EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0109

Onderdanen uit derde landen — Regels voor langdurig verblijf

Onderdanen uit derde landen — Regels voor langdurig verblijf

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2003/109/EG — De status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

 • In deze richtlijn staan de voorwaarden voor de toekenning — en de intrekking — van een langdurige verblijfsstatus aan burgers uit derde landen (onderdanen van derde landen*) die minstens vijf jaar legaal in een land van de Europese Unie (EU) wonen.
 • Hun rechten worden erin genoemd evenals de gebieden waarop zij dezelfde behandeling genieten als EU-staatsburgers.
 • Verder somt de richtlijn de voorwaarden op die van toepassing zijn als ze naar een ander EU-land willen verhuizen.

KERNPUNTEN

 • Om de status van langdurig ingezetene te krijgen, moeten burgers uit derde landen vijf jaar legaal en onafgebroken in een EU-land hebben gewoond.
 • Om de periode van vijf jaar te berekenen is afwezigheid van minder dan zes aaneengesloten maanden en van ten hoogste tien maanden gedurende de gehele periode toegestaan.
 • Onderdanen van derde landen moeten aantonen dat zij vaste en regelmatige inkomsten hebben waarmee zij zichzelf en hun gezinsleden kunnen onderhouden en dat zij over een ziektekostenverzekering beschikken.
 • De nationale autoriteiten dienen binnen zes maanden na ontvangst te beslissen over van de relevante documenten vergezelde aanvragen.
 • De autoriteiten kunnen een verblijfsstatus weigeren om redenen van openbare orde of openbare veiligheid, maar niet om economische redenen.
 • Als de aanvraag wordt goedgekeurd, krijgen aanvragers een verblijfsvergunning die ten minste vijf jaar geldig is en automatisch wordt vernieuwd.
 • Langdurig ingezetenen kunnen deze status verliezen indien zij:
  • deze door fraude hebben verkregen;
  • een besluit tot verwijdering krijgen omdat ze worden beschouwd als een ernstige bedreiging van de openbare orde of veiligheid; of
  • de EU voor twaalf aaneengesloten maanden verlaten.
 • Langdurig ingezetenen genieten dezelfde behandeling als de onderdanen van het land op het gebied van, bijvoorbeeld, werkgelegenheid, sociale zekerheid, belastingen en vrijheid van vereniging. In bepaalde gevallen kunnen EU-landen deze gelijke behandeling echter inperken.
 • Langdurig ingezetenen mogen voor meer dan drie maanden naar een ander EU-land verhuizen om daar te wonen, werken of studeren, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zij mogen daarbij door hun gezinsleden worden vergezeld.
 • Er zijn nationale contactpunten voor het ontvangen en toezenden van de relevante informatie tussen EU-landen.
 • De wetgeving is niet van toepassing op bepaalde categorieën onderdanen van derde landen, zoals studenten of personen die tijdelijk als au pair of als seizoenarbeider werkzaam zijn.

De wetgeving is niet van toepassing in Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk (1), omdat deze landen speciale regelingen hebben voor immigratie- en asielbeleid.

In 2011 werd de richtlijn gewijzigd om daarin ook onderdanen uit derde landen onder te brengen die internationale bescherming genieten, zoals vluchtelingen en staatlozen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 23 januari 2004 van toepassing. De EU-landen moesten de richtlijn voor 23 januari 2006 in nationaal recht omzetten.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIP

Onderdaan van een derde land: iemand die geen staatsburger van een EU-land is.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2003/109/EG van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (PB L 16 van 23.1.2004, blz. 44-53)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 2003/109/EG werden opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 2004/114/EG van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk (PB L 375 van 23.12.2004, blz. 12-18)

Richtlijn (EU) 2016/801 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten (PB L 132 van 21.5.2016, blz. 21-57)

Laatste bijwerking 04.05.2020(1) Vanaf 1 februari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer.

Naar boven