EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DC0080

Energie zeker, betaalbaar en duurzaam maken - het energie-uniepakket

Energie zeker, betaalbaar en duurzaam maken - het energie-uniepakket

Omwille van de wereldwijde uitdagingen waarmee het energiesysteem van de Europese Unie (EU) wordt geconfronteerd, moeten EU-landen zich verenigen en samenwerken om energie veilig, betaalbaar en duurzaam voor iedereen te maken.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank: een kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering (COM(2015) 80 final van 25 februari 2015).

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE MEDEDELING?

In deze mededeling wordt de strategie voor het voorgestelde energie-uniepakket uiteengezet. Energie in de EU wordt momenteel op nationaal niveau geregeld. Via de energie-unie moet het energiesysteem van de EU, dat nu nog uit 28 nationale reguleringskaders bestaat, omgevormd worden tot één reguleringskader op EU-niveau.

KERNPUNTEN

In de mededeling worden vijf belangrijke dimensies vastgesteld die aan de basis liggen van de strategie van de energie-unie voor meer zekerheid, duurzaamheid en concurrentiekracht.

Voorzieningszekerheid

Om voor energievoorzieningszekerheid te zorgen, moet de EU:

  • haar energiebronnen diversifiëren en haar eigen bronnen efficiënter gebruiken;
  • nauw samenwerken met haar buren, waaronder acht niet-EU-landen die lid zijn van de energiegemeenschap, in tijden van energietekorten of -crises;
  • een instantie oprichten voor de collectieve aankoop van aardgas in crisissituaties.

Emissievermindering

Een van de EU-energiedoelstellingen voor 2030 is een vermindering met 40 % van de broeikasgasemissies tegenover het niveau van 1990. Daarvoor zijn de volgende acties nodig:

  • het EU-emissiehandelssysteem herzien en investeringen in nieuwe technologieën en infrastructuur aanmoedigen;
  • een wereldleider worden in hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie.

Een volledig geïntegreerde interne markt

Voor een volledig geïntegreerde interne energiemarkt is het volgende nodig:

  • meer interconnectoren tussen EU-landen voor een snelle, vrije energiestroom;
  • meer onderhoudswerken aan essentiële infrastructuur;
  • meer concurrentie tussen leveranciers waardoor de prijzen moeten dalen.

Energie-efficiëntie

Volgens de EU zal een vermindering van het energieverbruik helpen om de energie-invoer en de vervuiling te beperken en om de eigen energiebronnen te sparen. In de mededeling wordt benadrukt dat er meer investeringen nodig zijn en dat er een bredere bewustwording moet komen van het belang van energiebesparingen in de bouw- en transportsector.

Onderzoek en innovatie

De EU verwacht een doorbraak in koolstofarme technologieën. Die moet er komen door de coördinatie van onderzoek en de financiering van projecten samen met de private sector.

Voor meer informatie zie de energie-unie op de website van de Europese Commissie.

Laatste bijwerking 26.08.2015

Naar boven