EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:052:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 52, 27 februari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 0378-7087

L 52
46e jaargang
27 februari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 351/2003 van de Commissie van 26 februari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 352/2003 van de Commissie van 26 februari 2003 inzake de aanvragen voor uitvoercertificaten voor rijst en breukrijst waarvoor de restitutie vooraf wordt vastgesteld 3
Verordening (EG) nr. 353/2003 van de Commissie van 26 februari 2003 tot vaststelling van de productierestitutie voor olijfolie die wordt gebruikt voor de vervaardiging van bepaalde conserven 4
*Verordening (EG) nr. 354/2003 van de Commissie van 25 februari 2003 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen 5

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/130/EC
*Beschikking van de Commissie van 26 februari 2003 tot wijziging van Beschikking 2001/618/EG teneinde het hele grondgebied van Duitsland op te nemen in de lijst van lidstaten en regio's die vrij zijn van de ziekte van Aujeszky en teneinde bepaalde departementen in Frankrijk op te nemen in de lijst van lidstaten en regio's die vrij zijn van deze ziekte en in de lijst van regio's waar goedgekeurde uitroeiingsprogramma's worden uitgevoerd (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 622) (1) 9

Rectificaties
*Rectificatie van Verordening (EG) nr. 149/2003 van de Raad van 27 januari 2003 tot wijziging en tot bijwerking van Verordening (EG) nr. 1334/2000 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (PB L 30 van 5.2.2003) 11
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top