EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61981CJ0053

Samenvatting van het arrest

Arrest van het Hof van 23 maart 1982.
D.M. Levin tegen Staatssecretaris van Justitie.
Verzoek om een prejudiciële beslissing: Raad van State - Nederland.
Recht van verblijf.
Zaak 53/81.

Trefwoorden
Samenvatting

Trefwoorden

1 . VRIJ VERKEER VAN PERSONEN - WERKNEMER - ARBEID IN LOONDIENST - BEGRIPPEN - STRIKTE UITLEGGING - ONTOELAATBAARHEID

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 48 )

2 . VRIJ VERKEER VAN PERSONEN - WERKNEMER - BEGRIP - VERRICHTEN VAN REELE EN DAADWERKELIJKE ARBEID IN LOONDIENST - INKOMEN BENEDEN HET WETTELIJK MINIMUMLOON - IRRELEVANT

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 48 )

3 . VRIJ VERKEER VAN PERSONEN - WERKNEMER - DOELEINDEN , NAGESTREEFD MET HET ZOEKEN VAN WERK IN ANDERE LID-STAAT - IRRELEVANT VOOR RECHT VAN TOEGANG EN VERBLIJF

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 48 )

Samenvatting

1 . DE BEGRIPPEN WERKNEMER EN ARBEID IN LOONDIENST BEPALEN DE WERKINGSSFEER VAN EEN VAN DE DOOR HET VERDRAG GEWAARBORGDE FUNDAMENTELE VRIJHEDEN EN MOGEN UIT DIEN HOOFDE NIET RESTRICTIEF WORDEN UITGELEGD .

2 . DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT BETREFFENDE HET VRIJE VERKEER VAN WERKNEMERS GELDEN MEDE VOOR EEN ONDERDAAN VAN EEN LID-STAAT , DIE OP HET GRONDGEBIED VAN EEN ANDERE LID-STAAT ARBEID IN LOONDIENST VERRICHT WAARMEE MINDER INKOMEN WORDT VERWORVEN DAN IN LAATSTBEDOELDE LID-STAAT ALS BESTAANSMINIMUM WORDT BESCHOUWD , ONVERSCHILLIG OF DE BETROKKENE ZIJN UIT ARBEID IN LOONDIENST VERKREGEN INKOMSTEN TOT DAT MINIMUM AANVULT MET ANDERE INKOMSTEN DAN WEL GENOEGEN NEEMT MET BESTAANSMIDDELEN BENEDEN HET MINIMUM , ZOLANG HIJ MAAR REELE EN DAADWERKELIJKE ARBEID IN LOONDIENST VERRICHT .

3 . DE MOGELIJKE BEDOELINGEN WAARMEE EEN WERKNEMER VAN EEN LID-STAAT WERK ZOEKT IN EEN ANDERE LID-STAAT , ZIJN IRRELEVANT VOOR ZIJN RECHT VAN TOEGANG TOT EN VERBLIJF OP HET GRONDGEBIED VAN LAATSTGENOEMDE STAAT , ZOLANG HIJ ER REELE EN DAADWERKELIJKE ARBEID IN LOONDIENST VERRICHT OF WENST TE VERRICHTEN .

Top