EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014XC0731(01)

Staatssteun voor ondernemingen in moeilijkheden

Staatssteun voor ondernemingen in moeilijkheden

De Europese Commissie heeft haar regels inzake de beoordeling van staatssteun van EU-landen (overheidssubsidies) voor bedrijven in moeilijkheden herzien. Dit moet ervoor zorgen dat overheidsgeld wordt aangewend waar het het hardst nodig is en dat bedrijfseigenaren hun redelijke aandeel van de herstructureringskosten betalen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie - Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PB C 249 van 31.7.2014, blz. 1-28).

SAMENVATTING

WAT DOEN DEZE RICHTSNOEREN?

Staatssteun aan bedrijven in moeilijkheden geeft deze bedrijven een voordeel ten opzichte van gezondere, efficiëntere concurrenten die geen steun ontvangen (wat dus de mededinging verstoort). Het kan ook een rem op economische groei vormen omdat er belastinggeld wordt afgewend van alternatieve, potentieel productievere vormen van gebruik. In de richtsnoeren staan regels inzake het toekennen van staatssteun aan ondernemingen in moeilijkheden die daarvoor aan strikte voorwaarden moeten voldoen.

De richtsnoeren moeten ervoor zorgen dat door EU-landen toegekende staatssteun werkelijk in het algemeen belang is. Dit kan bijvoorbeeld het behoud van een onderneming zijn waardoor ernstige sociale gevolgen door een sluiting in een gebied met al veel werkloosheid kunnen worden voorkomen. In de richtsnoeren staan voorbeeldsituaties waar steun kan worden gerechtvaardigd.

Bovendien moeten diegenen die steun verlenen, aantonen dat steun het verschil kan maken. Daarvoor moeten ze een vergelijking presenteren met geloofwaardige alternatieve scenario’s waarbij geen steun wordt verleend.

Reddingssteun geeft bedrijven die dreigen om te vallen de kans lang genoeg te blijven draaien om een herstructureringsplan voor te bereiden. Dit plan moet de vorm van liquiditeitssteun (leningen of garanties) hebben en mag niet langer dan zes maanden duren.

Na een periode van zes maanden moet de steun worden terugbetaald of moet een herstructureringsplan bij de Commissie worden aangemeld zodat de steun kan worden goedgekeurd als „herstructureringssteun”.

Herstructureringssteun kan slechts één keer per tien jaar worden toegekend (het eenmalige karakter van de steun*). Het herstructureringsplan moet aantonen hoe de levensvatbaarheid van een bedrijf op de lange termijn zonder verdere hulp van de staat wordt hersteld.

Als voorwaarde voor het toekennen van herstructureringssteun en om het aandeel belastinggeld te verlagen, moeten de verliezen van het bedrijf volgens deze richtsnoeren volledig worden toegewezen aan de bestaande aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers.

Het bedrijf moet overeenkomen hoe het de verstoring van mededinging als gevolg van de steun kan beperken (bijvoorbeeld door winstgevende onderdelen van de onderneming te verkopen).

Een bedrijf dat steun ontvangt moet ermee akkoord gaan dat een deel van de winst naar de staat teruggaat zodra de onderneming weer winstgevend is.

WANNEER ZIJN DEZE RICHTSNOEREN VAN TOEPASSING?

De richtsnoeren zijn van toepassing vanaf 1 augustus 2014 tot 31 december 2020. Ze vervangen gelijksoortige richtlijnen uit 2004.

ACHTERGROND

Mededeling van de Commissie Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak

KERNBEGRIPPEN

* Het eenmalige karakter van de steun: steun kan slechts één keer in de tien jaar worden toegekend.

Laatste bijwerking 07.04.2020

Naar boven