Help Export PDF Print this page 

Document 52016PC0593

Procedure 2016/0280/COD

COM (2016) 593: Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt

European Commission
Council of the European Union
Economic and Social Committee
European Committee of the Regions
Legal basis: Commission:
TFEU/art 114 ;
TFEU/art 294


Procedure: Medebeslissingsprocedure (COD)
Gewone wetgevingsprocedure (COD)
EuroVoc thesaurus: +audiovisuele industrie; cultureel erfgoed; grensoverschrijdende gegevensstroom; transmissienet; interne markt; reproductie; auteursrecht; trans-Europees netwerk; internet; digitale technologie
Directory code: +13.20.60.00 Industriepolitiek en interne markt / Industriepolitiek: sectorale maatregelen / Informatietechnologie, telecommunicatie en gegevensverwerking
17.20.00.00 Ondernemingsrecht / Intellectuele-eigendomsrecht
European Commission 14/09/2016 : Aanneming door de Commissie
Show procedure title
Leading person: Günther OETTINGER
Leading service: Directoraat-generaal Communicatienetwerken, Inhoud en Technologie
Addressee for formal act: Europees Parlement ; Raad van de Europese Unie
Addressee for information: Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming ; Europees Comité van de Regio's
Addressee for mandatory consultation: Nationale parlementen ; Europees Economisch en Sociaal Comité
Legal basis: TFEU/art 114 ; TFEU/art 294
Procedure: Medebeslissingsprocedure (COD)
Documents: COM/2016/593/FINAL
CELEX number of the main document: 52016PC0593
Council of the European Union 16/09/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Council of the European Union 14/11/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 14399 2016 INIT
Council of the European Union 15/11/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 14447 2016 INIT
Council of the European Union 05/12/2016 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 15129 2016 INIT
Council of the European Union 13/01/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 5271 2017 INIT
Economic and Social Committee 25/01/2017 : Advies Europees Economisch en Sociaal Comité
Show procedure title
Decision mode: Goedkeuring zonder debat
Rapporteur: Juan MENDOZA CASTRO
Documents: CESE/2016/5382
JO C/2017/125/27
CELEX number of the main document: 52016AE5382
European Committee of the Regions 08/02/2017 : Initiatiefadvies Comité van de regio's
Show procedure title
Decision mode: Meerderheid
Rapporteur: Mauro D'ATTIS
CELEX number of the main document: 52016IR5114
Council of the European Union 27/04/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Documents: ST 8508 2017 INIT
Council of the European Union 04/05/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 8815 2017 INIT
Council of the European Union 10/05/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 8995 2017 INIT
Council of the European Union 26/09/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 12533 2017 INIT
Council of the European Union 30/10/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 13842 2017 INIT
Council of the European Union 16/11/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 14482 2017 INIT
Council of the European Union 28/11/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 15132 2017 INIT
Council of the European Union 29/11/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 15144 2017 INIT
Council of the European Union 13/12/2017 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 15651 2017 INIT
Council of the European Union 16/01/2018 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 5284 2018 INIT
Council of the European Union 06/02/2018 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 5902 2018 INIT
Council of the European Union 01/03/2018 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 6723 2018 INIT
Council of the European Union 02/03/2018 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 6767 2018 INIT
Council of the European Union 13/03/2018 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 7111 2018 INIT
Council of the European Union 23/03/2018 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 7450 2018 INIT
Council of the European Union 12/04/2018 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 7914 2018 INIT
Council of the European Union 13/04/2018 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 7927 2018 INIT
Council of the European Union 23/04/2018 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 8145 2018 INIT
Council of the European Union 25/04/2018 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 8332 2018 INIT
Council of the European Union 17/05/2018 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 8672 2018 INIT
Council of the European Union 25/05/2018 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Documents: ST 9134 2018 INIT

Activities of the institutions