Help Print this page 

Document 61991CC0287

Title and reference
Conclusie van advocaat-generaal Gulmann van 6 mei 1992.
Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Italiaanse Republiek.
Niet-nakoming - Vertraging bij teruggaaf van BTW aan niet in binnenland gevestigde belastingsplichten.
Zaak C-287/91.

European Court Reports 1992 I-03515
  • ECLI identifier: ECLI:EU:C:1992:195
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT
Multilingual display
Text

61991C0287

Conclusie van advocaat-generaal Gulmann van 6 mei 1992. - COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN TEGEN ITALIAANSE REPUBLIEK. - NIET-NAKOMING - VERTRAGING BIJ TERUGGAVE VAN BTW AAN NIET IN BINNENLAND GEVESTIGDE BELASTINGPLICHTIGEN. - ZAAK C-287/91.

Jurisprudentie 1992 bladzijde I-03515


Conclusie van de advocaat generaal


++++

Mijnheer de President,

mijne heren Rechters,

1. De richtlijn van de Raad van 6 december 1979 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting ° Regeling voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen(1), moest volgens artikel 10, lid 1, ervan uiterlijk op 1 januari 1981 door de Lid-Staten worden uitgevoerd.

2. Van oordeel, dat de Italiaanse Republiek de op haar rustende verplichting om de richtlijn ten uitvoer te leggen, niet is nagekomen, heeft de Commissie het Hof krachtens artikel 169 EEG-Verdrag verzocht:

° vast te stellen dat de Italiaanse Republiek, door te dulden dat het Ministerie van Financiën de termijnen voor de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen stelselmatig overschrijdt, en door niet in te grijpen om de met het gemeenschapsrecht strijdige gevolgen daarvan ab origine weg te werken, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 7, lid 4, van de Achtste richtlijn (79/1072/EEG) van 6 december 1979 betreffende de regeling inzake de teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan niet in het binnenland gevestigde belastingplichtigen;

° de Italiaanse Republiek te verwijzen in de kosten van de procedure.

De Italiaanse Republiek heeft niet betwist, dat zij de inachtneming van de richtlijn niet heeft verzekerd, gelijk de Commissie heeft gesteld.

3. Mitsdien kan ik het Hof slechts in overweging geven, het verzoek van de Commissie toe te wijzen.

(*) Oorspronkelijke taal: Deens.

(1) ° Richtlijn 79/1072/EEG (PB 1979, L 331, blz. 11).

Top