EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/138/03

Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3437 - KKR/Vendex)

OJ C 138, 18.5.2004, p. 6–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.5.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/6


Voorafgaande aanmelding van een concentratie

(Zaak nr. COMP/M.3437 - KKR/Vendex)

(2004/C 138/03)

(Voor de EER relevante tekst)

1.

Op 07.05.2004 ontving de Commissie een aanmelding van een voorgenomen concentratie in de zin van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1310/97 (2), waarin is medegedeeld dat de onderneming VDXK Acquisition B.V. („Bidco”, Nederland), die onder zeggenschap staat van Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. („KKR”, Verenigde Staten), in de zin van artikel 3, lid 1, onder b), van genoemde verordening van de Raad volledig zeggenschap verkrijgt over de onderneming Koninklijke Vendex KBB N.V. („Vendex”, Nederland) door de aankoop van aandelen.

2.

De bedrijfswerkzaamheden van de betrokken ondernemingen zijn:

voor Bidco: speciaal voor de overname opgerichte maatschappij;

voor KKR: beleggingsmaatschappij;

voor Vendex: kleinhandel in niet-voedingsproducten.

3.

Op grond van een voorlopig onderzoek is de Commissie van oordeel dat de aangemelde concentratie binnen het toepassingsgebied van Verordening (EEG) nr. 4064/89 kan vallen. Ten aanzien van dit punt wordt de definitieve beslissing echter aangehouden.

4.

De Commissie verzoekt belanghebbende derden haar hun eventuele opmerkingen ten aanzien van de voorgenomen concentratie kenbaar te maken.

Deze opmerkingen moeten de Commissie uiterlijk tien dagen na dagtekening van deze bekendmaking hebben bereikt. Zij kunnen de Commissie per fax (nummer +32/2/2964301 of 2967244) of per post, onder vermelding van referentie nummer COMP/M.3437- KKR/Vendex, aan onderstaand adres worden toegezonden:

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Directoraat-generaal Concurrentie

Griffie Fusiezaken

J-70

B-1049 BRUSSEL.


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 1, Verordening gerectificeerd in PB L 257 van 21.9.1990, blz. 13

(2)  PB L 180 van 9. 7. 1997, blz. 1, Verordening gerectificeerd in PB L 40 van 13.2.1998, blz. 17


Top