EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0939

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 939/2014 van de Commissie van 2 september 2014 tot vaststelling van de certificaten als bedoeld in de artikelen 5 en 14 van Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

OJ L 263, 3.9.2014, p. 10–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/939/oj

3.9.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 263/10


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 939/2014 VAN DE COMMISSIE

van 2 september 2014

tot vaststelling van de certificaten als bedoeld in de artikelen 5 en 14 van Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 606/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken (1), en met name artikel 19,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Voor de correcte toepassing van Verordening (EU) nr. 606/2013 dienen twee certificaten te worden vastgesteld.

(2)

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn gebonden door Verordening (EU) nr. 606/2013 en zijn bijgevolg ook gebonden door deze verordening.

(3)

Denemarken is niet gebonden door Verordening (EU) nr. 606/2013 of deze verordening

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij Verordening (EU) nr. 606/2013 ingestelde Comité betreffende de wederzijdse erkenning van beschermingsmaatregelen in burgerlijke zaken,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.   Het formulier dat moet worden gebruikt voor de aanvraag van een certificaat als bedoeld in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 606/2013, is in overeenstemming met bijlage I, formulier I.

2.   Het formulier dat moet worden gebruikt voor de aanvraag van een certificaat als bedoeld in artikel 14 van Verordening (EU) nr. 606/2013, is in overeenstemming met bijlage II, formulier II.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 11 januari 2015.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 2 september 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 181 van 29.6.2013, blz. 4.


BIJLAGE I

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BIJLAGE II

Image

Image

Image


Top