Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0255

Zaak C-255/08: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 oktober 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden (Niet-nakoming — Richtlijn 85/337/EEG — Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten — Vaststelling van drempelwaarden — Omvang van project — Onvolledige omzetting)

OJ C 297, 5.12.2009, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2009   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 297/11


Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 15 oktober 2009 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk der Nederlanden

(Zaak C-255/08) (1)

(Niet-nakoming - Richtlijn 85/337/EEG - Milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten - Vaststelling van drempelwaarden - Omvang van project - Onvolledige omzetting)

2009/C 297/10

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen (vertegenwoordigers: M. van Beek en J.-B. Laignelot, gemachtigden)

Verwerende partij: Koninkrijk der Nederlanden (vertegenwoordigers: C. Wissels en M. Noort, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming — Onjuiste omzetting van artikel 4, leden 2 en 3, junctis de bijlagen II en III, van richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 175, blz. 40), zoals gewijzigd bij de richtlijnen 97/11/EG en 2003/35/EG

Dictum

1.

Door niet alle nodige maatregelen te hebben genomen om te verzekeren dat de projecten die een aanzienlijk milieueffect kunnen hebben, overeenkomstig artikel 4, leden 2 en 3, van — gelezen in samenhang met de bijlagen II en III bij — richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997 en bij richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003, worden onderworpen aan een vergunningsprocedure en een beoordeling van dat effect, is het Koninkrijk der Nederlanden de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen niet nagekomen.

2.

Het Koninkrijk der Nederlanden wordt verwezen in de kosten.


(1)  PB C 223 van 30.8.2008.


Top