EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0141

Reber/BHIM

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 17 juli 2014.
Reber Holding GmbH & Co. KG tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen).
Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Beeldmerk ‚Walzer Traum’ – Oppositie door de houder van het nationale woordmerk ‚Walzertraum’ – Begrip ‚normaal gebruik van het merk’ – Niet-inaanmerkingneming van de oudere beslissingen – Beginsel van gelijke behandeling.
Zaak C‑141/13 P).

Trefwoorden
Dictum

Trefwoorden

Gemeenschapsmerk – Opmerkingen van derden en oppositie – Onderzoek van de oppositie – Bewijs van het gebruik van het oudere merk – Normaal gebruik – Begrip – Beoordelingscriteria (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, lid 2) (cf. punten 29, 32)

2. Gemeenschapsmerk – Indiening van de aanvraag voor een gemeenschapsmerk – Identificatie van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft – Gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice – Verplichting van de aanvrager om de waren of diensten waarop de aanvraag betrekking heeft, nader te bepalen (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3) (cf. punten 40, 41)

3. Gemeenschapsmerk – Beslissingen van het Bureau – Beginsel van gelijke behandeling – Beginsel van behoorlijk bestuur – Eerdere beslissingspraktijk van het Bureau – Rechtmatigheidsbeginsel (cf. punt 45)

4. Hogere voorziening – Middelen – Loutere herhaling van de voor het Gerecht aangevoerde middelen en argumenten – Ontbreken van aanwijzing van de gestelde onjuiste rechtsopvatting – Niet-ontvankelijkheid (Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 112, lid 1, eerste alinea, sub c) (cf. punt 54)

Dictum

Dictum

1) De hogere voorziening wordt verworpen.

2) Reber Holding GmbH & Co. KG wordt verwezen in de kosten.

Top

Arrest van het Hof (Zevende kamer) van 17 juli 2014 – Reber Holding/BHIM

(Zaak C‑141/13 P) ( 1 )

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Beeldmerk ‚Walzer Traum’ — Oppositie door de houder van het nationale woordmerk ‚Walzertraum’ — Begrip ‚normaal gebruik van het merk’ — Niet-inaanmerkingneming van de oudere beslissingen — Beginsel van gelijke behandeling”

1. 

Gemeenschapsmerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van de oppositie — Bewijs van het gebruik van het oudere merk — Normaal gebruik — Begrip — Beoordelingscriteria (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, lid 2) (cf. punten 29, 32)

2. 

Gemeenschapsmerk — Indiening van de aanvraag voor een gemeenschapsmerk — Identificatie van de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft — Gebruik van de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice — Verplichting van de aanvrager om de waren of diensten waarop de aanvraag betrekking heeft, nader te bepalen (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 43, leden 2 en 3) (cf. punten 40, 41)

3. 

Gemeenschapsmerk — Beslissingen van het Bureau — Beginsel van gelijke behandeling — Beginsel van behoorlijk bestuur — Eerdere beslissingspraktijk van het Bureau — Rechtmatigheidsbeginsel (cf. punt 45)

4. 

Hogere voorziening — Middelen — Loutere herhaling van de voor het Gerecht aangevoerde middelen en argumenten — Ontbreken van aanwijzing van de gestelde onjuiste rechtsopvatting — Niet-ontvankelijkheid (Art. 256, lid 1, VWEU; Statuut van het Hof van Justitie, art. 58, eerste alinea; Reglement voor de procesvoering van het Hof, art. 112, lid 1, eerste alinea, sub c) (cf. punt 54)

Dictum

1) 

De hogere voorziening wordt verworpen.

2) 

Reber Holding GmbH & Co. KG wordt verwezen in de kosten.


( 1 ) PB C 141 van 18.5.2013.

Top