Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CA0202

Zaak C-202/12: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof te ’s Gravenhage — Nederland) — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV (Richtlijn 96/9/EG — Rechtsbescherming van databanken — Artikel 7, leden 1 en 5 — Recht sui generis van fabrikant van databank — Begrip „hergebruik” — Substantieel deel van inhoud van databank — Dedicated metazoekmachine)

OJ C 52, 22.2.2014, p. 10–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 52/10


Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 19 december 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Gerechtshof te ’s Gravenhage — Nederland) — Innoweb BV/Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV

(Zaak C-202/12) (1)

(Richtlijn 96/9/EG - Rechtsbescherming van databanken - Artikel 7, leden 1 en 5 - Recht sui generis van fabrikant van databank - Begrip „hergebruik” - Substantieel deel van inhoud van databank - Dedicated metazoekmachine)

2014/C 52/14

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Gerechtshof Den Haag, voorheen Gerechtshof te ’s Gravenhage

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Innoweb BV

Verwerende partijen: Wegener ICT Media BV, Wegener Mediaventions BV

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Gerechtshof te ’s-Gravenhage — Nederland — Uitlegging van artikel 7, leden 1 en 5, van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77, blz. 20) — Recht van de samensteller van een databank om het opvragen en/of het hergebruik van een substantieel deel van de inhoud van de databank te verbieden — Verbod van het herhaaldelijk en systematisch hergebruiken van niet-substantiële delen van de inhoud van een databank dat verlangt dat handelingen in strijd zijn met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de producent van de databank — Toereikendheid van herhaald hergebruik of cumulatieve voorwaarde van systematisch hergebruik — Hergebruik via een geautomatiseerd systeem

Dictum

Artikel 7, lid 1, van richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken moet aldus worden uitgelegd dat in het geval van een onderneming die een dedicated metazoekmachine als die in het hoofdgeding online op internet plaatst, sprake is van hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van een door voormeld artikel 7 beschermde databank wanneer deze dedicated metazoekmachine:

aan de eindgebruiker een zoekformulier ter beschikking stelt dat in wezen dezelfde functionaliteiten biedt als het formulier van de databank,

de zoekopdrachten van de eindgebruikers „realtime” vertaalt naar de zoekmachine van de databank, zodat alle gegevens van deze databank worden doorzocht, en

aan de eindgebruiker de gevonden resultaten toont in de opmaak van haar website, waarbij de doublures tot één item worden samengevoegd, maar in een volgorde die is gebaseerd op criteria die vergelijkbaar zijn met die welke door de zoekmachine van de betrokken databank worden gebruikt om de resultaten weer te geven.


(1)  PB C 243 van 11.8.2012.


Top