EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0058

European Commission
Economic and Social Committee
Council of the European Union
European Parliament
Legal basis:


Commission: 11997E095 ; 11997E251
Procedure:
Medebeslissingsprocedure (COD)
Type of file:
Richtlijn
Voorstel voor een richtlijn
EuroVoc thesaurus:
eerbiediging van het privé-leven; transmissienet; nieuwe technologie
Directory code:
15.20.10.00 Milieuzaken, consumentenbelangen en bescherming van de gezondheid / Consumentenbelangen / Algemeen
Type of file:
Richtlijn
Documents:
PE-CONS/2002/3636
IP/2003/1492
BULLETIN/2002/7/-8/1.3.90
JO L/2002/201/37
CELEX number of the main document:
32002L0058
Council agenda:
PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
Council session:
2439
Type of file:
Richtlijn
Documents:
PRES/2002/180
BULLETIN/2002/6/1.3.98
Leading service:
Directoraat-generaal Informatiemaatschappij en Media
Decision:
Advies houdende wijziging
Decision mode:
Machtigingsprocedure
Documents:
COM/2002/338/FINAL
C5/2002/279
BULLETIN/2002/6/1.3.98
CELEX number of the main document:
52002PC0338
Decision:
Toezegging
Decision:
Goedkeuring met wijzigingen
Rapporteur:
Marco CAPPATO
Documents:
A5/2002/130
IP/2002/783
BULLETIN/2002/5/1.3.79
JO C E/2003/187/103
CELEX number of the main document:
52002AP0261
Decision mode:
Schriftelijke procedure
Documents:
SEC/2002/124/FINAL
CS/2002/5971
CELEX number of the main document:
52002SC0124
Council agenda:
PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
Council session:
2406
Subject:
ALGEMENE ZAKEN
Documents:
CS/2001/15396
PRES/2002/16
C5/2002/35
BULLETIN/2002/1/-2/1.3.137
JO C E/2002/113/39
CELEX number of the main document:
52002AG0026
Council agenda:
PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
Council session:
2395
Subject:
VERVOER EN TELECOMMUNICATIE
Documents:
CS/2001/14998
PRES/2001/448
BULLETIN/2001/12/1.3.105
Decision:
Gedeeltelijke toezegging
Decision:
Goedkeuring met wijzigingen
Rapporteur:
Marco CAPPATO
Documents:
A5/2001/374
JO C E/2002/140/132
BULLETIN/2001/11/1.3.104
CELEX number of the main document:
52001AP0374
Council agenda:
PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
Council session:
2364
Subject:
VERVOER EN TELECOMMUNICATIE
Documents:
PRES/2001/257
Rapporteur:
Göran LAGERHOLM
CELEX number of the main document:
52001AE0048
Leading person:
Erkki LIIKANEN
Leading service:
Directoraat-generaal Informatiemaatschappij en Media
Associated service:
Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie ; Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen ; Directoraat-generaal Concurrentie ; Directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken ; Directoraat-generaal Energie en Vervoer ; Directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten ; Directoraat-generaal Handel ; Directoraat-generaal Interne Markt en Diensten ; Directoraat-generaal Justitie, Vrijheid en Veiligheid ; Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling ; Directoraat-generaal Milieu ; Directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie ; Directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur ; Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie ; Directoraat-generaal Ontwikkeling en Betrekkingen met de Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan ; Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling ; Directoraat-generaal Uitbreiding ; Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie ; Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek ; Secretariaat-generaal
Decision mode:
Mondelinge procedure
Addressee for formal act:
Europees Parlement ; Raad van de Europese Unie
Addressee for mandatory consultation:
Europees Economisch en Sociaal Comité
Addressee for optional consultation:
Europees Comité van de Regio’s
Legal basis:
11997E095 ; 11997E251
Procedure:
Medebeslissingsprocedure (COD)
Type of file:
Voorstel voor een richtlijn
Documents:
COM/2000/385/FINAL
CS/2000/10961
BULLETIN/2000/7/-8/1.3.91
JO C E/2000/365/223
CELEX number of the main document:
52000PC0385

Activities of the institutions