Help Export PDF Print this page 

Document 32002L0058

Procedure 2000/0189/COD

COM (2000) 385: Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie

Adopted acts: 32002L0058

European Commission
Economic and Social Committee
Council of the European Union
European Parliament
Legal basis: Commission: ;

Procedure: Medebeslissingsprocedure (COD)
Type of file: Voorstel voor een richtlijn
Richtlijn
EuroVoc thesaurus: +eerbiediging van het privé-leven; transmissienet; nieuwe technologie; telecommunicatie; gegevensbescherming
Directory code: +13.20.60.00 Industriepolitiek en interne markt / Industriepolitiek: sectorale maatregelen / Informatietechnologie, telecommunicatie en gegevensverwerking
15.20.10.00 Milieuzaken, consumentenbelangen en bescherming van de gezondheid / Consumentenbelangen / Algemeen
European Commission 12/07/2000 : Aanneming door de Commissie
Show procedure title
Leading person: Erkki LIIKANEN
Leading service: Directoraat-generaal Informatiemaatschappij en Media
Associated service: Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling ; Directoraat-generaal Milieu ; Directoraat-generaal Justitie, Vrijheid en Veiligheid ; Directoraat-generaal Buitenlandse Betrekkingen ; Directoraat-generaal Handel ; Directoraat-generaal Uitbreiding ; Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie ; Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling ; Secretariaat-generaal ; Directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken ; Directoraat-generaal Concurrentie ; Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek ; Directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten ; Directoraat-generaal Belastingen en Douane-unie ; Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie ; Directoraat-generaal Onderwijs, Jongerenzaken, Sport en Cultuur ; Directoraat-generaal Energie en Vervoer ; Directoraat-generaal Ontwikkeling en Betrekkingen met de Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan ; Directoraat-generaal Interne Markt en Diensten ; Directoraat-generaal Ondernemingen en Industrie
Decision mode: Mondelinge procedure
Addressee for formal act: Europees Parlement ; Raad van de Europese Unie
Addressee for mandatory consultation: Europees Economisch en Sociaal Comité
Addressee for optional consultation: Europees Comité van de Regio's
Legal basis:
Procedure: Medebeslissingsprocedure (COD)
Type of file: Voorstel voor een richtlijn
Documents: COM/2000/385/FINAL
CS/2000/10961
BULLETIN/2000/7/-8/1.3.91
JO C E/2000/365/223
CELEX number of the main document: 52000PC0385
European Commission 25/08/2000 : Toezending aan de Raad
Show procedure title
European Commission 25/08/2000 : Toezending aan Europees Parlement
Show procedure title
Economic and Social Committee 24/01/2001 : Advies Economisch en Sociaal Comité
Show procedure title
Rapporteur: Göran LAGERHOLM
CELEX number of the main document: 52001AE0048
Council of the European Union 27/06/2001 : Beraadslagingen in de Raad
Show procedure title
Council agenda: PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
Council session: 2364
Subject: VERVOER EN TELECOMMUNICATIE
Documents: PRES/2001/257
European Parliament 13/11/2001 : Advies EP in 1e lezing
Show procedure title
Decision: Goedkeuring met wijzigingen
Rapporteur: Marco CAPPATO
Documents: A5/2001/374
JO C E/2002/140/132
BULLETIN/2001/11/1.3.104
CELEX number of the main document: 52001AP0374
European Commission 13/11/2001 : Standpunt Commissie inzake amendement EP in 1e lezing
Show procedure title
Decision: Gedeeltelijke toezegging
Council of the European Union 06/12/2001 : Politiek akkoord over gemeenschappelijk standpunt van de Raad
Show procedure title
Council agenda: PUNT "B" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
Council session: 2395
Subject: VERVOER EN TELECOMMUNICATIE
Documents: CS/2001/14998
PRES/2001/448
BULLETIN/2001/12/1.3.105
Council of the European Union 28/01/2002 : Vaststelling van gemeenschappelijk standpunt door de Raad
Show procedure title
Council agenda: PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
Council session: 2406
Subject: ALGEMENE ZAKEN
Documents: CS/2001/15396
PRES/2002/16
C5/2002/35
BULLETIN/2002/1/-2/1.3.137
JO C E/2002/113/39
CELEX number of the main document: 52002AG0026
European Commission 30/01/2002 : Aanneming door Commissie van verklaring over gemeensch. standpunt
Show procedure title
Decision mode: Schriftelijke procedure
Documents: SEC/2002/124/FINAL
CS/2002/5971
CELEX number of the main document: 52002SC0124
European Commission 30/01/2002 : Toezending aan Raad van verklaring over gemeenschappelijk standpunt
Show procedure title
European Commission 30/01/2002 : Toezending aan EP van verklaring over gemeensch. standpunt
Show procedure title
European Parliament 06/02/2002 : Ontvangst door EP van gemeenschappelijk standpunt v/d Raad
Show procedure title
European Commission 28/05/2002 : Machtiging
Show procedure title
European Parliament 30/05/2002 : Advies EP in 2e lezing
Show procedure title
Decision: Goedkeuring met wijzigingen
Rapporteur: Marco CAPPATO
Documents: A5/2002/130
IP/2002/783
BULLETIN/2002/5/1.3.79
JO C E/2003/187/103
CELEX number of the main document: 52002AP0261
European Commission 30/05/2002 : Standpunt Commissie inzake amendement EP in 2e lezing
Show procedure title
Decision: Toezegging
European Commission 17/06/2002 : Aanneming advies van de Commissie over amendement EP in 2e lezing
Show procedure title
Leading service: Directoraat-generaal Informatiemaatschappij en Media
Decision: Advies houdende wijziging
Decision mode: Machtigingsprocedure
Documents: COM/2002/338/FINAL
C5/2002/279
BULLETIN/2002/6/1.3.98
CELEX number of the main document: 52002PC0338
European Commission 18/06/2002 : Toezending aan Raad van advies Commissie
Show procedure title
European Commission 18/06/2002 : Toezending aan EP van advies Commissie over amend. in 2de lezing
Show procedure title
Council of the European Union 25/06/2002 : Goedkeuring door Raad in 2e lezing
Show procedure title
Council agenda: PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
Council session: 2439
Type of file: Richtlijn
Documents: PRES/2002/180
BULLETIN/2002/6/1.3.98
European Parliament Council of the European Union 12/07/2002 : Ondertekening door de voorzitter van het EP en de voorzitter van de Raad
Show procedure title
Type of file: Richtlijn
Documents: PE-CONS/2002/3636
IP/2003/1492
BULLETIN/2002/7/-8/1.3.90
JO L/2002/201/37
CELEX number of the main document: 32002L0058

Activities of the institutions