Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1260

Bevolkingsstatistieken

Ga naar de overzichtspagina met samenvattingen

Bevolkingsstatistieken

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr.1260/2013 betreffende Europese bevolkingsstatistieken

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • De verordening heeft tot doel om tot een regeling te komen voor de harmonisatie en levering van gegevens over de bevolking en over levens-gebeurtenissen die met deze bevolking verband houden (i.e. geboortes en sterfgevallen), te regelen.
 • De verordening beschrijft gemeenschappelijke definities, de onderwerpen die door de gevraagde informatie moet worden bestreken en de karakteristieken van deze informatie, reikwijdte, kwaliteitscriteria, rapporteringstermijnen en resultaten, zij het dat de EU-landen de gegevens via hun eigen nationale bronnen en methoden zullen verzamelen.

KERNPUNTEN

Waarom zijn deze statistieken belangrijk?

 • 1.

  Kwalitatief hoogwaardige bevolkingsschattingen zijn van essentieel belang voor het democratische proces van de EU, d.w.z. ze zijn belangrijk voor het bepalen van de weging van stemmen, zoals in het geval van de stemming met gekwalificeerde meerderheid in de Raad. Vanaf 1 november 2014 wordt een gekwalificeerde meerderheid gedefinieerd als ten minste 55 % van de leden van de Raad en minstens 15 leden, die samen op zijn minst 65 % van de bevolking van de EU vertegenwoordigen („dubbele meerderheid”).

 • 2.

  De beoordeling op lange termijn van de houdbaarheid van de openbare financiën van de EU-landen vindt onder andere plaats op basis van bevolkingsprognoses van Eurostat; voor deze prognoses zijn tijdige, nauwkeurige, betrouwbare en consistente tijdreeksen nodig over bevolking, geboorten en overlijdens, in combinatie met verantwoorde hypothesen over de toekomstige ontwikkeling van vruchtbaarheid, levensverwachting en migratiestromen.

 • 3.

  De voortgang van de strategie voor duurzame ontwikkeling van de EU wordt beoordeeld via het monitoringverslag van Eurostat dat gebruikmaakt van tijdreeksen met betrekking tot afhankelijkheidsratio's van ouderen, vruchtbaarheidscijfers en levensverwachting in de EU.

 • 4.

  Trends inzake de realisatie van economische, sociale en territoriale samenhang worden beoordeeld op basis van regionale demografische gegevens.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 205/2014 van de Commissie van 4 maart 2014 stelt uniforme voorwaarden vast voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1260/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese bevolkingsstatistieken, wat de uitsplitsing van gegevens, de termijnen en de herzieningen van gegevens betreft.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 30 december 2013 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 1260/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 betreffende de Europese bevolkingsstatistieken (PB L 330 van 10.12.2013, blz. 39-43)

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 205/2014 van de Commissie van 4 maart 2014 tot vaststelling van uniforme voorwaarden voor de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 1260/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de Europese bevolkingsstatistieken, wat de uitsplitsing van gegevens, de termijnen en de herzieningen van gegevens betreft (PB L 65 van 5.3.2014, blz. 10-26)

Laatste bijwerking 03.08.2016

Naar boven