EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0432-20170501

Consolidated text: Verordening (EU) n r. 432/2012 van de Commissie van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan (Voor de EER relevante tekst)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/432/2017-05-01

02012R0432 — NL — 01.05.2017 — 008.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) Nr. 432/2012 VAN DE COMMISSIE

van 16 mei 2012

tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan

(Voor de EER relevante tekst)

(PB L 136 van 25.5.2012, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

►M1

VERORDENING (EU) Nr. 536/2013 VAN DE COMMISSIE van 11 juni 2013

  L 160

4

12.6.2013

►M2

VERORDENING (EU) Nr. 851/2013 VAN DE COMMISSIE van 3 september 2013

  L 235

3

4.9.2013

►M3

VERORDENING (EU) Nr. 1018/2013 VAN DE COMMISSIE van 23 oktober 2013

  L 282

43

24.10.2013

►M4

VERORDENING (EU) Nr. 40/2014 VAN DE COMMISSIE van 17 januari 2014

  L 14

8

18.1.2014

 M5

VERORDENING (EU) Nr. 274/2014 VAN DE COMMISSIE van 14 maart 2014

  L 83

1

20.3.2014

►M6

VERORDENING (EU) 2015/7 VAN DE COMMISSIE van 6 januari 2015

  L 3

3

7.1.2015

►M7

VERORDENING (EU) 2015/539 VAN DE COMMISSIE van 31 maart 2015

  L 88

7

1.4.2015

►M8

VERORDENING (EU) 2015/2314 VAN DE COMMISSIE van 7 december 2015

  L 328

46

12.12.2015

►M9

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2016/854 VAN DE COMMISSIE van 30 mei 2016

  L 142

5

31.5.2016

►M10

VERORDENING (EU) 2016/1413 VAN DE COMMISSIE van 24 augustus 2016

  L 230

8

25.8.2016

►M11

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/672 VAN DE COMMISSIE van 7 april 2017

  L 97

24

8.4.2017

►M12

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2017/676 VAN DE COMMISSIE van 10 april 2017

  L 98

1

11.4.2017


Gerectificeerd bij:

►C1

Rectificatie, PB L 265, 8.10.2013, blz.  16 (536/2013)
▼B

VERORDENING (EU) Nr. 432/2012 VAN DE COMMISSIE

van 16 mei 2012

tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan

(Voor de EER relevante tekst)Artikel 1

Toegestane gezondheidsclaims

1.  De lijst van gezondheidsclaims voor levensmiddelen, als bedoeld in artikel 13, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1924/2006, wordt vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

2.  De in lid 1 bedoelde gezondheidsclaims kunnen worden gedaan voor levensmiddelen overeenkomstig de in de bijlage vastgestelde voorwaarden.

Artikel 2

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 14 december 2012.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGELIJST VAN TOEGESTANE GEZONDHEIDSCLAIMS

Nutriënt, stof, levensmiddel of levensmiddelen-categorie

Claim

Voorwaarden voor het gebruik van de claim

Voorwaarden voor en/of beperkingen van het gebruik van het levensmiddel en/of aanvullende vermelding of waarschuwing

Nummer EFSA Journal

Relevant nummer van opname in de bij de EFSA ter beoordeling ingediende geconsolideerde lijst

Actieve kool

Actieve kool draagt bij tot de vermindering van excessieve winderigheid na het eten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 1 g actieve kool per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen door het innemen van 1 g ten minste 30 minuten vóór en 1 g kort na de maaltijd.

 

2011;9(4):2049

1938

▼M1

Alfa-cyclodextrine

De consumptie van alfa-cyclodextrine als onderdeel van een zetmeelhoudende maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd

De claim kan worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 5 g alfa-cyclodextrine per 50 g zetmeel in een gekwantificeerde portie van de maaltijd bevatten. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij de consumptie van de alfa-cyclodextrine als onderdeel van de maaltijd.

 

2012;10(6):2713

2926

▼B

Alfa-linoleenzuur

Alfa-linoleenzuur draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ALA zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN OMEGA-3-VETZUREN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 2 g ALA.

 

2009; 7(9):1252

2011;9(6):2203

493, 568

Arabinoxylaan geproduceerd uit tarwe-endosperm

De consumptie van arabinoxylaan als onderdeel van een maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 8 g uit tarwe-endosperm (ten minste 60 gewichts-% AX) geproduceerd vezelrijk arabinoxylaan (AX) bevatten per 100 g beschikbare koolhydraten in een gekwantificeerde portie als onderdeel van de maaltijd. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen door de consumptie van uit tarwe-endosperm geproduceerd vezelrijk arabinoxylaan (AX) als onderdeel van de maaltijd.

 

2011;9(6):2205

830

Bètaglucanen

Bètaglucanen dragen bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 1 g bètaglucanen uit haver, haverzemelen, gerst, gerstzemelen of uit mengsels van deze bronnen per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen door een dagelijkse inname van 3 g bètaglucanen uit haver, haverzemelen, gerst, gerstzemelen of uit mengsels van deze bètaglucanen.

 

2009; 7(9):1254

2011;9(6):2207

754, 755, 757, 801, 1465, 2934

1236, 1299

Bètaglucanen uit haver en gerst

De consumptie van bètaglucanen uit haver en gerst als onderdeel van een maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 4 g bètaglucanen uit haver en gerst bevatten voor elke 30 g beschikbare koolhydraten in een gekwantificeerde portie als onderdeel van de maaltijd. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen door de consumptie van de bètaglucanen uit haver en gerst als onderdeel van de maaltijd.

 

2011;9(6):2207

821, 824

Betaïne

Betaïne draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 500 mg betaïne per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 1,5 g betaïne.

Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat een dagelijkse inname van meer dan 4 g de cholesterolgehalten in het bloed aanzienlijk kan verhogen.

2011;9(4):2052

4325

Biotine

Biotine draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotine

Biotine draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

116

Biotine

Biotine draagt bij tot een normaal metabolisme van macronutriënten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

113, 114, 117, 4661

Biotine

Biotine draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1728

120

Biotine

Biotine draagt bij tot de instandhouding van normaal haar

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

118, 121, 2876

Biotine

Biotine draagt bij tot de instandhouding van normale slijmvliezen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

115

Biotine

Biotine draagt bij tot de instandhouding van normale huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van biotine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1209

2010;8(10):1728

115, 121

Calcium

Calcium draagt bij tot een normale bloedstolling

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

230, 236

Calcium

Calcium draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

234

Calcium

Calcium draagt bij tot een normale werking van de spieren

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Calcium

Calcium draagt bij tot een normale neurotransmissie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Calcium

Calcium draagt bij tot de normale werking van spijsverteringsenzymen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

355

Calcium

Calcium speelt een rol in het process van celdeling en -specialisatie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1725

237

Calcium

Calcium is nodig voor de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2009; 7(9):1272

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, 4703

4704

Calcium

Calcium is nodig voor de instandhouding van normale tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van calcium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1210

2010;8(10):1725

2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, 4703

4704

Chitosan

Chitosan draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 3 g chitosan. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g chitosan.

 

2011;9(6):2214

4663

Chloride

Chloride draagt bij tot de normale spijsvertering door de productie van zoutzuur in de maag

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van chloride zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

De claim kan niet worden gebruikt voor chloride van de bron natriumchloride

2010;8(10):1764

326

Choline

Choline draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 82,5 mg choline per 100 g of 100 ml of per afzonderlijke portie levensmiddelen bevatten.

 

2011;9(4):2056

3090

Choline

Choline draagt bij tot een normaal metabolisme van vet

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 82,5 mg choline per 100 g of 100 ml of per afzonderlijke portie levensmiddelen bevatten.

 

2011;9(4):2056

3186

Choline

Choline draagt bij tot de instandhouding van de normale leverfunctie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 82,5 mg choline per 100 g of 100 ml of per afzonderlijke portie levensmiddelen bevatten.

 

2011;9(4):2056

2011;9(6):2203

1501

712, 1633

Chroom

Chroom draagt bij tot een normaal metabolisme van macronutriënten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van trivalent chroom zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666, 4667

Chroom

Chroom draagt bij tot de instandhouding van normale bloedsuikergehalten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van trivalent chroom zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1732

2011;9(6):2203

262, 4667

4698

Creatine

Creatine verhoogt de fysieke prestaties in opeenvolgende reeksen korte, hoogintensieve oefeningen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 3 g creatine. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g creatine.

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen, bestemd voor volwassenen die hoogintensieve oefeningen verrichten

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, 1924

▼M11

Creatine

Dagelijkse creatineconsumptie kan het effect van weerbaarheidstraining voor spierkracht bij volwassenen ouder dan 55 versterken.

Aan de consument moet onderstaande informatie worden verstrekt:

— de claim is gericht op volwassenen ouder dan 55 die geregeld aan weerstandstraining doen;

— het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g creatine in combinatie met een weerstandstraining die een toename van de werkbelasting na verloop van tijd mogelijk maakt en die ten minste drie keer per week gedurende enkele weken moet worden gedaan aan een intensiteit van ten minste 65 %-75 % van 1RM (*10).

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die bestemd zijn voor volwassenen ouder dan 55 die geregeld aan weerstandstraining doen.

2016;14(2):4400

 

▼B

Docosahexaeenzuur

(DHA)

DHA draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 40 mg DHA per 100 g en per 100 kcal bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

627, 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294

Docosahexaeen-zuur

(DHA)

DHA draagt bij tot de instandhouding van de normale hersenfunctie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 40 mg DHA per 100 g en per 100 kcal bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg DHA.

 

2010;8(10):1734

2011;9(4):2078

565, 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, 4294

▼M1

Docosahexaeen-zuur

(DHA)

DHA draagt bij tot de instandhouding van normale triclyceridengehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen waarmee in een dagelijkse inname van 2 g DHA wordt voorzien en die DHA in combinatie met eicosapentaeenzuur (EPA) bevatten. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 2 g DHA. Wanneer de claim wordt gebruikt voor voedingssupplementen en/of verrijkte levensmiddelen, moet aan de consument tevens informatie worden verstrekt dat de aanvullende dagelijkse inname van EPA en DHA samen niet meer dan 5 g mag bedragen.

De claim mag niet worden gebruikt voor levensmiddelen die zijn bestemd voor kinderen.

2010;8(10):1734

533, 691, 3150

Docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA)

DHA en EPA dragen bij tot de instandhouding van de normale bloeddruk

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 3 g EPA en DHA. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g EPA en DHA. Wanneer de claim wordt gebruikt voor voedingssupplementen en/of verrijkte levensmiddelen, moet aan de consument tevens informatie worden verstrekt dat de aanvullende dagelijkse inname van EPA en DHA samen niet meer dan 5 g mag bedragen.

De claim mag niet worden gebruikt voor levensmiddelen die zijn bestemd voor kinderen.

2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

502, 506, 516, 703, 1317, 1324

Docosahexaeenzuur (DHA) en eicosapentaeenzuur (EPA)

DHA en EPA dragen bij tot de instandhouding van normale triglyceridengehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 2 g EPA en DHA. Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 2 g EPA en DHA. Wanneer de claim wordt gebruikt voor voedingssupplementen en/of verrijkte levensmiddelen, moet aan de consument tevens informatie worden verstrekt dat de aanvullende dagelijkse inname van EPA en DHA samen niet meer dan 5 g mag bedragen.

De claim mag niet worden gebruikt voor levensmiddelen die zijn bestemd voor kinderen.

2009; 7(9):1263

2010;8(10):1796

506, 517, 527, 538, 1317, 1324, 1325

▼B

Eicosapentaeenzuur en docosahexaeen-zuur (EPA/DHA)

EPA en DHA dragen bij tot de normale werking van het hart

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van EPA en DHA zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN OMEGA-3-VETZUREN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 250 mg EPA en DHA.

 

2010;8(10):1796

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, 1360

Eiwitten

Eiwitten dragen bij tot een groei van de spiermassa

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die een bron van eiwitten zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN EIWITTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Eiwitten

Eiwitten dragen bij tot de instandhouding van de spiermassa

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die een bron van eiwitten zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN EIWITTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

415, 417, 593, 594, 595, 715

1398

Eiwitten

Eiwitten dragen bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die een bron van eiwitten zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN EIWITTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

416

4704

Enkelvoudig en/of meervoudig onverzadigde vetzuren

De vervanging van verzadigde vetten door onverzadigde vetten in de voeding draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed [MUFA en PUFA zijn onverzadigde vetten]

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren, zoals bedoeld in de claim RIJK AAN ONVERZADIGDE VETTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2069

2011;9(6):2203

621, 1190, 1203, 2906, 2910, 3065

674, 4335

▼M7

Flavanolen uit cacao

Flavanolen uit cacao helpen de elasticiteit van de bloedvaten te bewaren, wat bijdraagt aan een normale bloedcirculatie (*5) (*6)

Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 200 mg flavanolen uit cacao.

De claim mag uitsluitend worden gebruikt voor drank op basis van cacao (met cacaopoeder) of voor pure chocolade die ten minste een dagelijkse inname van 200 mg flavanolen uit cacao met een polymerisatiegraad van 1 tot en met 10 biedt (*5).

De claim mag uitsluitend worden gebruikt voor capsules of tabletten die een flavanolenrijk cacao-extract bevatten en ten minste een dagelijkse inname van 200 mg flavanolen uit cacao met een polymerisatiegraad van 1 tot en met 10 bieden (*6).

2012; 10(7):2809 (*5)

2014; 12(5):3654 (*6)

▼B

Fluoride

Fluoride draagt bij tot de instandhouding van de mineralisatie van de tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fluoride zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1212

2010;8(10):1797

275, 276, 338, 4238,

Folaat

Folaat draagt bij tot de weefselgroei van de moeder tijdens de zwangerschap

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2882

Folaat

Folaat draagt bij tot de normale aminozuursynthese

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

195, 2881

Folaat

Folaat draagt bij tot een normale bloedvorming

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

79

Folaat

Folaat draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

80

Folaat

Folaat draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Folaat

Folaat draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

91

Folaat

Folaat draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1760

84

Folaat

Folaat speelt een rol in het celdelingsproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van folaat zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1213

2010;8(10):1760

193, 195, 2881

Fosfor

Fosfor draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fosfor zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosfor

Fosfor draagt bij tot de normale werking van celmembranen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fosfor zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

328

Fosfor

Fosfor draagt bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fosfor zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosfor

Fosfor draagt bij tot de instandhouding van normale tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van fosfor zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1219

324, 327

▼M1

Fructose

De consumptie van levensmiddelen met fructose leidt tot een lagere bloedglucosestijging dan die van levensmiddelen met sucrose of glucose

►C1  Om de claim te dragen moet(en) glucose en/of sucrose zijn vervangen door fructose in met suiker gezoete levensmiddelen of dranken, zodat de vermindering van het glucose- en/of sucrosegehalte in deze levensmiddelen of dranken ten minste 30 % bedraagt. ◄

 

2011;9(6):2223

558

Gedroogde pruimen van „pruimedanten”- cultivars (Prunus domestica L.)

Gedroogde pruimen/pruimedanten dragen bij tot een normale darmfunctie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 100 g gedroogde pruimen (pruimedanten). Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 100 g gedroogde pruimen (pruimedanten).

 

2012;10(6):2712

1164

▼B

Gerstkorrelvezels

Gerstkorrelvezels dragen bij tot een vergroting van de fecale bulk

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan die vezels, zoals bedoeld in de claim VEZELRIJK, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006

 

2011;9(6):2249

819

Glucomannan

(konjac mannan)

Glucomannan draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 4 g glucomannan. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 4 g glucomannan.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

— advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat zij de maag bereikt.

2009; 7(9):1258

2010;8(10):1798

836, 1560, 3100, 3217

Glucomannan

(konjac mannan)

Glucomannan in de context van een energiebeperkt dieet draagt bij tot gewichtsverlies

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 1 g glucomannan per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 3 g glucomannan in drie doses van elk 1 g, tezamen met 1-2 glazen water, vóór de maaltijden en in de context van een energiebeperkt dieet.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

— advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat zij de maag bereikt.

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

Guargom

Guargom draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 10 g guargom. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 10 g guargom.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

— advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat de stof de maag bereikt.

2010;8(2):1464

808

Haverkorrelvezels

Haverkorrelvezels dragen bij tot een vergroting van de fecale bulk

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan die vezels, zoals bedoeld in de claim VEZELRIJK, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2249

822

Hydroxypropyl-methylcellulose (HPMC)

De consumptie van hydroxypropyl-methylcellulose tijdens een maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 4 g HPMC per gekwantificeerde portie bevatten als onderdeel van de maaltijd. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij de consumptie van 4 g HPMC als onderdeel van de maaltijd.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

— advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat de stof de maag bereikt.

2010;8(10):1739

814

Hydroxypropyl-methylcellulose (HPMC)

Hydroxypropyl-methylcellulose draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 5 g HPMC. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 5 g HPMC.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

— advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat de stof de maag bereikt.

2010;8(10):1739

815

IJzer

IJzer draagt bij tot een normale cognitieve functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

253

IJzer

IJzer draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

251, 1589, 255

IJzer

IJzer draagt bij tot de normale vorming van rode bloedcellen en hemoglobine

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

249, 1589, 374, 2889

IJzer

IJzer draagt bij tot een normaal zuurstoftransport in het lichaam

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

2010;8(10):1740

250, 254, 256, 255

IJzer

IJzer draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

252, 259

IJzer

IJzer draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

IJzer

IJzer speelt een rol in het celdelingsproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van ijzer zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1215

368

Jodium

Jodium draagt bij tot een normale cognitieve functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van jodium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jodium

Jodium draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van jodium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 402

Jodium

Jodium draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van jodium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1800

273

Jodium

Jodium draagt bij tot de instandhouding van een normale huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van jodium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

370

Jodium

Jodium draagt bij tot een normale productie van schildklierhormonen en tot een normale werking van de schildklier

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van jodium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1214

2010;8(10):1800

274, 1237

Kalium

Kalium draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van kalium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

386

Kalium

Kalium draagt bij tot een normale werking van de spieren

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van kalium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

320

Kalium

Kalium draagt bij tot de instandhouding van de normale bloeddruk

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van kalium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1469

321

Kauwgom zonder suiker

Kauwgom zonder suiker draagt bij tot de instandhouding van de mineralisatie van de tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor kauwgom die voldoet aan de gebruiksvoorwaarden voor de voedingsclaim SUIKERVRIJ, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij het kauwen van de kauwgom gedurende ten minste twintig minuten na het eten of drinken

 

2009; 7(9):1271

2011;9(4):2072

2011;9(6):2266

1151, 1154

486, 562, 1181

Kauwgom zonder suiker

Kauwgom zonder suiker draagt bij tot de neutralisatie van plaquezuren

De claim mag alleen worden gebruikt voor kauwgom die voldoet aan de gebruiksvoorwaarden voor de voedingsclaim SUIKERVRIJ, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij het kauwen van de kauwgom gedurende ten minste twintig minuten na het eten of drinken

 

2009; 7(9):1271

2011;6(6):2266

1150

485

Kauwgom zonder suiker

Kauwgom zonder suiker draagt bij tot de vermindering van droge mond

De claim mag alleen worden gebruikt voor kauwgom die voldoet aan de gebruiksvoorwaarden voor de voedingsclaim SUIKERVRIJ, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij gebruik van de kauwgom telkens wanneer de mond droog aanvoelt.

 

2009; 7(9):1271

1240

Kauwgom zonder suiker met carbamide

Kauwgom zonder suiker met carbamide neutraliseert plaquezuren effectiever dan suikervrije kauwgom zonder carbamide

De claim mag alleen worden gebruikt voor kauwgom die voldoet aan de gebruiksvoorwaarden voor de voedingsclaim SUIKERVRIJ, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

Om de claim te dragen moet elk stuk kauwgom zonder suiker ten minste 20 mg carbamide bevatten. Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat de kauwgom gedurende ten minste twintig minuten na het eten of drinken moet worden gekauwd.

 

2011;9(4):2071

1153

▼M3

Koolhydraten

Koolhydraten dragen bij tot de instandhouding van de normale hersenfunctie

Om de claim te dragen moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 130 g koolhydraten uit alle bronnen.

De claim kan worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 20 g koolhydraten bevatten die door de mens worden gemetaboliseerd, met uitzondering van polyolen, per aangegeven portie, en in overeenstemming met de voedingsclaim SUIKERARM of ZONDER TOEGEVOEGDE SUIKERS als vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

De claim mag niet worden gebruikt voor levensmiddelen die voor 100 % uit suikers bestaan.

2011;9(6):2226

603,653

▼M6

Koolhydraten

Koolhydraten dragen bij tot het herstel van de normale werking van de spieren (contractie) na zeer intensieve en/of langdurige lichaamsbeweging die tot spiervermoeidheid en depletie van de glycogeenvoorraad in skeletspieren heeft geleid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die koolhydraten bevatten die door het menselijk organisme worden gemetaboliseerd (met uitzondering van polyolen).

Aan de consument wordt de informatie verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij de consumptie van koolhydraten, uit alle bronnen, in een totale inname van 4 g per kg lichaamsgewicht in doses, waarvan de eerste binnen de eerste 4 uur en de laatste niet later dan 6 uur na de zeer intensieve en/of langdurige lichaamsbeweging met spiervermoeidheid en depletie van de glycogeenvoorraad in skeletspieren tot gevolg.

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zijn bedoeld voor volwassenen die zeer intensieve en/of langdurige lichaamsbeweging hebben verricht met spiervermoeidheid en depletie van de glycogeenvoorraad in skeletspieren tot gevolg.

2013;11(10):3409

 

▼B

Koolhydraat-electrolytoplossingen

Koolhydraat-electrolytoplossingen dragen bij tot de instandhouding van de uithoudingsprestaties tijdens langdurige uithoudingsinspanningen

Om de claim te dragen moeten koolhydraat-electrolytoplossingen 80-350 kcal/l uit koolhydraten bevatten en moet ten minste 75 % van de energie afkomstig zijn van koolhydraten die een hoge glycemische reactie tot stand brengen, zoals glucose, glucosepolymeren en sucrose. Bovendien moeten deze dranken tussen 20 mmol/l (460 mg/l) en 50 mmol/l (1 150  mg/l) natrium bevatten en een osmolaliteit tussen 200-330 mOsm/kg water hebben.

 

2011;9(6):2211

466, 469

Koolhydraat-electrolytoplossingen

Koolhydraat-electrolytoplossingen vergroten de opname van water tijdens lichamelijke inspanningen

Om de claim te dragen moeten koolhydraat-electrolytoplossingen 80-350 kcal/l uit koolhydraten bevatten en moet ten minste 75 % van de energie afkomstig zijn van koolhydraten die een hoge glycemische reactie tot stand brengen, zoals glucose, glucosepolymeren en sucrose. Bovendien moeten deze dranken tussen 20 mmol/l (460 mg/l) en 50 mmol/l (1 150  mg/l) natrium bevatten en een osmolaliteit tussen 200-330 mOsm/kg water hebben.

 

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, 4309

Koper

Koper draagt bij tot de instandhouding van normale bindweefsels

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Koper

Koper draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

266, 1729

Koper

Koper draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

267, 1723

Koper

Koper draagt bij tot een normale pigmentatie van het haar

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Koper

Koper draagt bij tot een normaal ijzertransport in het lichaam

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Koper

Koper draagt bij tot een normale pigmentatie van de huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

268, 1724

Koper

Koper draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

2011;9(4):2079

264, 1725

Koper

Koper draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van koper zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1211

263, 1726

Lactase-enzym

Lactase-enzym verbetert de vertering van lactose bij personen die lactose moeilijk verteren

De claim mag alleen worden gebruikt voor voedingssupplementen met een minimumdosis van 4 500 FCC (Food Chemical Codex)-eenheden met instructies voor de doelpopulatie om het enzym te gebruiken bij elke lactosebevattende maaltijd.

Er moet aan de doelpopulatie ook informatie worden verstrekt dat de tolerantie voor lactose variabel is en dat zij advies moet inwinnen over de rol van deze stof in haar voeding.

2009; 7(9):1236

2011;9(6):2203

1697, 1818

1974

▼M12

Lactitol

Lactitol draagt bij aan een normale darmfunctie door de frequentie van de stoelgang te verhogen

De claim mag alleen worden gebruikt voor voedingssupplementen die 10 g lactitol in één dagelijks te consumeren portie bevatten. Om de claim te dragen moet aan de consument de informatie worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij de consumptie van de dagelijkse dosis van 10 g lactitol.

De claim mag niet worden gebruikt voor levensmiddelen die zijn bestemd voor kinderen.

2015;13(10):4252

 

▼B

Lactulose

Lactulose draagt bij tot een snellere darmpassage

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 10 g lactulose per afzonderlijke gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen met één toediening van 10 g lactulose per dag.

 

2010;8(10):1806

807

▼M2

Langzaam verteerbaar zetmeel

Consumptie van producten met een hoog gehalte langzaam verteerbaar zetmeel (SDS) doet het bloedglucosegehalte minder stijgen na de maaltijd dan producten met een laag gehalte SDS (4)

De claim mag enkel worden gebruikt bij levensmiddelen waarbij ten minste 60 % van de totale energie geleverd wordt door verteerbare koolhydraten en waarbij ten minste 55 % van die koolhydraten verteerbaar zetmeel is, waarvan ten minste 40 % SDS

2011;9(7):2292

▼B

Levende yoghurtculturen

Levende culturen in yoghurt of gefermenteerde melk verbeteren de lactosevertering van het product bij personen die lactose moeilijk verteren

Om de claim te dragen moet yoghurt of gefermenteerde melk ten minste 108 kolonievormende eenheden van levende startermicro-organismen (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus en Streptococcus thermophilus) per gram bevatten.

 

2010;8(10):1763

1143, 2976

Levensmiddelen met een laag of verlaagd gehalte aan natrium

Vermindering van de consumptie van natrium draagt bij tot de instandhouding van de normale bloeddruk

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met ten minste een laag natrium/zoutgehalte zoals bedoeld in de claim NATRIUMARM/ZOUTARM of een verlaagd gehalte aan natrium/zout zoals bedoeld in de claim VERLAAGD GEHALTE AAN [NAAM VAN DE NUTRIËNT] zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178, 1185, 1420

Levensmiddelen met een laag of verlaagd gehalte aan verzadigde vetzuren

Vermindering van de consumptie van verzadigd vet draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met ten minste een laag gehalte aan verzadigde vetzuren, zoals bedoeld in de claim ARM AAN VERZADIGDE VETTEN of een verlaagd gehalte aan verzadigde vetzuren zoals bedoeld in de claim VERLAAGD GEHALTE AAN [NAAM VAN DE NUTRIËNT] zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Linolzuur

Linolzuur draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 1,5 g linolzuur per 100 g en per 100 kcal bevatten.

Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 10 g linolzuur

 

2009; 7(9):1276

2011;9(6):2235

489, 2899

▼M10

Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing

De vervanging van een van de dagelijkse hoofdmaaltijden van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot het behoud van het gewicht na gewichtsverlies

Om de claim te dragen, moeten de levensmiddelen aan de volgende voorschriften voldoen:

1.  Energie-inhoud

De energie-inhoud moet minstens 200 kcal (840 kJ) en mag hoogstens 250 kcal (1 046  kJ) per maaltijd bedragen (*8).

2.  Vetgehalte en samenstelling

De aan vet ontleende energie mag ten hoogste 30 % van de totale energie-inhoud van het product bedragen.

De hoeveelheid linolzuur (in de vorm van glyceriden) moet minstens 1 g bedragen.

3.  Eiwitgehalte en samenstelling

Het in het levensmiddel aanwezige eiwit moet minstens 25 % en mag hoogstens 50 % van de totale energie-inhoud van het product bevatten.

De chemische index van het eiwit moet gelijk zijn aan de index die in de „voorschriften inzake energie-inhoud en eiwit” van de Wereldgezondheidsorganisatie is bepaald. Rapport van een gemeenschappelijke FAO/WHO/UNU-vergadering. Genève: Wereldgezondheidsorganisatie. 1985 (WHO Technical Report Series; 724):Vereiste aminozuursamenstelling (g/100 g eiwit)

Cystine + methionine

1,7

Histidine

1,6

Isoleucine

1,3

Leucine

1,9

Lysine

1,6

Fenylalanine + tyrosine

1,9

Treonine

0,9

Tryptofaan

0,5

Valine

1,3

Onder „chemische index” wordt verstaan de laagste van de verhoudingen tussen de hoeveelheid van ieder essentieel aminozuur die het proefeiwit bevat en de hoeveelheid van ieder daarmee corresponderend aminozuur in het referentie-eiwit.

Indien de chemische index lager is dan 100 % van het referentie-eiwit, moeten de minimumeiwitgehaltes dienovereenkomstig worden verhoogd. De chemische index van het eiwit moet in ieder geval minstens 80 % bedragen van die van het referentie-eiwit.

In ieder geval mogen aminozuren alleen dan worden toegevoegd, indien daarmee de voedingswaarde van het eiwit wordt verhoogd en dan nog uitsluitend in de voor dat doel benodigde verhoudingen.

4.  Vitaminen en mineralen

Het levensmiddel moet voorzien in minstens 30 % van de in bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 bepaalde hoeveelheden van de voedingswaardereferenties voor vitaminen en mineralen per maaltijd. Dit is niet van toepassing op fluoride, chroom, chloride en mylobdeen. Het levensmiddel moet minstens 172,5 mg natrium per maaltijd bevatten. Het levensmiddel moet minstens 500 mg kalium per maaltijd bevatten (*9).

Om de claim te dragen, moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het belangrijk is dagelijks een voldoende hoeveelheid vocht binnen te krijgen, dat de producten uitsluitend voor hun gebruiksdoel kunnen dienen wanneer zij deel uitmaken van een energiebeperkt dieet, en dat andere voedingsmiddelen een noodzakelijk deel van dit dieet dienen te vormen.

Om het geclaimde effect te bereiken, moet een van de dagelijkse hoofdmaaltijden door één maaltijdvervangend product worden vervangen.

2010;8(2):1466

2015;13(11):4287

1418

Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing

De vervanging van twee dagelijkse hoofdmaaltijden van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot gewichtsverlies

Om de claim te dragen, moeten de levensmiddelen aan de volgende voorschriften voldoen:

1.  Energie-inhoud

De energie-inhoud moet minstens 200 kcal (840 kJ) en mag hoogstens 250 kcal (1 046  kJ) per maaltijd bedragen (*8).

2.  Vetgehalte en samenstelling

De aan vet ontleende energie mag ten hoogste 30 % van de totale energie-inhoud van het product bedragen.

De hoeveelheid linolzuur (in de vorm van glyceriden) moet minstens 1 g bedragen.

3.  Eiwitgehalte en samenstelling

Het in het levensmiddel aanwezige eiwit moet minstens 25 % en mag hoogstens 50 % van de totale energie-inhoud van het product bevatten.

De chemische index van het eiwit moet gelijk zijn aan de index die in de „voorschriften inzake energie-inhoud en eiwit” van de Wereldgezondheidsorganisatie is bepaald. Rapport van een gemeenschappelijke FAO/WHO/UNU-vergadering. Genève: Wereldgezondheidsorganisatie. 1985 (WHO Technical Report Series; 724):Vereiste aminozuursamenstelling (g/100 g eiwit)

Cystine + methionine

1,7

Histidine

1,6

Isoleucine

1,3

Leucine

1,9

Lysine

1,6

Fenylalanine + tyrosine

1,9

Treonine

0,9

Tryptofaan

0,5

Valine

1,3

Onder „chemische index” wordt verstaan de laagste van de verhoudingen tussen de hoeveelheid van ieder essentieel aminozuur die het proefeiwit bevat en de hoeveelheid van ieder daarmee corresponderend aminozuur in het referentie-eiwit.

Indien de chemische index lager is dan 100 % van het referentie-eiwit, moeten de minimumeiwitgehaltes dienovereenkomstig worden verhoogd. De chemische index van het eiwit moet in ieder geval minstens 80 % bedragen van die van het referentie-eiwit.

In ieder geval mogen aminozuren alleen dan worden toegevoegd, indien daarmee de voedingswaarde van het eiwit wordt verhoogd en dan nog uitsluitend in de voor dat doel benodigde verhoudingen.

4.  Vitaminen en mineralen

Het levensmiddel moet voorzien in minstens 30 % van de in bijlage XIII bij Verordening (EU) nr. 1169/2011 bepaalde hoeveelheden van de voedingswaardereferenties voor vitaminen en mineralen per maaltijd. Dit is niet van toepassing op fluoride, chroom, chloride en mylobdeen. Het levensmiddel moet minstens 172,5 mg natrium per maaltijd bevatten. Het levensmiddel moet minstens 500 mg kalium per maaltijd bevatten (*9).

Om de claim te dragen, moet aan de consument informatie worden verstrekt dat het belangrijk is dagelijks een voldoende hoeveelheid vocht binnen te krijgen, dat de producten uitsluitend voor hun gebruiksdoel kunnen dienen wanneer zij deel uitmaken van een energiebeperkt dieet, en dat andere voedingsmiddelen een noodzakelijk deel van dit dieet dienen te vormen.

Om het geclaimde effect te bereiken, moeten twee van de dagelijkse hoofdmaaltijden door een maaltijdvervangend product worden vervangen.

2010;8(2):1466

2015;13(11):4287

1417

▼B

Magnesium

Magnesium draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

244

Magnesium

Magnesium draagt bij tot een elektrolytenbalans

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

238

Magnesium

Magnesium draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnesium

Magnesium draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

242

Magnesium

Magnesium draagt bij tot een normale werking van de spieren

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

2010;8(10):1807

241, 380, 3083

Magnesium

Magnesium draagt bij tot een normale eiwitsynthese

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

364

Magnesium

Magnesium draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1807

245, 246

Magnesium

Magnesium draagt bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnesium

Magnesium draagt bij tot de instandhouding van normale tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

239

Magnesium

Magnesium speelt een rol in het celdelingsproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van magnesium zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1216

365

Mangaan

Mangaan draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van mangaan zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 924/2006.

 

2009; 7(9):1217

2010;8(10):1808

311, 405

Mangaan

Mangaan draagt bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van mangaan zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 924/2006.

 

2009; 7(9):1217

310

Mangaan

Mangaan draagt bij tot de normale vorming van bindweefsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van mangaan zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 924/2006.

 

2010;8(10):1808

404

Mangaan

Mangaan draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van mangaan zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 924/2006.

 

2009; 7(9):1217

309

Melatonine

Melatonine draagt bij tot de verlichting van subjectieve gevoelens van jetlag

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 0,5 mg melatonine per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een minimale inname van 0,5 mg kort voor het slapengaan op de eerste reisdag en enkele dagen na de aankomst op de plaats van bestemming.

 

2010; 8(2):1467

1953

Melatonine

Melatonine draagt bij tot de vermindering van de tijd die nodig is om in slaap te vallen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 1 mg melatonine per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij de consumptie van 1 mg melatonine kort voor het slapengaan.

 

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Molybdeen

Molybdeen draagt bij tot een normaal zwavelaminozuurmetabo-lisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van molybdeen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus (rood gefermenteerde rijst)

Monacolin K uit rood gefermenteerde rijst draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 10 mg monacolin K uit rood gefermenteerde rijst. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 10 mg monacolin K uit rood gefermenteerde rijst.

 

2011;9(7):2304

1648, 1700

▼M8

Natuurlijke cichorei-inuline

Cichorei-inuline draagt bij tot een normale darmfunctie door de frequentie van de stoelgang te verhogen (*7)

Er moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 12 g cichorei-inuline.

De claim mag uitsluitend worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste voorzien in een dagelijkse inname van 12 g natuurlijke cichorei-inuline, een niet-gefractioneerd mengsel van monosachariden (< 10 %), disachariden, fructanen van het inulinetype en inuline die is geëxtraheerd uit cichorei, met een gemiddelde polymerisatiegraad ≥ 9.

 

2015;13(1):3951

 

▼B

Niacine

Niacine draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van niacine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

43, 49, 54, 51

Niacine

Niacine draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van niacine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

44, 53

Niacine

Niacine draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van niacine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

55

Niacine

Niacine draagt bij tot de instandhouding van normale slijmvliezen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van niacine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacine

Niacine draagt bij tot de instandhouding van een normale huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van niacine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1224

2010;8(10):1757

45, 48, 50, 52, 4700

Niacine

Niacine draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van niacine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1757

47

▼M9

Niet-vergistbare koolhydraten

De consumptie van levensmiddelen/dranken die in plaats van vergistbare koolhydraten <naam van alle gebruikte niet-vergistbare koolhydraten> bevatten, draagt bij tot de instandhouding van de mineralisatie van de tanden.

Om de claim te dragen, moeten vergistbare koolhydraten (1**) in levensmiddelen of dranken zijn vervangen door niet-vergistbare koolhydraten (2***) in zodanige hoeveelheden dat de consumptie van dergelijke levensmiddelen of dranken de plaque-pH niet tot onder 5,7 verlagen tijdens en tot 30 minuten na de consumptie ervan.

(1**)  Vergistbare koolhydraten zijn gedefinieerd als koolhydraten of mengsels van koolhydraten zoals zij worden geconsumeerd in levensmiddelen of dranken die de plaque-pH tot onder 5,7 verlagen, zoals in vivo of in situ door telemetriemetingen van het plaque-pH is vastgesteld, door bacteriële fermentatie tijdens en tot 30 minuten na de consumptie ervan.

(2***)  Niet-vergistbare koolhydraten zijn gedefinieerd als koolhydraten of mengsels van koolhydraten zoals zij worden geconsumeerd in levensmiddelen of dranken die de plaque-pH, zoals in vivo of in situ door telemetriemetingen van het plaque-pH is vastgesteld, niet verlagen tot onder de conservatieve waarde van 5,7 door bacteriële fermentatie tijdens en tot 30 minuten na de consumptie ervan.

 

2013; 11(7):3329

 

Niet-verteerbare koolhydraten

De consumptie van levensmiddelen/dranken die in plaats van suikers <naam van alle gebruikte niet-verteerbare koolhydraten> bevatten, leidt tot een lagere bloedglucosestijging na de consumptie daarvan in vergelijking met suikerhoudende levensmiddelen/dranken.

Om de claim te dragen, moeten de suikers in levensmiddelen of dranken zijn vervangen door niet-verteerbare koolhydraten, die noch verteerd noch in de dunne darm opgenomen worden, zodat de levensmiddelen of dranken hoeveelheden suikers bevatten die ten minste zijn verlaagd met de hoeveelheid zoals bedoeld in de claim VERLAAGD GEHALTE AAN (NAAM VAN DE NUTRIËNT), zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2014; 12(1):3513

2014; 12(10):3838

2014; 12(10):3839

 

▼B

Oliezuur

De vervanging van verzadigde vetten in de voeding door onverzadigde vetten draagt bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed. Oliezuur is een onverzadigd vet.

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan onverzadigde vetzuren, zoals bedoeld in de claim RIJK AAN ONVERZADIGDE VETTEN, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302, 4334

Pantotheenzuur

Pantotheenzuur draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van pantotheenzuur zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171, 172, 208

Pantotheenzuur

Pantotheenzuur draagt bij tot een normale synthese en een normaal metabolisme van steroïdhormonen, vitamine D en sommige neurotransmitters

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van pantotheenzuur zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

181

Pantotheenzuur

Pantotheenzuur draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van pantotheenzuur zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1758

63

Pantotheenzuur

Pantotheenzuur draagt bij tot normale mentale prestaties

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van pantotheenzuur zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1218

2010;8(10):1758

57, 58

Pectinen

Pectinen dragen bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 6 g pectinen. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 6 g pectinen.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

— advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat de stof de maag bereikt.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pectinen

De consumptie van pectinen tijdens een maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die 10 g pectinen per gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij de consumptie van 10 g pectinen als onderdeel van de maaltijd.

Er moet een waarschuwing voor verstikking worden verstrekt voor mensen met slikmoeilijkheden of wanneer zij de stof met onvoldoende vloeistof innemen

— advies over het innemen van de stof met veel water zodat ervoor wordt gezorgd dat de stof de maag bereikt.

2010;8(10):1747

786

Plantensterolen en plantenstanolen

Plantensterolen/-stanolen dragen bij tot de instandhouding van normale cholesterolgehalten in het bloed

Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van ten minste 0,8 g plantensterolen/-stanolen.

 

2010;8(10):1813

2011;9(6):2203

549, 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, 3140

568

Polyfenolen uit olijfolie

Polyfenolen uit olijfolie dragen bij tot de bescherming van bloedvetten tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor olijfolie die ten minste 5 mg hydroxytyrosol en derivaten daarvan (bv. oleuropeïnecomplex en tyrosol) per 20 g olijfolie bevat. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 20 g olijfolie.

 

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639, 1696, 2865

Resistent zetmeel

De vervanging van verteerbaar zetmeel door resistent zetmeel in een maaltijd draagt bij tot de vermindering van de bloedglucosestijging na die maaltijd.

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen waarin verteerbaar zetmeel is vervangen door resistant zetmeel zodat het definitieve gehalte aan resistent zetmeel ten minste 14 % van het totale zetmeel bedraagt.

 

2011;9(4):2024

681

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

213

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de instandhouding van normale slijmvliezen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de instandhouding van normale rode bloedcellen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

40

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de instandhouding van een normale huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

39

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot het normale metabolisme van ijzer

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

207

Riboflavine

(vitamine B2)

Riboflavine draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van riboflavine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1814

41

Roggevezels

Roggevezels dragen bij tot een normale darmfunctie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan die vezels, zoals bedoeld in de claim VEZELRIJK, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(6):2258

825

Seleen

Seleen draagt bij tot een normale spermatogenese

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van seleen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

396

Seleen

Seleen draagt bij tot de instandhouding van normaal haar

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van seleen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Seleen

Seleen draagt bij tot de instandhouding van normale nagels

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van seleen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

281

Seleen

Seleen draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van seleen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

278, 1750

Seleen

Seleen draagt bij tot de normale werking van de schildklier

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van seleen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1727

2009; 7(9):1220

279, 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293

Seleen

Seleen draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van seleen zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, 1292

▼M4

Suikerbietvezels

Suikerbietvezels dragen bij tot een verhoging van de fecale bulk

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan die vezels, zoals bedoeld in de claim VEZELRIJK, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006

 

2011; 9(12):2468

 

▼B

Suikervervangers, d.w.z. intense zoetstoffen;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose en polydextrose; D-tagatose en isomaltulose

De consumptie van levensmiddelen/dranken die <naam van suikervervanger> in plaats van suiker (1) bevatten, leidt tot een lagere bloedglucosestijging na de consumptie daarvan in vergelijking met suikerhoudende levensmiddelen/dranken

Om de claim te dragen moeten de suikers in levensmidelen of dranken worden vervangen door suikervervangers, d.w.z. intense zoetstoffen, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose en polydextrose of een combinatie daarvan, zodat de levensmiddelen of dranken hoeveelheden suikers bevatten die ten minste zijn verlaagd met de hoeveelheid zoals bedoeld in de claim VERLAAGD GEHALTE AAN (NAAM VAN DE NUTRIËNT), zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

D-tagatose en isomaltulose moeten gelijkwaardige hoeveelheden andere suikers vervangen in dezelfde verhouding als die vermeld in de claim VERLAAGD GEHALTE AAN (NAAM VAN DE NUTRIËNT), zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

617, 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, 2920

4298

Suikervervangers, d.w.z. intense zoetstoffen;

xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose en polydextrose; D-tagatose en isomaltulose

De consumptie van levensmiddelen/dranken die <naam van suikervervanger> in plaats van suiker (2) bevatten, draagt bij tot de instandhouding van de mineralisatie van de tanden

Om de claim te dragen moeten de suikers in levensmidelen of dranken (die de plaque-pH verlagen tot onder 5,7) worden vervangen door suikervervangers, d.w.z. intense zoetstoffen, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose en polydextrose of een combinatie daarvan, in zodanige hoeveelheden dat de consumptie van dergelijke levensmiddelen of dranken de plaque-pH niet tot onder 5,7 verlagen gedurende en tot 30 minuten na de consumptie ervan.

 

2011;9(4):2076

2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618, 647, 1182, 1591, 2907, 2921, 4300

1134, 1167, 1283

Tarwezemelenvezels

Tarwezemelenvezels dragen bij tot een snellere darmpassage

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan die vezels, zoals bedoeld in de claim VEZELRIJK, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van ten minste 10 g tarwezemelenvezels.

 

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

Tarwezemelenvezels

Tarwezemelenvezels dragen bij tot een vergroting van de fecale bulk

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen met een hoog gehalte aan die vezels, zoals bedoeld in de claim VEZELRIJK, zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1817

3066

Thiamine

Thiamine draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van thiamine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Thiamine

Thiamine draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van thiamine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

22, 27

Thiamine

Thiamine draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van thiamine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1755

205

Thiamine

Thiamine draagt bij tot de normale werking van het hart

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van thiamine zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

20

Vitamine A

Vitamine A draagt bij tot een normaal metabolisme van ijzer

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine A zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

206

Vitamine A

Vitamine A draagt bij tot de instandhouding van normale slijmvliezen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine A zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 4702

Vitamine A

Vitamine A draagt bij tot de instandhouding van een normale huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine A zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

15, 17, 4660, 4702

Vitamine A

Vitamine A draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine A zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Vitamine A

Vitamine A draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine A zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1222

2011;9(4):2021

14, 200, 1462

Vitamine A

Vitamine A speelt een rol in het celspecialisatieproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine A zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1221

14

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102, 109

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot een normale vorming van rode bloedcellen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

92, 101

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

107

Vitamine B12

Vitamine B12 draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):4114

108

Vitamine B12

Vitamine B12 speelt een rol in het celdelingsproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B12 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1223

2010;8(10):1756

93, 212

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot een normale cysteïnesynthese

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

4283

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

75, 214

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

66

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot een normaal metabolisme van homocysteïne

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot een normaal metabolisme van eiwitten en glycogeen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

77

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot een normale vorming van rode bloedcellen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

68

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1759

78

Vitamine B6

Vitamine B6 draagt bij tot de regulering van de hormonale activiteit

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine B6 zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1225

69

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de instandhouding van de normale werking van het immuunsysteem tijdens en na zware lichamelijke inspanning

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 200 mg vitamine C. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 200 mg naast de aanbevolen dagelijkse inname van vitamine C.

 

2009; 7(9):1226

144

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de bloedvaten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van het kraakbeen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van het tandvlees

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale collageenvorming voor de normale werking van de tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot een normaal energieleverend metabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

135, 2334, 3196

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het zenuwstelsel

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

133

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot een normale psychologische functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

140

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

134, 4321

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

2010;8(10):1815

129, 138, 143, 148, 3331

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

139, 2622

Vitamine C

Vitamine C draagt bij tot de regeneratie van de actieve vorm van vitamine E

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1815

202

Vitamine C

Vitamine C verhoogt de ijzeropname

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine C zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitamine D

Vitamine D draagt bij tot de normale opname/het normale gebruik van calcium en fosfor

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitamine D

Vitamine D draagt bij tot normale calciumgehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

2011;9(6):2203

152, 157

215

Vitamine D

Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitamine D

Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale werking van de spieren

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

155

Vitamine D

Vitamine D draagt bij tot de instandhouding van normale tanden

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitamine D

Vitamine D draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitamine D

Vitamine D speelt een rol in het celdelingsproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine D zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1227

153

Vitamine E

Vitamine E draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine E zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitamine K

Vitamine K draagt bij tot een normale bloedstolling

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine K zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

124, 126

Vitamine K

Vitamine K draagt bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van vitamine K zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879

Vlees of vis

Vlees of vis draagt bij tot de verbetering van de ijzeropname, wanneer het vlees of de vis gegeten wordt met andere levensmiddelen die ijzer bevatten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste 50 g vlees of vis per afzonderlijke gekwantificeerde portie bevatten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij de consumptie van 50 g vlees of vis tezamen met levensmiddelen die non-haemijzer bevatten.

 

2011;9(4):2040

1223

Walnoten

Walnoten dragen bij tot de verbetering van de elasticiteit van de bloedvaten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die zorgen voor een dagelijkse inname van 30 g walnoten. Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat het gunstige effect wordt verkregen bij een dagelijkse inname van 30 g walnoten.

 

2011;9(4):2074

1155, 1157

Water

Water draagt bij tot de instandhouding van de normale fysische en cognitieve functies

Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat om het geclaimde effect te verkrijgen per dag ten minste 2,0 l water, uit alle bronnen, moet worden geconsumeerd.

De claim mag alleen worden gebruikt voor water dat voldoet aan de Richtlijnen 2009/54/EG en/of 98/83/EG

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294, 1331

Water

Water draagt bij tot de instandhouding van de normale regeling van de lichaamstemperatuur

Om de claim te dragen moet informatie aan de consument worden verstrekt dat om het geclaimde effect te verkrijgen per dag ten minste 2,0 l water, uit alle bronnen, moet worden geconsumeerd.

De claim mag alleen worden gebruikt voor water dat voldoet aan de Richtlijnen 2009/54/EG en/of 98/83/EG

2011;9(4):2075

1208

Zink

Zink draagt bij tot een normaal zuur-basemetabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

360

Zink

Zink draagt bij tot een normaal koolhydraatmetabolisme

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

382

Zink

Zink draagt bij tot een normale cognitieve functie

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

296

Zink

Zink draagt bij tot een normale DNA-synthese

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Zink

Zink draagt bij tot een normale vruchtbaarheid en voortplanting

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

297, 300

Zink

Zink draagt bij tot een normaal metabolisme van macronutriënten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

2890

Zink

Zink draagt bij tot een normaal metabolisme van vetzuren

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

302

Zink

Zink draagt bij tot een normaal metabolisme van vitamine A

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zink

Zink draagt bij tot een normale eiwitsynthese

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293, 4293

Zink

Zink draagt bij tot de instandhouding van normale botten

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

295, 1756

Zink

Zink draagt bij tot de instandhouding van normaal haar

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zink

Zink draagt bij tot de instandhouding van normale nagels

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

412

Zink

Zink draagt bij tot de instandhouding van een normale huid

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

293

Zink

Zink draagt bij tot de instandhouding van normale testosterongehalten in het bloed

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2010;8(10):1819

301

Zink

Zink draagt bij tot de instandhouding van een normaal gezichtsvermogen

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

361

Zink

Zink draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

291, 1757

Zink

Zink draagt bij tot de bescherming van cellen tegen oxidatieve stress

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

294, 1758

Zink

Zink speelt een rol in het celdelingsproces

De claim mag alleen worden gebruikt voor levensmiddelen die ten minste een bron van zink zijn zoals bedoeld in de claim BRON VAN [NAAM VAN DE VITAMINE(N)] EN/OF [NAAM VAN HET MINERAAL/DE MINERALEN], zoals vermeld in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006.

 

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

▼M2

Zure alcoholvrije dranken met een nieuwe formulering met:

— minder dan 1 g fermenteerbare koolhydraten per 100 ml (suikers en andere koolhydraten, met uitzondering van polyolen)

— 0,3 tot 0,8 mol calcium per mol voedingszuur;

— pH-waarde tussen 3,7 en 4,0.

Het vervangen van suikerhoudende zure dranken zoals frisdranken (doorgaans 8-12 g suikers/100 ml) door dranken met een nieuwe formulering draagt bij aan de instandhouding van de mineralisatie van de tanden (3)

Om de claim te mogen vermelden moeten de zure dranken voldoen aan de beschrijving van het voedingsmiddel waarop de claim van toepassing is

2010;8(12):1884

(*1)   of „andere suikers” voor D-tagatose en isomaltulose

(*2)   of „andere suikers” voor D-tagatose en isomaltulose

(*3)   Vergunning afgegeven op 24 september 2013 beperkt tot het gebruik door GlaxoSmithKline Services Unlimited en de daaraan gelieerde ondernemingen, GSK House, 980 Great West Road, Brentford, TW89GS, VERENIGD KONINKRIJK, voor een periode van vijf jaar.

(*4)   Vergunning afgegeven op 24 september 2013 beperkt tot het gebruik door Mondelēz International group, Three Parkway North Deerfield, IL 60015, VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, voor een periode van vijf jaar.

(*5)   Vergunning afgegeven op 24 september 2013 beperkt tot het gebruik door Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, België, voor een periode van vijf jaar.

(*6)   Vergunning afgegeven op 21 april 2015 beperkt tot het gebruik door Barry Callebaut Belgium NV, Aalstersestraat 122, 9280 Lebbeke-Wieze, België, voor een periode van vijf jaar.

(*7)   Vergunning afgegeven op 1 januari 2016, beperkt tot het gebruik door BENEO-Orafti SA, Rue L. Maréchal 1, 4360 Oreye, België, voor een periode van vijf jaar..

(*8)   Van 21 juli 2016 tot en met 14 september 2019 moet de energie-inhoud van het levensmiddel minstens 200 kcal (840 kJ) en mag deze hoogstens 400 kcal (1 680  kJ) bedragen.

(*9)   

Van 21 juli 2016 tot en met 14 september 2019 moet het levensmiddel voorzien in ten minste 30 % van de in onderstaande tabel vastgestelde hoeveelheden vitaminen en mineralen per maaltijd:Vitamine A

(μg RE)

700

Vitamine D

(μg)

5

Vitamine E

(mg)

10

Vitamine C

(mg)

45

Thiamine

(mg)

1,1

Riboflavine

(mg)

1,6

Niacine

(mg NE)

18

Vitamine B6

(mg)

1,5

Folaat

(μg)

200

Vitamine B12

(μg)

1,4

Biotine

(μg)

15

Pantotheenzuur

(mg)

3

Calcium

(mg)

700

Fosfor

(mg)

550

IJzer

(mg)

16

Zink

(mg)

9,5

Koper

(mg)

1,1

Jodium

(μg)

130

Seleen

(μg)

55

Natrium

(mg)

575

Magnesium

(mg)

150

Mangaan

(mg)

1

(*10)   1RM (1 repetitie maximaal) is het maximale gewicht of de maximale kracht die een individu in één enkele beweging kan uitoefenen.

Top