EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3036R(03)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 3036/94 van de Raad van 8 december 1994 houdende instelling van een regeling voor economische passieve veredeling die van toepassing is op bepaalde textielprodukten en kledingartikelen die worden wederingevoerd in de Gemeenschap na bewerking of verwerking in bepaalde derde landen (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 322 van 15 december 1994)

OJ L 135, 6.6.1996, p. 35–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3036/corrigendum/1996-06-06/oj

31994R3036R(03)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 3036/94 van de Raad van 8 december 1994 houdende instelling van een regeling voor economische passieve veredeling die van toepassing is op bepaalde textielprodukten en kledingartikelen die worden wederingevoerd in de Gemeenschap na bewerking of verwerking in bepaalde derde landen (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 322 van 15 december 1994)

Publicatieblad Nr. L 135 van 06/06/1996 blz. 0035 - 0035


Rectificatie van Verordening (EG) nr. 3036/94 van de Raad van 8 december 1994 houdende instelling van een regeling voor economische passieve veredeling die van toepassing is op bepaalde textielprodukten en kledingartikelen die worden wederingevoerd in de Gemeenschap na bewerking of verwerking in bepaalde derde landen (Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen nr. L 322 van 15 december 1994)

Bladzijde 2, artikel 1, lid 4, onder c), derde regel:

in plaats van: "in Verordening (EEG) nr. 1224/80 (1)",

te lezen: "in Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van 12 oktober 1992, tot vaststelling van het communautair douanewetboek (1) en zijn uitvoeringsmaatregelen".

Bladzijde 2, voetnoot (1):

Voetnoot (1) wordt vervangen door de volgende tekst:

"(1) PB nr. L 302 van 19. 10. 1992, blz. 1.".

Bladzijde 4, artikel 3, lid 4, tweede alinea, derde regel:

in plaats van: "overeenkomstig lid 5 in aanmerking wanneer zij de in de vorige alinea bedoelde hoeveelheden volledig hebben benut, overeenkomstig lid 5, vierde alinea.",

te lezen: "overeenkomstig lid 5, vierde alinea, in aanmerking wanneer zij de in de vorige alinea bedoelde hoeveelheden volledig hebben benut, overeenkomstig lid 5.".

Bladzijde 4, artikel 3, lid 4, derde alinea, voorlaatste regel:

in plaats van: "overeenkomstig lid 6",

te lezen: "overeenkomstig lid 5".

Bladzijde 6, artikel 11, lid 2:

Lid 2 wordt vervangen door de volgende tekst:

"2. Deze verordening is van toepassing onverminderd de artikelen 145 tot en met 159 (regelingen voor passieve veredeling) van Verordening (EEG) nr. 2913/92.".

Bladzijde 6, artikel 12, lid 3, onder a), vijfde regel:

in plaats van: "Het Comité spreekt zich uit met een meerderheid van 54 stemmen, waarbij de stemmen. . .",

te lezen: "Het Comité spreekt zich uit met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2, van het Verdrag is voorgeschreven voor de aanneming van de besluiten die de Raad op voorstel van de Commissie dient te nemen, waarbij de stemmen. . .".

Bladzijde 7, bijlage I, titel:

in plaats van: ". . . lid 4, onder d)",

te lezen: ". . . lid 4, onder e)".

Top