EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0274

91/274/EEG: Beschikking van de Commissie van 21 mei 1991 betreffende een overzicht van de communautaire wetgeving als bedoeld in artikel 10 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad

OJ L 135, 30.5.1991, p. 56–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 010 P. 106 - 106
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 010 P. 106 - 106

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/274/oj

31991D0274

91/274/EEG: Beschikking van de Commissie van 21 mei 1991 betreffende een overzicht van de communautaire wetgeving als bedoeld in artikel 10 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad

Publicatieblad Nr. L 135 van 30/05/1991 blz. 0056 - 0056
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 15 Deel 10 blz. 0106
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 15 Deel 10 blz. 0106


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 21 mei 1991 betreffende een overzicht van de communautaire wetgeving als bedoeld in artikel 10 van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad ( 91/274/EEG )

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 90/220/EEG van de Raad van 23 april 1990 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu ( 1 ), inzonderheid op artikel 10,

Overwegende dat de Commissie gehouden is om vóór eind april 1991 een overzicht op te stellen van de communautaire wetgeving die in een soortgelijke specifieke milieurisicobeoordeling voorziet als die welke in Richtlijn 90/220/EEG voor produkten is voorgeschreven;

Overwegende dat de Commissie de geldende communautaire wetgeving heeft bestudeerd en daarin dergelijke wetgeving niet heeft aangetroffen;

Overwegende dat dit overzicht op gezette tijden herzien en zo nodig aangepast dient te worden;

Overwegende dat over de bepalingen van deze beschikking door het Comité van vertegenwoordigers van de Lid-Staten overeenkomstig de procedure van artikel 21 van Richtlijn 90/220/EEG een gunstig advies is uitgebracht,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN : Artikel 1

Op de datum van deze beschikking is er geen communautaire wetgeving van kracht die voorziet in een soortgelijke specifieke milieurisicobeoordeling als die welke in Richtlijn 90/220/EEG is voorgeschreven . Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Lid-Staten . Gedaan te Brussel, 21 mei 1991 . Voor de Commissie

Carlo RIPA DI MEANA

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 117 van 8 . 5 . 1990, blz . 15 .

Top