EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003L0008

Rechtsbijstand in burgerlijke en handelszaken

Rechtsbijstand in burgerlijke en handelszaken

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2003/8/EG — verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn heeft als doel:

 • verbeteren van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen;
 • opstellen van EU-brede regels betreffende rechtsbijstand;
 • garanderen dat mensen die geen rechtsbijstand kunnen betalen hiertoe toegang hebben;
 • samenwerking op het gebied van rechtsbijstand stimuleren tussen EU-landen.

KERNPUNTEN

Deze richtlijn bestrijkt alle burgerlijke zaken, inclusief:

 • handel,
 • werkgelegenheid,
 • consumentenbescherming.

In de richtlijn wordt het recht op rechtsbijstand gegarandeerd voor mensen die dit niet kunnen betalen. De richtlijn is van toepassing voor EU-ingezetenen en ingezetenen van niet-EU-landen die in de EU wonen.

Rechtsbijstand kan het volgende omvatten:

 • juridisch advies,
 • juridische bijstand en vertegenwoordiging in rechte,
 • vrijstelling van gerechtskosten,
 • vrijstelling van bepaalde kosten in internationale zaken (bv. tolken, vertalen, reizen).

Daarnaast worden met de richtlijn regels geïntroduceerd betreffende de behandeling van verzoeken.

 • Nationale autoriteiten moeten:
  • ervoor zorgen dat verzoekers begrijpen hoe verzoeken worden behandeld;
  • uitleggen waarom ze een verzoek afwijzen;
  • verzoekers tegen een afwijzing in beroep laten gaan.
 • Om de behandeling van verzoeken te versnellen moeten EU-landen de Europese Commissie voorzien van een lijst met:
  • autoriteiten die verzoeken kunnen indienen en ontvangen;
  • de talen waarin zij verzoeken accepteren.

Modelformulieren voor aanvragen

 • Met Beschikking 2004/844/EG van de Commissie wordt een modelformulier voor rechtsbijstandsverzoeken vastgesteld.
 • Met Besluit 2005/630/EG van de Commissie wordt een formulier voor de verzending van verzoeken om rechtsbijstand tussen EU-landen vastgesteld.

EU-landen moeten ervoor zorgen dat de burger en beroepskringen worden geïnformeerd via het Europees justitieel netwerk.

Het staat EU-landen vrij royalere regelingen voor rechtsbijstand vast te stellen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 31 januari 2003 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 30 november 2004 omzetten in hun nationale wetgeving. De richtlijn is niet van toepassing in Denemarken.

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2003/8/EG van de Raad van 27 januari 2003 tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen (PB L 26, 31.1.2003, blz. 41-47)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2003/8/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Beschikking 2004/844/EG van de Commissie van 9 november 2004 tot vaststelling van een modelformulier voor rechtsbijstandsverzoeken overeenkomstig Richtlijn 2003/8/EG van de Raad tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende geschillen, door middel van gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand bij die geschillen (PB L 365, 10.12.2004, blz. 27-34)

Besluit 2005/630/EG van de Commissie van 26 augustus 2005 tot vaststelling van een formulier voor de verzending van verzoeken om rechtsbijstand overeenkomstig Richtlijn 2003/8/EG van de Raad (PB L 225, 31.8.2005, blz. 23-27)

Laatste bijwerking 12.12.2016

Naar boven