EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61974CJ0008

Samenvatting van het arrest

Arrest van het Hof van 11 juli 1974.
Procureur des Konings tegen Benoît en Gustave Dassonville.
Verzoek om een prejudiciële beslissing: Rechtbank van eerste aanleg Brussel - België.
Zaak 8-74.

Trefwoorden
Samenvatting

Trefwoorden

++++

1 . KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - UITSLUITING - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - BEGRIP

( EEG-VERDRAG, ART . 30 )

2 . KWANTITATIEVE BEPERKINGEN - UITSLUITING - MAATREGELEN VAN GELIJKE WERKING - BENAMING VAN OORSPRONG - MAATREGELEN TOT ZEKERHEID - TOELAATBAARHEID DAARVAN - VOORWAARDEN

( EEG-VERDRAG, ART . 30, 36 )

3 . MEDEDINGING - ONDERNEMERSAFSPRAKEN - ALLEENVERTEGENWOORDIGINGSOVEREENKOMST - VERBOD - TOEPASSELIJKHEID - CRITERIA

( EEG-VERDRAG, ART . 85 )

4 . MEDEDINGING - ONDERNEMERSAFSPRAKEN - ALLEENVERTEGENWOORDIGINGSOVEREENKOMST - ECONOMISCHE EN JURIDISCHE SAMENHANG

( EEG-VERDRAG, ART . 85 )

Samenvatting

1 . IEDERE HANDELSREGELING DER LID-STATEN DIE DE INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL AL DAN NIET RECHTSTREEKS, DAADWERKELIJK OF POTENTIEEL, KAN BELEMMEREN, IS ALS EEN MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS KWANTITATIEVE BEPERKINGEN TE BESCHOUWEN .

2 . ZOLANG EEN COMMUNAUTAIRE REGELING ONTBREEKT WAARIN DE CONSUMENT WAARBORGEN VOOR DE ECHTHEID VAN DE BENAMING VAN OORSPRONG VAN EEN PRODUKT WORDEN GEBODEN, MAG EEN STAAT TER VOORKOMING VAN OP DIT GEBIED BEDREVEN ONEERLIJKE MEDEDINGING SLECHTS REDELIJKE MAATREGELEN NEMEN, DIE GEEN MIDDEL TOT WILLEKEURIGE DISCRIMINATIE NOCH OOK EEN VERKAPTE BEPERKING VAN DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN MOGEN VORMEN . DERHALVE IS ER, WANNEER EEN LID-STAAT EEN CERTIFICAAT VAN ECHTHEID VERLANGT DAT DOOR IMPORTEURS VAN HET ORIGINELE PRODUKT DAT IN EEN ANDERE LID-STAAT LANGS REGULIERE WEG IN HET VRIJE VERKEER GEBRACHT IS, MINDER GEMAKKELIJK KAN WORDEN VERKREGEN DAN DOOR IMPORTEURS DIE HET RECHTSTREEKS UIT HET LAND VAN OORSPRONG BETREKKEN, SPRAKE VAN EEN MET HET VERDRAG ONVERENIGBARE MAATREGEL VAN GELIJKE WERKING ALS EEN KWANTITATIEVE BEPERKING .

3 . EEN ALLEENVERTEGENWOORDIGINGSOVEREENKOMST KAN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ONGUNSTIG BEINVLOEDEN EN TOT BELEMMERING VAN DE MEDEDINGING LEIDEN WANNEER DE CONCESSIONARIS PARALLELLE INVOER UIT ANDERE LID-STATEN IN HET CONCESSIEGEBIED KAN VERHINDEREN DANK ZIJ DE OVEREENKOMST EN DE GEVOLGEN DER NATIONALE WETTELIJKE REGELING VOLGENS WELKE TEN BEWIJZE VAN DE ECHTHEID SLECHTS VAN EEN BEPAALD MIDDEL GEBRUIK MAG WORDEN GEMAAKT .

TER BEOORDELING OF ZULKS HET GEVAL IS DIENEN NIET SLECHTS DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DIE UIT DE BEPALINGEN DER OVEREENKOMST VOORTVLOEIEN IN AANMERKING TE WORDEN GENOMEN, DOCH OOK DE ECONOMISCHE EN JURIDISCHE OMSTANDIGHEDEN WAARIN ZIJ HAAR PLAATS VINDT EN MET NAME SOORTGELIJKE OVEREENKOMSTEN DIE TUSSEN DEZELFDE PRODUCENT EN DE CONCESSIONARISSEN IN ANDERE LID-STATEN MOCHTEN ZIJN AANGEGAAN . IN DIT VERBAND DIENT OP TUSSEN DE LID-STATEN GECONSTATEERDE PRIJSVERSCHILLEN TE WORDEN GELET .

Top