EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61974CJ0036

Samenvatting van het arrest

Arrest van het Hof van 12 december 1974.
B.N.O. Walrave, L.J.N. Koch tegen Association Union Cycliste internationale, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie en Federación Española Ciclismo.
Verzoek om een prejudiciële beslissing: Arrondissementsrechtbank Utrecht - Nederland.
Zaak 36-74.

Trefwoorden
Samenvatting

Trefwoorden

++++

1 . GEMEENSCHAPSRECHT - TOEPASSINGSGEBIED - SPORT - BEPERKING TOT ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

2 . DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT - VERBOD - TOEPASSINGSGEBIED - ARBEID IN LOONDIENST OF DIENSTVERRICHTINGEN

( EEG-VERDRAG, ARTIKELEN 48, 59 )

3 . DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT - VERBOD - TOEPASSINGSGEBIED - SPORT - SAMENSTELLING VAN SPORTPLOEGEN - UITSLUITING

( EEG-VERDRAG, ARTIKELEN 7, 48, 59 )

4 . DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT - VERBOD - TOEPASSINGSGEBIED - UITBREIDING TOT NIET-OVERHEIDSOPTREDEN

( EEG-VERDRAG, ARTIKELEN 7, 48, 59 )

5 . DISCRIMINATIE - VERBOD - KARAKTER - TERRITORIALE WERKINGSSFEER - LOKALISERING - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE NATIONALE RECHTER

( EEG-VERDRAG, ARTIKELEN 7, 48, 59 )

6 . DIENSTEN - VRIJ VERRICHTEN DAARVAN - BEPERKINGEN - AFSCHAFFING - DIRECTE WERKING

( EEG-VERDRAG, ARTIKEL 59, EERSTE ALINEA )

Samenvatting

1 . SPORTBEOEFENING VALT SLECHTS ONDER HET GEMEENSCHAPSRECHT IN ZOVERRE ZIJ EEN ECONOMISCHE ACTIVITEIT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2 VAN HET VERDRAG VORMT .

2 . HET VERBOD VAN DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT OP HET GEBIED VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEITEN DIE HET KARAKTER VAN ARBEID IN LOONDIENST OF VAN BEZOLDIGDE DIENSTVERRICHTINGEN HEBBEN, BESTRIJKT ALLE ARBEIDSPRESTATIES EN DIENSTVERRICHTINGEN, ONGEACHT DE JUISTE AARD VAN DE RECHTSRELATIE KRACHTENS WELKE DEZE PRESTATIES WORDEN VERRICHT .

3 . HET VERBOD VAN DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT HEEFT GEEN BETREKKING OP DE SAMENSTELLING VAN SPORTPLOEGEN, MET NAME IN DE VORM VAN NATIONALE PLOEGEN, DAAR DE OPSTELLING DEZER PLOEGEN ALLEEN VAN BELANG IS VOOR DE SPORT EN ALS ZODANIG BUITEN DE ECONOMISCHE ACTIVITEIT STAAT .

4 . HET DISCRIMINATIEVERBOD GELDT NIET ALLEEN VOOR HET OPTREDEN VAN HET OPENBAAR GEZAG MAAR STREKT ZICH OOK UIT TOT BEPALINGEN VAN ANDERE AARD, STREKKENDE TOT COLLECTIEVE REGELING VAN ARBEID IN LOONDIENST EN DIENSTVERRICHTINGEN .

5 . DE NON-DISCRIMINATIEREGEL IS VAN TOEPASSING OP ALLE RECHTSBETREKKINGEN, DIE, HETZIJ WEGENS DE PLAATS WAAR ZIJ WORDEN AANGEGAAN, HETZIJ WEGENS DE PLAATS WAAR ZIJ HUN UITWERKING HEBBEN, OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP KUNNEN WORDEN GELOKALISEERD .

6 . ARTIKEL 59, EERSTE ALINEA, DOET, ALTHANS VOORZOVER HET IS GERICHT OP DE AFSCHAFFING VAN ELKE DISCRIMINATIE OP GROND VAN NATIONALITEIT, NA AFLOOP VAN DE OVERGANGSPERIODE VOOR PARTICULIEREN, RECHTEN ONTSTAAN DIE DOOR DE NATIONALE RECHTER MOETEN WORDEN GEHANDHAAFD .

Top