Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997L0024

Twee- of driewielige motorvoertuigen: onderdelen en eigenschappen

Deze samenvatting is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt. Bekijk de meest recente informatie over 'Voorschriften inzake typegoedkeuring en markttoezicht voor motorfietsen, bromfietsen en quads in Europa' .

Twee- of driewielige motorvoertuigen: onderdelen en eigenschappen

De Europese Unie is haar wetgeving betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen op twee of drie wielen aan het bijwerken. Het bestaande systeem blijft tot 31 december 2015 in werking naast een nieuw systeem dat in maart 2013 werd ingevoerd.

BESLUIT

Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1997 betreffende bepaalde onderdelen of eigenschappen van motorvoertuigen op twee of drie wielen [zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

De voertuigen die onder deze richtlijn vallen kunnen worden onderverdeeld in:

bromfietsen: twee- of driewielige voertuigen voorzien van een motor met een cilinderinhoud van ten hoogste 50 cm3 en een maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/h;

motorfietsen: tweewielige voertuigen voorzien van een motor met een cilinderinhoud van meer 50 cm3 en een maximumsnelheid van meer dan 45 km/h;

driewielers: driewielige voertuigen voorzien van een motor met een cilinderinhoud van meer 50 cm3 en een maximumsnelheid van meer dan 45 km/h;

vierwielers: voertuigen met een ledige massa van minder dan 350 kg, waarvan de maximumsnelheid niet meer dan 45 km/h is en met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm3, of (waarvan het motorvermogen) niet meer dan 4 kW is.

Hierin staan de procedures voor het verlenen van goedkeuring zoals bepaald in Richtlijn 2002/24/EG, voor:

luchtbanden;

verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen;

uitstekende delen;

achteruitkijkspiegels;

maatregelen tegen luchtverontreiniging;

brandstoftanks;

middelen tegen knoeien;

elektromagnetische compatibiliteit (elektronische apparatuur dat in de buurt van elektromechanische apparaten werkt mag geen negatieve invloed hebben op de output of prestaties daarvan);

het toelaatbare geluidsniveau en de uitlaatinrichting (voertuigen moeten voldoen aan regelgeving inzake lawaai en uitlaatgassen);

koppelinrichtingen en bevestigingen (bijv. trekhaken voor aanhangers);

veiligheidsgordels en bevestigingspunten daarvoor;

ruiten, ruitenwissers, ruitensproeiers en ontdooiings- en ontwasemingsinrichtingen.

Voor bepaalde vereisten in de richtlijn (luchtbanden, verlichtings- en lichtsignaalinrichtingen, achteruitkijkspiegels en veiligheidsgordels) is gelijkwaardigheid vastgesteld met bepaalde voorschriften van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE).

De instanties van EU-landen die goedkeuring verlenen, aanvaarden dus de goedkeuringen die krachtens bovengenoemde voorschriften van de VN/ECE zijn verleend.

Richtlijn 97/24/EG en Richtlijn 2002/24/EG worden ingetrokken door Verordening (EU) nr. 168/2013 per 31.12.2015.

ACHTERGROND

Verordening (EU) nr. 168/2013 is van kracht gegaan op 22 maart 2013. Indien daarom verzocht is door een fabrikant, mogen autoriteiten van EU-landen EU-typegoedkeuring of nationale typegoedkeuring voor een nieuw soort voertuig niet weigeren wanneer het voertuig aan de verordening voldoet. Evenmin kunnen zij de registratie, het op de markt brengen of in het verkeer brengen van een nieuw voertuig verbieden wanneer het voertuig aan de verordening voldoet. Verordening (EU) nr. 168/2013 gaat vergezeld van vier gedelegeerde en uitvoeringshandelingen waarin testprocedures en technische specificaties zijn vastgelegd.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 97/24/EG

18.8.1997

17.12.1998

PB L 226 van 18.8.1997, blz. 1-454

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2002/51/EG

20.9.2002

31.3.2003

PB L 252 van 20.9.2002, blz. 20-32

Richtlijn 2003/77/EG

10.9.2003

3.9.2004

PB L 211 van 21.8.2003, blz. 24-48

Richtlijn 2005/30/EG

17.5.2005

17.5.2006

PB L 106 van 27.4.2005, blz. 17-31

Richtlijn 2006/27/EG

28.3.2006

31.12.2006

PB L 66 van 8.3.2006, blz. 7-15

Richtlijn 2006/72/EG

8.9.2006

30.6.2007

PB L 227 van 19.8.2006, blz. 43-45

Richtlijn 2013/60/EU

11.12.2013

30.6.2014

PB L 329 van 10.12.2013, blz. 15-38

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad (Publicatieblad L 124 van 9.5.2002, blz. 1-44).

Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (Publicatieblad L 60 van 2.3.2013, blz. 52-128).

Laatste wijziging: 23.07.2015

Naar boven