/44/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten (ECB/2003/18) 29
2004/45/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de volstorting van het kapitaal van de Europese Centrale Bank door de nationale centrale banken van de niet-deelnemende lidstaten (ECB/2003/19) 31
2004/46/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de Europese Centrale Bank tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal (ECB/2003/20) 32
2004/47/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 houdende noodzakelijke maatregelen voor de bijdrage tot de reserves en voorzieningen van de Europese Centrale Bank en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (ECB/2003/21) 36
2004/48/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 houdende een wijziging van artikel 1, onder f), van Besluit ECB/2001/16 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het boekjaar 2002 (ECB/2003/22) 39
2004/49/EC
*Besluit van de Europese Centrale Bank van 18 december 2003 houdende wijziging van Besluit ECB/2001/15 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2003/23) 40
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top