EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TJ0651

Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 7 september 2022.
Hans-Wilhelm Saure tegen Europese Commissie.
Toegang tot documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Correspondentie van de Commissie over de hoeveelheden vaccins tegen COVID-19 van BioNTech en over de leveringstermijnen voor deze vaccins – Beroep tot nietigverklaring – Uitdrukkelijke beslissingen na impliciete weigering van toegang – Geen aanhangigheid wegens niet-ontvankelijkheid van een ander beroep – Volledige weigering en gedeeltelijke toegang – Uitzonderingen inzake de bescherming van het privéleven en de integriteit van het individu, de bescherming van juridische adviezen, de bescherming van het besluitvormingsproces en de bescherming van de commerciële belangen van een derde.
Zaak T-651/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:526

 Arrest van het Gerecht (Achtste kamer) van 7 september 2022 – Saure/Commissie

(Zaak T‑651/21) ( 1 )

„Toegang tot documenten – Verordening (EG) nr. 1049/2001 – Correspondentie van de Commissie over de hoeveelheden vaccins tegen COVID-19 van BioNTech en over de leveringstermijnen voor deze vaccins – Beroep tot nietigverklaring – Uitdrukkelijke beslissingen na impliciete weigering van toegang – Geen aanhangigheid wegens niet-ontvankelijkheid van een ander beroep – Volledige weigering en gedeeltelijke toegang – Uitzonderingen inzake de bescherming van het privéleven en de integriteit van het individu, de bescherming van juridische adviezen, de bescherming van het besluitvormingsproces en de bescherming van de commerciële belangen van een derde”

1. 

Gerechtelijke procedure – Ontvankelijkheid van de beroepen – Exceptie van litispendentie – Identiteit van partijen, voorwerp en middelen in twee beroepen – Conclusies die identiek zijn aan die van het niet-ontvankelijk verklaarde beroep – Verdwijnen van de litispendentie – Ontvankelijkheid

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, art. 86)

(zie punten 20‑23)

2. 

Instellingen van de Europese Unie – Recht van het publiek op toegang tot documenten – Verordening nr. 1049/2001 – Uitzonderingen op het recht van toegang tot documenten – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de integriteit van het individu – Volledige toepassing van de bepalingen van verordening 2018/1725 – Verplichting van de verzoeker om aan te tonen dat de overdracht van de betreffende persoonsgegevens noodzakelijk is – Verplichting van de instelling om ambtshalve na te gaan of de rechtmatige belangen van de betrokkene zijn aangetast

[Verordening nr.1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 4, lid 1, b), en verordening 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad, art. 3, lid 1, art. 5 en 9, lid 1, a) en b)]

(zie punten 31‑37)

3. 

Instellingen van de Europese Unie – Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens – Verordening 2018/1725 – Verzoek om toegang tot persoonsgegevens – Verplichting tot bewijs van de noodzaak van doorgifte van deze gegevens – Omvang – Algemeen belang dat de openbaarmaking van gegevens gebiedt – Aanvoering van rechtvaardigingsgronden in verband met de nationale en openbare veiligheid – Beroep op het transparantiebeginsel – Noodzaak om specifieke redenen in verband met de zaak aan te voeren

[Verordening nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad, overweging 2 en art. 4, lid 1, b), en verordening 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad, overweging 28 en art. 9, lid 1, b)]

(zie punten 41, 42, 45‑51)

4. 

Instellingen van de Europese Unie – Recht van het publiek op toegang tot documenten – Verordening nr. 1049/2001 – Uitzonderingen op het recht van toegang tot documenten – Bescherming van juridische adviezen – Omvang – Weigering van openbaarmaking van het advies van de juridische dienst van de Commissie betreffende de onderhandelingen met bepaalde producenten van COVID-19 vaccins – Hoger openbaar belang dat de openbaarmaking gebiedt – Geen

(Verordening nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad, overwegingen 2 en 6 en art 4, lid 2, tweede streepje, en lid 7)

(zie punten 58‑60, 62‑69)

5. 

Instellingen van de Europese Unie – Recht van het publiek op toegang tot documenten – Verordening nr. 1049/2001 – Uitzonderingen op het recht van toegang tot documenten – Bescherming van het besluitvormingsproces – Werkingssfeer – Documenten betreffende lopende onderhandelingen met het oog op het sluiten van een aankoopovereenkomst voor COVID-19 vaccins – Hoger openbaar belang dat de openbaarmaking van documenten gebiedt – Geen – Toepassing van de uitzondering die beperkt is in de tijd

(Verordening nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 4, lid 3, eerste alinea, en lid 7)

(zie punten 76‑77, 84‑93)

6. 

Instellingen van de Europese Unie – Recht van het publiek op toegang tot documenten – Verordening nr. 1049/2001 – Uitzonderingen op het recht van toegang tot documenten – Bescherming van de commerciële belangen van een derde – Weigering van toegang – Motiveringsplicht – Omvang – Mogelijkheid zich te baseren op algemene vermoedens die gelden voor bepaalde categorieën van documenten

(Verordening nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad, art. 4, lid 2, eerste streepje)

(zie punten 100‑104, 107, 110‑112)

Dictum

1) 

Het beroep wordt verworpen.

2) 

Hans-Wilhelm Saure wordt verwezen in de kosten.


( 1 ) PB C 481 van 29.11.2021.

Top