EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2285

Besluit (EU) 2022/2285 van de Europese Centrale Bank van 8 november 2022 tot wijziging van Besluit (EU) 2021/2255 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2022 (ECB/2021/54) (ECB/2022/41)

ECB/2022/41

OJ L 301, 22.11.2022, p. 212–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2285/oj

22.11.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 301/212


BESLUIT (EU) 2022/2285 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 8 november 2022

tot wijziging van Besluit (EU) 2021/2255 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2022 (ECB/2021/54) (ECB/2022/41)

DE DIRECTIE VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 128, lid 2,

Gezien Besluit (EU) 2015/2332 van de Europese Centrale Bank van 4 december 2015 betreffende het procedurele kader voor de goedkeuring van de euromuntenuitgifteomvang (ECB/2015/43) (1), en met name artikel 3, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft sinds 1 januari 1999 het alleenrecht de muntenuitgifteomvang door de lidstaten die de euro als munt hebben goed te keuren.

(2)

Uitgaande van de schattingen van de vraag naar euromunten in 2022 die door de lidstaten die de euro als munt hebben aan de ECB zijn voorgelegd, heeft de ECB bij Besluit (EU) 2021/2255 van de Europese Centrale Bank (ECB/2021/54) (2) de totale omvang van voor circulatie bestemde euromunten en euromunten voor verzamelaars in 2022 goedgekeurd.

(3)

Krachtens artikel 3 van Besluit (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) moeten lidstaten die de euro als munt hebben de ECB onverwijld in kennis stellen indien de werkelijke euromuntenvraag in een eurogebiedlidstaat de voor dat kalenderjaar goedgekeurde muntenuitgifteomvang waarschijnlijk zal overschrijden, en, indien de gestegen muntenvraag aanhoudt, een ad-hocgoedkeuringsverzoek indienen voor een aanvullende muntenuitgifteomvang in dat kalenderjaar.

(4)

Op 13 september 2022 ontving de ECB een verzoek van Banco de España namens Spanje om de euromuntenuitgifteomvang in 2022 met een aanvullende hoeveelheid van 151,7 miljoen EUR te verhogen, d.w.z. van 189,8 miljoen EUR naar 341,5 miljoen EUR, in reactie op een duidelijke toename van de netto euromuntenuitgifteomvang die sinds augustus 2021 wordt waargenomen. De stijging is het gevolg van een aanzienlijk grotere uitgifte (met name van 1-euromunten), in combinatie met lage niveaus van stortingen van euromunten bij de Banco de España Tegelijkertijd wordt een munt voor verzamelaars met een nominale waarde van 40 EUR in 2022 uitgegeven in plaats van de oorspronkelijk geplande munt voor verzamelaars met een waarde van 30 EUR vanwege de stijging van de zilverprijs. Dientengevolge moet het volume van euromunten voor verzamelaars worden verhoogd van 30 miljoen EUR naar 40 miljoen EUR.

(5)

Op 30 september 2022 ontving de ECB een verzoek van de Nationale Bank van België namens België om de euromuntenuitgifteomvang in 2022 met een aanvullende hoeveelheid van 5 miljoen EUR te verhogen, d.w.z. van 33 miljoen EUR naar 38 miljoen EUR. Deze stijging is toe te schrijven aan de veranderingen in de nationale geldcirculatie die tot een hogere netto-uitgifte van euromunten hebben geleid. De stijging is het gevolg van een zeer geringe teruggave van euromunten aan de Nationale Bank van België en de niet gerealiseerde verwachting van de Belgische autoriteiten met betrekking tot de daling van de vraag naar contanten.

(6)

Op 14 oktober 2022 ontving de ECB een verzoek van Banco d’Italia namens Italië om de euromuntenuitgifteomvang in 2022 met een aanvullende hoeveelheid van 45 miljoen EUR te verhogen, d.w.z. van 169 miljoen EUR naar 214 miljoen EUR, in reactie op een hogere vraag naar euromunten als gevolg van een duidelijk herstel van de economische activiteiten, een aanzienlijke toename van het toerisme en een hoger inflatieniveau.

(7)

Krachtens artikel 3, lid 7, van Besluit (EU) 2015/2332 (ECB/2015/43) dient de directie een afzonderlijk besluit op een ad-hocgoedkeuringsverzoek vast te stellen indien geen wijziging van het ad-hocverzoek noodzakelijk is.

(8)

Derhalve moet Besluit (EU) 2021/2255 (ECB/2021/54) dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging

De tabel in artikel 2 van Besluit (EU) 2021/2255 (ECB/2021/54) wordt als volgt gewijzigd:

1)

De rij met betrekking tot België wordt vervangen door:

“België

“37,00

1,00

38,00 ”

2)

De rij met betrekking tot Spanje wordt vervangen door:

“Spanje

301,50

40,00

341,50 ”

3)

De rij met betrekking tot Italië wordt vervangen door:

“Italië

211,26

2,74

214,00 ”

Artikel 2

Vankrachtwording

Dit besluit wordt van kracht op de dag van de kennisgeving ervan aan de geadresseerden.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit besluit is gericht tot de lidstaten die de euro als munt hebben.

Gedaan te Frankfurt am Main, 8 november 2022.

De president van de ECB

Christine LAGARDE


(1)  PB L 328 van 12.12.2015, blz. 123.

(2)  Besluit (EU) 2021/2255 van de Europese Centrale Bank van 7 december 2021 houdende de goedkeuring van de muntenuitgifteomvang in 2022 (ECB/2021/54) (PB L 454 van 17.12.2021, blz. 19).


Top