Help Print this page 

Document 61993CC0302

Title and reference
Conclusie van advocaat-generaal Tesauro van 1 februari 1996.
Etienne Debouche tegen Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen.
Verzoek om een prejudiciële beslissing: Gerechtshof 's-Gravenhage - Nederland.
BTW - Uitlegging van artikel 17, leden 2 en 3, sub a, van richtlijn 77/388/EEG en van de artikelen 3, sub b, en 5, eerste alinea, van richtlijn 79/1072/EEG - Teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen.
Zaak C-302/93.

European Court Reports 1996 I-04495
  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:22
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
The HTML format is unavailable; please check to see what other formats are available.