Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0757

Monitoring, rapportage en verificatie van CO2-emissies van schepen

Ga naar de overzichtspagina met samenvattingen

Monitoring, rapportage en verificatie van CO2-emissies van schepen

Scheepvaart vormt een groeiende bron van broeikasgasemissies (BKG) die klimaatverandering veroorzaken. De Europese Unie (EU) ondersteunt een mondiale aanpak van dit verschijnsel. Als eerste stap naar emissiereductie is overeengekomen dat grote schepen die gebruik maken van EU-havens vanaf 2018 hun jaarlijkse geverifieerde CO2-uitstoot en andere voor energie relevante informatie moeten opgeven.

BESLUIT

Verordening (EU) 2015/757 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende de monitoring, de rapportage en de verificatie van kooldioxide-emissies door maritiem vervoer en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG

SAMENVATTING

Scheepvaart vormt een groeiende bron van broeikasgasemissies (BKG) die klimaatverandering veroorzaken. De Europese Unie (EU) ondersteunt een mondiale aanpak van dit verschijnsel. Als eerste stap naar emissiereductie is overeengekomen dat grote schepen die gebruik maken van EU-havens vanaf 2018 hun jaarlijkse geverifieerde CO2-uitstoot en andere voor energie relevante informatie moeten opgeven.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening staan regels voor een EU-systeem voor een nauwkeurige monitoring, rapportage en verificatie (MRV) van CO2-uitstoot en andere relevante informatie van grote schepen die gebruik maken van EU-havens. De verordening is van toepassing vanaf 1 januari 2018.

KERNPUNTEN

Het systeem is van toepassing op alle schepen van meer dan 5 000 bruto ton die na 1 januari 2018 EU-havens aandoen.

De verordening is van toepassing op de CO2-uitstoot van schepen op zee en aan de kade. Ook andere aan energie-efficiëntie gerelateerde informatie moet op ieder schip worden gecontroleerd, zoals afgelegde afstand, tijd op zee en vervoerde vracht.

Rederijen moeten jaarlijks extern geverifieerde verslagen leveren voor ieder schip dat onder deze verordening valt.

Voor een consistente en vergelijkbare monitoring moeten rederijen hun werkwijze in een monitoringplan vastleggen. Ze moeten regelmatig controleren of hun methode moet worden verbeterd. Zo nodig moeten ze het voor herbeoordeling indienen bij een geaccrediteerd verificateur.

Het monitoringplan moet volledige en transparante documentatie bevatten over zaken als de verschillende CO2-emissiebronnen op het schip en de procedures die worden gebruikt om de activiteit per reis te bepalen (bijv. afgelegde afstand, aantal passagiers, gegevens over de vervoerde vracht, tijd doorgebracht op zee, enz.).

Rederijen moeten voor 31 augustus 2017 een monitoringplan voorbereiden voor elk van hun schepen waarop deze verordening van toepassing is. Deze plannen moeten ter beoordeling worden ingediend bij een geaccrediteerd verificateur.

Vanaf 30 april 2019 moeten rederijen een geverifieerd jaarlijks emissieverslag bij de Europese Commissie indienen.

Vanaf 30 juni 2019 moeten schepen die EU-havens tijdens een eerdere rapportageperiode hebben bezocht een geldig document aan boord hebben om naleving van de MRV-verplichtingen aan te tonen.

Voor 30 juni van elk jaar, te beginnen in 2019, moet de Commissie de gerapporteerde informatie bekendmaken.

ACHTERGROND

Uitstoot van de mondiale scheepvaart bedraagt jaarlijks ongeveer één miljard ton. Dit vertegenwoordigt 3 % van de mondiale uitstoot en 4 % van de EU-uitstoot van broeikasgas. Tenzij er reductiemaatregelen worden getroffen, kan de uitstoot tegen 2050 meer dan verdubbelen.

Het MRV-systeem zal de CO2-uitstoot naar verwachting met maximaal 2 % verlagen. Dit kan de nettokosten voor reders met maximaal 1,2 miljard euro per jaar in 2030 verlagen.

Meer informatie:

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 2015/757

1.7.2015

-

PB L 123 van 19.5.2015, blz. 55-76

Laatste bijwerking 08.09.2015

Naar boven