EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CJ0140

Samenvatting van het arrest

Trefwoorden
Samenvatting

Trefwoorden

Landbouw – Eenvormige wettelijke regelingen – Kwekersrecht – Vordering wegens inbreuk ingesteld door houder van kwekersrecht of licentiehouder tegen derde die oogstmateriaal van beschermd ras heeft verkregen via andere licentiehouder die zich niet heeft gehouden aan voorwaarden of beperkingen die zijn opgenomen in eerder met houder van kwekersrecht gesloten licentieovereenkomst – Toelaatbaarheid – Voorwaarde

(Verordening nr. 2100/94 van de Raad, zoals gewijzigd bij verordening nr. 873/2004, art. 11, lid 1, 13, leden 1‑3, 16, 27, 94 en 104)

Samenvatting

Artikel 94 van verordening nr. 2100/94 inzake het communautaire kwekersrecht, zoals gewijzigd bij verordening nr. 873/2004, gelezen in samenhang met de artikelen 11, lid 1, 13, leden 1 tot en met 3, 16, 27, en 104 van deze verordening, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een communautair kwekersrecht of de licentiehouder een vordering wegens inbreuk kan instellen tegen een derde die het oogstmateriaal van het beschermde ras heeft verkregen via een andere licentiehouder die zich niet heeft gehouden aan de voorwaarden of de beperkingen die zijn opgenomen in de licentieovereenkomst die laatstgenoemde licentiehouder eerder met de houder van het kwekersrecht had gesloten, voor zover de betrokken voorwaarden of beperkingen rechtstreeks zien op de wezenlijke elementen van het betrokken communautaire kwekersrecht. Het staat aan de verwijzende rechter dit laatste te beoordelen.

Voor de beoordeling van de inbreuk in een dergelijk geval is het van geen belang dat de derde die handelingen met betrekking tot het verkochte of afgestane oogstmateriaal van het beschermde ras heeft verricht, op de hoogte was of geacht werd op de hoogte te zijn van de in de licentieovereenkomst opgelegde voorwaarden of beperkingen.

(cf. punten 44, 49, dictum 1‑2)

Top