Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1935

Voedselveiligheid — veilige verpakking

Voedselveiligheid — veilige verpakking

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

  • In deze verordening staan voorschriften voor verpakkingsmateriaal en voorwerpen als flessen en containers die (mogelijk) rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen met levensmiddelen.
  • De verordening moet de menselijke gezondheid en consumentenbelangen beschermen en ervoor zorgen dat de gebruikte producten overal verkocht mogen worden in de Europese Economische Ruimte, een gebied dat bestaat uit alle 28 EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland, waarin sprake is van vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal.

KERNPUNTEN

  • In de wetgeving worden 17 groepen van materialen en voorwerpen geïdentificeerd, variërend van kurk en glas tot kunststof en textiel, waarvoor bepaalde maatregelen kunnen worden aangenomen.
  • Deze kunnen bestaan uit maatregelen als zuiverheidsnormen en een lijst van gebruikte stoffen.
  • Een aanvraag voor het gebruik van een nieuwe stof moet bij de relevante nationale autoriteit worden ingediend die deze vervolgens doorstuurt naar de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid voor advies.
  • Materialen die worden gebruikt voor de verpakking moeten worden aangeduid als „voor levensmiddelen” en vergezeld gaan van een passend logo, zoals een koffiezetapparaat, een wijnfles of een soeplepel.
  • Er moeten maatregelen worden getroffen voor de traceerbaarheid om producten met gebreken te kunnen terugroepen of specifieke informatie aan het publiek te kunnen geven.
  • Nationale autoriteiten mogen het gebruik van een bepaald materiaal schorsen als er uitvoerige motivering naar voren komt dat de menselijke gezondheid kan worden geschaad. Zij stellen de Europese Commissie en hun tegenhangers in alle landen van de Europese Economische Ruimte direct in kennis van hun beslissing.
  • De regels staan het gebruik van „actieve” en „intelligente” verpakking toe, waardoor de houdbaarheid van levensmiddelen kan worden verlengd en informatie kan worden gegeven over de versheid, op voorwaarde dat het geen nadelige invloed heeft op de samenstelling ervan.
  • De regels zijn niet van toepassing op antieke materialen (bijv. antieke aardewerken potten) en voorwerpen of omhullingen als kaaskorsten, bereide vleeswaren of fruit, die één geheel vormen met het levensmiddel en samen met dergelijke levensmiddelen kunnen worden geconsumeerd.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van kracht sinds 3 december 2004.

ACHTERGROND

Website van de Europese Commissie over de chemische veiligheid van levensmiddelen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4-17)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 1935/2004 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 03.02.2016

Naar boven