Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0095

Bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door grote ondernemingen en groepen

Bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door grote ondernemingen en groepen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2014/95/EU: bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Door deze richtlijn moeten grote bedrijven relevante niet-financiële informatie bekendmaken om investeerders en andere belanghebbenden een vollediger beeld te geven van hun ontwikkelingen, prestaties, positie en invloeden op hun activiteiten.

KERNPUNTEN

De richtlijn is van toepassing op bepaalde grote bedrijven en groepen met meer dan 500 werknemers.

Informatie

Dergelijke bedrijven moeten een overzicht geven van hun bedrijfsmodel, beleid, resultaten, belangrijkste risico’s en essentiële prestatie-indicatoren, waaronder:

  • milieuzaken;
  • sociale en personeelsaangelegenheden;
  • eerbiediging van de mensenrechten;
  • bestrijding van corruptie en omkoping.

Als bedrijven op een van deze gebieden geen beleid voeren, moet er in de niet-financiële verklaring worden uitgelegd waarom niet. Ondernemingen moeten ook verslag uitbrengen over hun beleid inzake de diversiteit van hun raad van bestuur.

Richtlijnen

Ondernemingen moeten deze informatie openbaar maken in hun jaarverslag, hoewel sommige EU-landen ervoor hebben gekozen dat ondernemingen deze informatie desgewenst in een afzonderlijk verslag mogen rapporteren. Bij het opmaken van hun verklaringen moeten bedrijven nationale, Europese of internationale richtsnoeren toepassen zoals het Global Compact van de VN.

De Europese Commissie heeft in 2017 niet-bindende richtsnoeren opgesteld over hoe niet-financiële informatie in een verslag moet worden uitgebracht. In 2019 volgen er aanvullende richtsnoeren over hoe informatie over het klimaat moet worden gerapporteerd.

Dochterondernemingen

Een dochteronderneming hoeft geen verklaring op te stellen als de informatie al is opgenomen in het verslag van haar moedermaatschappij (d.w.z. het bedrijf dat het beheer en de exploitatie van de dochteronderneming controleert).

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 5 december 2014 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 6 december 2016 omzetten in nationaal recht. Overeenkomstig de richtlijn moesten ondernemingen in 2018 voor het eerst verslag uitbrengen over het boekjaar 2017.

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote ondernemingen en groepen (PB L 330 van 15.11.2014, blz. 1-9)

GERELATEERD DOCUMENT

Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19-76)

De achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 2013/34/EU werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 12.11.2015

Naar boven