EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1293

Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1293 van de Commissie van 29 juli 2019 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 wat betreft de lijst van gebieden en derde landen in bijlage II en het modeldiergezondheidscertificaat voor honden, katten en fretten in bijlage IV (Voor de EER relevante tekst.)

C/2019/5490

OJ L 204, 2.8.2019, p. 3–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1293/oj

2.8.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 204/3


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1293 VAN DE COMMISSIE

van 29 juli 2019

tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 wat betreft de lijst van gebieden en derde landen in bijlage II en het modeldiergezondheidscertificaat voor honden, katten en fretten in bijlage IV

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (1), en met name artikel 13, lid 2, en artikel 25, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 (2) van de Commissie voorziet onder meer in de lijsten van gebieden en derde landen zoals bedoeld in artikel 13 van Verordening (EU) nr. 576/2013 en in het diergezondheidscertificaat dat vereist is voor het niet-commerciële verkeer naar een lidstaat van honden, katten en fretten uit gebieden en derde landen.

(2)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 is opgenomen in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (EER) bij Besluit nr. 66/2016 van het Gemengd Comité van de EER (3) en is volledig van toepassing op Noorwegen, op dezelfde wijze als op de EU-lidstaten.

(3)

Noorwegen is opgenomen in de lijst in bijlage II, deel 1, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013. Besluit nr. 66/2016 van het Gemengd Comité van de EER bevat voorschriften voor het niet-commerciële verkeer naar een lidstaat van honden, katten en fretten uit Noorwegen. Daarom moet Noorwegen worden geschrapt van de lijst van gebieden en derde landen in bijlage II, deel 1, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013.

(4)

Het is tevens noodzakelijk in de lijst van gebieden en derde landen in bijlage II, deel 2, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 rekening te houden met de nieuwe naam van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

(5)

In Verordening (EU) nr. 576/2013 is onder meer bepaald dat honden, katten en fretten die uit een gebied of derde land naar een andere lidstaat worden verplaatst, moeten voldoen aan preventieve gezondheidsmaatregelen voor andere ziekten of infecties dan rabiës die zijn vastgesteld uit hoofde van artikel 19, lid 1, en vergezeld moeten gaan van een identificatiedocument met het formaat van een diergezondheidscertificaat. Bijlage IV, deel 1, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie bevat het model voor het diergezondheidscertificaat.

(6)

Bovendien heeft de Commissie na de verplichte heroverweging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 van de Commissie (4) Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 (5) aangenomen, die onder meer voorziet in de regels voor de indeling van de lidstaten of delen daarvan, aan de hand van de vraag of zij in aanmerking komen voor de toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden. Met Gedelegeerde Verordening 2018/772 werd Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 met ingang van 1 juli 2018 ingetrokken.

(7)

De lijst van lidstaten die voldoen aan de voorschriften voor indeling die zijn opgenomen in Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 voor heel hun grondgebied of delen ervan is opgenomen in de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie (6).

(8)

Daarom moeten de verwijzingen naar Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 worden vervangen door verwijzingen naar Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 en naar Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 in het modelgezondheidscertificaat in bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013.

(9)

De bijlagen II en IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

Ter vermijding van verstoringen van het verkeer van honden, katten en fretten moet het gebruik van de diergezondheidscertificaten die zijn afgegeven overeenkomstig bijlage IV, deel 1, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/561 van de Commissie (7), worden toegestaan tot en met 28 februari 2020.

(11)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Bijlage II, deel 1, wordt vervangen door de tekst in bijlage I bij deze verordening.

2.

Bijlage II, deel 2, wordt vervangen door de tekst in bijlage II bij deze verordening.

3.

Bijlage IV, deel 1, wordt vervangen door de tekst in bijlage III bij deze verordening.

Artikel 2

Gedurende een overgangsperiode die eindigt op 28 februari 2020 moeten de lidstaten honden, katten en fretten toelaten die voor niet-commerciële doeleinden van een gebied of derde land naar een lidstaat worden gebracht en die vergezeld gaan van een diergezondheidscertificaat dat uiterlijk op 31 oktober 2019 is afgegeven overeenkomstig het model in bijlage IV, deel 1, bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013, zoals gewijzigd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/561.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 1 november 2019.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 juli 2019.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 178 van 28.6.2013, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 inzake de modelidentificatiedocumenten voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten, de vaststelling van de lijsten van gebieden en derde landen en de voorschriften betreffende de vorm, de opmaak en de taal van de verklaringen ten bewijze van de naleving van bepaalde voorwaarden die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 178 van 28.6.2013, blz. 109).

(3)  Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 66/2016 van 29 april 2016 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst [2017/2017] (PB L 300 van 16.11.2017, blz. 1).

(4)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 van de Commissie van 14 juli 2011 tot aanvulling van Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden (PB L 296 van 15.11.2011, blz. 6).

(5)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 van de Commissie van 21 november 2017 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1152/2011 (PB L 130 van 28.5.2018, blz. 1).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/878 van de Commissie van 18 juni 2018 tot vaststelling van een lijst van lidstaten of delen van het grondgebied van lidstaten die voldoen aan de voorschriften voor indeling overeenkomstig artikel 2, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/772 betreffende de toepassing van preventieve gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding van infecties met Echinococcus multilocularis bij honden (PB L 155 van 19.6.2018, blz. 1).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2016/561 van de Commissie van 11 april 2016 tot wijziging van bijlage IV bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 577/2013 wat betreft het modeldiergezondheidscertificaat voor honden, katten en fretten die voor niet-commerciële doeleinden van een gebied of derde land naar een lidstaat worden gebracht (PB L 96 van 12.4.2016, blz. 26).


BIJLAGE I

“DEEL 1

Lijst van gebieden en derde landen zoals bedoeld in artikel 13, lid 1, van Verordening (EU) nr. 576/2013

ISO-code

Gebied of derde land

AD

Andorra

CH

Zwitserland

FO

Faeröer

GI

Gibraltar

GL

Groenland

IS

IJsland

LI

Liechtenstein

MC

Monaco

SM

San Marino

VA

Staat Vaticaanstad”


BIJLAGE II

“DEEL 2

Lijst van gebieden en derde landen zoals bedoeld in artikel 13, lid 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013

ISO-code

Gebied of derde land

Opgenomen gebieden

AC

Ascension

 

AE

Verenigde Arabische Emiraten

 

AG

Antigua en Barbuda

 

AR

Argentinië

 

AU

Australië

 

AW

Aruba

 

BA

Bosnië en Herzegovina

 

BB

Barbados

 

BH

Bahrein

 

BM

Bermuda

 

BQ

Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (de BES-eilanden)

 

BY

Belarus

 

CA

Canada

 

CL

Chili

 

CW

Curaçao

 

FJ

Fiji

 

FK

Falklandeilanden

 

HK

Hongkong

 

JM

Jamaica

 

JP

Japan

 

KN

Saint Kitts en Nevis

 

KY

Kaaimaneilanden

 

LC

Saint Lucia

 

MS

Montserrat

 

MK

Noord-Macedonië

 

MU

Mauritius

 

MX

Mexico

 

MY

Maleisië

 

NC

Nieuw-Caledonië

 

NZ

Nieuw-Zeeland

 

PF

Frans-Polynesië

 

PM

Saint-Pierre en Miquelon

 

RU

Rusland

 

SG

Singapore

 

SH

Sint-Helena

 

SX

Sint-Maarten

 

TT

Trinidad en Tobago

 

TW

Taiwan

 

US

Verenigde Staten van Amerika

AS — Amerikaans-Samoa

GU — Guam

MP — Noordelijke Marianen

PR — Puerto Rico

VI — Amerikaanse Maagdeneilanden”

VC

Saint Vincent en de Grenadines

 

VG

Britse Maagdeneilanden

 

VU

Vanuatu

 

WF

Wallis en Futuna

 


BIJLAGE III

“DEEL 1

Modeldiergezondheidscertificaat voor het niet-commerciële verkeer van honden, katten of fretten naar een lidstaat uit een gebied of derde land overeenkomstig artikel 5, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 576/2013

Image 1 Tekst van het beeld Image 2 Tekst van het beeld Image 3 Tekst van het beeld Image 4 Tekst van het beeld Image 5 Tekst van het beeld Image 6 Tekst van het beeld Image 7 Tekst van het beeld

Top