Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2006

Samenwerking tussen EU-landen op het gebied van consumentenbescherming

Samenwerking tussen EU-landen op het gebied van consumentenbescherming

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 2006/2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

KERNPUNTEN

Samenwerking tussen instanties in EU-landen

Elk EU-land wijst de nationale autoriteiten aan die verantwoordelijk zijn voor de handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming die zich bij het netwerk voor samenwerking op handhavingsgebied zullen aansluiten. In elk land zorgt één verbindingsbureau voor de coördinatie tussen de nationale instanties.

Dit netwerk stelt nationale instanties in staat informatie uit te wisselen en samen te werken met hun tegenhangers in andere EU-landen om een einde te maken aan inbreuken op de consumentenwetgeving.

De verordening omvat situaties met betrekking tot de collectieve belangen van consumenten en bevordert samenwerking tussen instanties om een einde te maken aan inbreuken op de consumentenwetgeving wanneer het bedrijf en de consument in verschillende landen zijn gevestigd.

Beschikking 2007/76/EG bevat vereisten inzake informatie, zoals minimumeisen voor te verstrekken informatie in verzoeken om wederzijdse bijstand* en waarschuwingen, de na te leven termijnen, toegang tot informatie en het taalgebruik.

Samenwerking tussen nationale instanties is van toepassing op consumentenwetgeving inzake onder meer:

Wederzijdse bijstand en EU-activiteiten

Elke instantie kan om bijstand verzoeken van andere leden van het netwerk om eventuele schendingen van consumentenrechten te onderzoeken en daar een eind aan te maken.

Bovendien mogen instanties om een halt toe te roepen aan inbreuken die gelijktijdig in verschillende of alle EU-landen plaatsvinden:

  • gezamenlijke acties ondernemen, zoals sweeps*, die screening op EU-schaal inhouden van websites van een specifieke sector (vliegtickets, garanties voor elektronische consumentenartikelen, boeking van reizen, prijstransparantie enz.) onder een jaarlijkse operatie die wordt geleid door de Europese Commissie;
  • in samenwerking met de Commissie een gemeenschappelijke aanpak toepassen bij het toepassen van wetgeving inzake consumentenbescherming met betrekking tot een bepaald probleem.

De eerste van deze gecoördineerde acties* betrof in-app aankopen bij onlinespelletjes.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Ze is van toepassing sinds 29 december 2005 met uitzondering van de regels met betrekking tot wederzijdse bijstand die van toepassing zijn vanaf 29 december 2006.

ACHTERGROND

Ga voor meer informatie naar:

KERNBEGRIPPEN

Wederzijdse bijstand: een bevoegde instantie in een land waar de rechten van consumenten worden overtreden, kan haar tegenhanger in het land waar de handelaar is gevestigd vragen om informatie te verstrekken met betrekking tot een vermeende inbreuk of om maatregelen te treffen om een einde te maken aan deze schending van het recht.
Sweep: een reeks controles die gelijktijdig worden uitgevoerd op websites ter opsporing van schendingen van de EU-consumentenwetgeving in een bepaalde sector. Sweeps worden gecoördineerd door de Europese Commissie en worden gelijktijdig uitgevoerd door nationale handhavingsautoriteiten in deelnemende landen.
Gecoördineerde acties: een gemeenschappelijke aanpak van de nationale handhavingsautoriteiten inzake de toepassing van de wetgeving inzake consumentenbescherming om grootschalige Europese inbreuken op consumentenwetgeving aan te pakken. De Europese Commissie ondersteunt deze acties.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming (verordening betreffende samenwerking met betrekking tot consumentenbescherming) (PB L 364 van 9.12.2004, blz. 1-11)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 2006/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PB L 345 van 27.12.2017, blz. 1-26)

Zie de geconsolideerde versie.

Beschikking 2007/76/EG van de Commissie van 22 december 2006 ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 2006/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende samenwerking tussen de nationale instanties die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming wat wederzijdse bijstand betreft (PB L 32 van 6.2.2007, blz. 192-197)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 11.06.2019

Naar boven