EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0497

Verordening (EU) nr. 497/2014 van de Commissie van 14 mei 2014 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat het gebruik van advantaam als zoetstof betreft Voor de EER relevante tekst

OJ L 143, 15.5.2014, p. 6–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/497/oj

15.5.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 143/6


VERORDENING (EU) Nr. 497/2014 VAN DE COMMISSIE

van 14 mei 2014

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat het gebruik van advantaam als zoetstof betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3, en artikel 14,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (2), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

(2)

Bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (3) zijn de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven vastgesteld.

(3)

Die lijsten kunnen volgens de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 bedoelde uniforme procedure hetzij op initiatief van de Commissie, hetzij ingevolge een aanvraag worden bijgewerkt.

(4)

In mei 2010 is een aanvraag ingediend om goedkeuring van het gebruik van advantaam als zoetstof in verschillende levensmiddelencategorieën. Deze aanvraag is overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 ter kennis van de lidstaten gebracht.

(5)

Er bestaat een technologische behoefte voor het gebruik van advantaam als intensieve zoetstof in verschillende levensmiddelenproducten en tafelzoetstoffen ter vervanging van caloriehoudende suikers (sacharose, glucose, fructose, enz.), omdat het caloriegehalte van die levensmiddelen daardoor kan worden verlaagd. De toevoeging van advantaam als zoetstof aan de levensmiddelencategorieën die intensieve zoetstoffen mogen bevatten op grond van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, zal fabrikanten meer flexibiliteit bieden bij het ontwikkelen van levensmiddelen met gereduceerde energiewaarde en een smaakprofiel dat overeenkomt met dat van producten met een normaal caloriegehalte. Door het zoete aroma en de zoete smaakkenmerken van advantaam in combinatie met de goede stabiliteit ervan, vormt het een alternatief voor reeds goedgekeurde intensieve zoetstoffen; de consument en de voedingsindustrie kunnen zodoende uit een breder aanbod van zoetstoffen kiezen, waardoor de inname van elke afzonderlijke zoetstof zal dalen.

(6)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft de veiligheid van advantaam bij gebruik als levensmiddelenadditief beoordeeld en op 31 juli 2013 advies (4) uitgebracht. De EFSA heeft een aanvaarde dagelijkse inname (ADI) voor advantaam van 5 mg/kg lichaamsgewicht/dag vastgesteld. Voorzichtige schattingen van de blootstelling aan advantaam van volwassenen en kinderen die daarvan veel consumeren, lagen voor de voorgestelde gebruiksconcentraties onder de ADI. Na bestudering van alle gegevens over de stabiliteit, de afbraakproducten, toxicologie en blootstelling, heeft de EFSA geconcludeerd dat voor de voorgestelde toepassingen en gebruikte hoeveelheden als zoetstof geen veiligheidsrisico bestaat.

(7)

Het is dan ook wenselijk het gebruik van advantaam als zoetstof in de in bijlage I bij deze Verordening vastgestelde levensmiddelencategorieën goed te keuren en het E-nummer E 969 aan dit voedseladditief toe te wijzen.

(8)

Als advantaam voor het eerst wordt opgenomen in de EU-lijst van levensmiddelenadditieven die zijn vastgesteld in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, moeten de specificaties ervan in Verordening (EU) nr. 231/2012 worden opgenomen.

(9)

De Verordeningen (EG) nr. 1333/2008 en (EU) nr. 231/2012 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 mei 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).

(4)  EFSA Journal 2013; 11(7):3301.


BIJLAGE I

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel B wordt in tabel 2 („Zoetstoffen”), na de vermelding voor levensmiddelenadditief E 968 Erytritol, de volgende vermelding ingevoegd

„E 969

Advantaam”

2)

In deel E worden de volgende vermeldingen voor E 969 in numerieke volgorde in de vermelde levensmiddelencategorieën ingevoegd:

DEEL E: TOEGESTANE LEVENSMIDDELENADDITIEVEN EN VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK IN LEVENSMIDDELEN-CATEGORIEËN

Categorienummer

E-nummer

Naam

Maximum (mg/kg of mg/l)

Voetnoten

Beperkingen/uitzonderingen

01.4

Gearomatiseerde, gefermenteerde melkproducten, met inbegrip van producten die een warmtebehandeling hebben ondergaan

 

„E 969

Advantaam

10

 

alleen producten met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers”

03

Consumptie-ijs

 

„E 969

Advantaam

10

 

alleen met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers”

04.2.2

Groenten en vruchten in azijn, olie of pekel

 

„E 969

Advantaam

3

 

alleen zoetzure groente- en fruitconserven”

04.2.3

Groente- en vruchtenconserven in blik of in glas

 

„E 969

Advantaam

10

 

alleen fruit met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers”

04.2.4.1

Groente- en vruchtenbereidingen, met uitzondering van compote

 

„E 969

Advantaam

10

 

alleen bereidingen met gereduceerde energiewaarde”

04.2.5.1

Extra jam of extra confituur en extra gelei, als omschreven in Richtlijn 2001/113/EG

 

„E 969

Advantaam

10

 

alleen jam of confituur, gelei en marmelade met verlaagde energetische waarde”

04.2.5.2

Jam of confituur, gelei en marmelade alsmede kastanjepasta, als omschreven in Richtlijn 2001/113/EG

 

„E 969

Advantaam

10

 

alleen jam of confituur, gelei en marmelade met verlaagde energetische waarde”

04.2.5.3

Andere soortgelijke smeerbare groente- en vruchtenproducten

 

„E 969

Advantaam

10

 

alleen broodsmeersels op basis van gedroogde vruchten, met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers”

05.1

Cacao- en chocoladeproducten als omschreven in Richtlijn 2000/36/EG

 

„E 969

Advantaam

20

 

alleen producten met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers”

05.2

Ander snoepgoed, inclusief microproducten ter verfrissing van de adem

 

„E 969

Advantaam

20

 

alleen snoepgoed op basis van cacao of gedroogde vruchten, met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

 

E 969

Advantaam

10

 

alleen boterhampasta op basis van cacao, melk, gedroogde vruchten of vet, met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

 

E 969

Advantaam

20

 

alleen snoepgoed op basis van zetmeel, met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

 

E 969

Advantaam

10

 

alleen snoepgoed zonder toegevoegde suikers

 

E 969

Advantaam

60

 

alleen microproducten ter verfrissing van de adem, zonder toegevoegde suikers

 

E 969

Advantaam

20

 

alleen verfrissende sterk gearomatiseerde keelpastilles zonder toegevoegde suikers”

05.3

Kauwgom

 

„E 969

Advantaam

200

 

alleen met toegevoegde suikers of polyolen, als smaakversterker

 

E 969

Advantaam

400

 

alleen zonder toegevoegde suikers”

05.4

Versieringen, afdeklagen en vullingen, met uitzondering van onder categorie 4.2.4 vallende vullingen op basis van vruchten

 

„E 969

Advantaam

20

 

alleen snoepgoed op basis van zetmeel, met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

 

E 969

Advantaam

10

 

alleen snoepgoed zonder toegevoegde suikers

 

E 969

Advantaam

20

 

alleen snoepgoed op basis van cacao of gedroogde vruchten, met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers

 

E 969

Advantaam

4

 

alleen sauzen”

06.3

Ontbijtgranen

 

„E 969

Advantaam

10

 

alleen ontbijtgranen met een vezelgehalte van meer dan 15 % en ten minste 20 % zemelen, met gereduceerde energiewaarde of zonder toegevoegde suikers”

07.2

Banketbakkerswaren

 

„E 969

Advantaam

10

 

alleen „Essoblaten”-eetpapier

 

E 969

Advantaam

17

 

alleen banketbakkerswaren voor specifieke voedingsdoeleinden”

09.2.

Verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren

 

„E 969

Advantaam

3

 

alleen zoetzure conserven en halfconserven van vis, alsmede marinades van vis, schaal- en weekdieren”

11.4.1

Tafelzoetstoffen in vloeibare vorm

 

„E 969

Advantaam

quantum satis”

 

 

11.4.2

Tafelzoetstoffen in poedervorm

 

„E 969

Advantaam

quantum satis”

 

 

11.4.3

Tafelzoetstoffen in tabletvorm

 

„E 969

Advantaam

quantum satis”

 

 

12.4

Mosterd

 

„E 969

Advantaam

4”

 

 

12.5

Soepen en bouillons

 

„E 969

Advantaam

2

 

alleen soep met verlaagde energetische waarde”

12.6

Sauzen

 

„E 969

Advantaam

4”

 

 

12.7

Salades en hartige broodsmeersels

 

„E 969

Advantaam

4

 

alleen „Feinkostsalat””

13.2

Dieetvoeding voor medisch gebruik als omschreven in Richtlijn 1999/21/EG (met uitzondering van producten die onder categorie 13.1.5 vallen)

 

„E 960

Advantaam

10”

 

 

13.3

Dieetvoeding voor gewichtsbeperking ter vervanging van de totale dagelijkse voedselinname of van een maaltijd (gehele of gedeeltelijke vervanging van de volledige dagelijkse voeding)

 

„E 960

Advantaam

8”

 

 

14.1.3

Vruchtennectars als omschreven in Richtlijn 2001/112/EG, groentedranken en soortgelijke producten

 

„E 969

Advantaam

6

 

alleen producten met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers”

14.1.4

Gearomatiseerde dranken

 

„E 969

Advantaam

6

 

alleen producten met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers”

14.2.1

Bier en moutdranken

 

„E 969

Advantaam

6

 

alleen alcoholvrij bier of bier met een alcoholgehalte van ten hoogste 1,2 % vol, „Tafelbier/Bière de table/Table beer” (met een extractgehalte van de stamwort van minder dan 6 %) met uitzondering van „Obergäriges Einfachbier” bier met een zuurgraad van ten minste 30 milli-equivalent NaOH, donker bier van het type „oud bruin”

 

E 969

Advantaam

0,5

 

alleen bier met verlaagde energetische waarde”

14.2.3

Cider en perencider

 

„E 969

Advantaam

6”

 

 

14.2.8

Andere alcoholhoudende dranken, inclusief mengsels van alcoholhoudende dranken met niet-alcoholhoudende dranken, en gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15 %

 

„E 969

Advantaam

6”

 

 

15.1

Snacks op basis van aardappelen, granen, meel of zetmeel

 

„E 969

Advantaam

5”

 

 

15.2

Verwerkte noten

 

„E 969

Advantaam

5”

 

 

16.

Desserts, met uitzondering van producten die onder de categorieën 1, 3 en 4 vallen

 

„E 969

Advantaam

10

 

alleen met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers”

17.1

Voedingssupplementen in vaste vorm, waaronder capsules, tabletten en soortgelijke vormen, met uitzondering van kauwtabletten

 

„E 969

Advantaam

20”

 

 

17.2

Voedingssupplementen in vloeibare vorm

 

„E 969

Advantaam

6”

 

 

17.3

Voedingssupplementen in de vorm van siroop of kauwtabletten

 

„E 969

Advantaam

55”

 

 


BIJLAGE II

In de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt na de vermelding voor levensmiddelenadditief E 968 de volgende nieuwe vermelding ingevoegd:

„E 969 ADVANTAAM

Synoniemen

 

Definitie

Advantaam (ANS9801) wordt verkregen door een chemische synthese die drie stappen omvat: productie van het belangrijkste tussenproduct 3-hydroxy-4-methoxykaneelaldehyde (HMCA), gevolgd door hydrogenering, waardoor 3-(3-hydroxy-4-methoxyfenyl) propionaldehyde (HMPA) wordt gevormd. De laatste stap bestaat uit het samenvoegen van de HMPA-methanoloplossing met aspartaam; hierdoor ontstaat de imine waaruit door selectieve hydrogenering advantaam wordt verkregen. De oplossing kristalliseert en de grove kristallen worden gewassen. Het product wordt gerekristalliseerd en gescheiden, gewassen en gedroogd.

CAS-nr.

714229-20-6

Chemische naam

N-[N-[3-(3-hydroxy-4-methoxyfenyl) propyl]-α-aspartyl]-L-fenylalanine 1-methylester, monohydraat (IUPAC);

L-fenylalanine, N-[3-(3-hydroxy-4-methoxyfenyl)propyl]-L-alpha-aspartyl-, 2-methylester, monohydraat (CA)

Molecuulformule

C24H30N2O7·H2O

Relatieve molecuulmassa

476,52 g/mol (monohydraat)

Gehalte

Minimaal 97,0 % en maximaal 102,0 % (watervrij)

Beschrijving

Wit tot geel poeder

Identificatie

 

Smeltpunt

101,5 °C

Zuiverheid

 

N-[N-[3-(3-hydroxy-4-methoxyfenyl)propyl-α-aspartyl]-L-fenylalanine (ANS9801-zuur)

Maximaal 1,0 %

Totaal andere verwante stoffen

Maximaal 1,5 %

Oplosmiddelresten

Isopropylacetaat: maximaal 2 000 mg/kg

Methylacetaat: maximaal 500 mg/kg

Methanol: maximaal 500 mg/kg

2-Propanol: maximaal 500 mg/kg

Watergehalte

Maximaal 5,0 % (karlfischermethode)

Gloeirest

Maximaal 0,2 %

Arseen

Maximaal 2 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg

Palladium

Maximaal 5,3 mg/kg

Platina

Maximaal 1,7 mg/kg”


Top