Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0044

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11992E189B ; 11992E100A;


Procedure:
Medebeslissingsprocedure (COD)
Type of file:
Voorstel voor een richtlijn
Richtlijn
EuroVoc thesaurus:
uitvinding; biotechnologie; octrooi
Directory code:
13.30.99.00 Industriepolitiek en interne markt / Interne markt: onderlinge aanpassing van de wetgeving / Overige gebieden van onderlinge aanpassing van de wetgeving
Leading service:
DG XV – Interne Markt en Financiële Diensten
Associated service:
Directoraat-generaal Milieu ; Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie ; Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling ; DG III – Industrie ; DG I – Buitenlandse Betrekkingen: Handelsbeleid, Betrekkingen met Noord-Amerika, het Verre Oosten, Australië en Nieuw-Zeeland
Decision mode:
Mondelinge procedure
Addressee for formal act:
Raad van de Europese Unie ; Europees Parlement
Addressee for mandatory consultation:
Europees Economisch en Sociaal Comité
Legal basis:
11992E189B ; 11992E100A
Procedure:
Medebeslissingsprocedure (COD)
Type of file:
Voorstel voor een richtlijn
Remarks:
EUR-OP
Documents:
COM/1995/661/FINAL
CS/1996/4519
C4/1996/63
BULLETIN/1995/12/1.3.29
JO C/1996/296/4
CELEX number of the main document:
51995PC0661
Draftsman:
Ulla SANDBAEK
Author of opinion:
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Draftsman:
Friedrich-Wilhelm GRAEFE ZU BARINGDORF
Author of opinion:
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Draftsman:
Carlo SECCHI
Author of opinion:
Commissie economische en monetaire zaken
Draftsman:
Wilfried TELKÄMPER
Author of opinion:
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Rapporteur:
Willy ROTHLEY
Author of report:
Commissie juridische zaken
Documents:
A4/1997/222
PE/218021
Decision:
Goedkeuring met wijzigingen
Documents:
JO C/1997/286/26
BULLETIN/1997/7/-8/1.3.47
CELEX number of the main document:
51997AP0222
Decision:
Gedeeltelijke toezegging
Taking over:
Mario MONTI
Remarks:
Toezegging nagekomen
Leading service:
DG XV – Interne Markt en Financiële Diensten
Associated service:
Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling ; Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie ; Directoraat-generaal Milieu ; Directoraat-generaal Gezondheid en Consumenten ; Secretariaat-generaal ; DG I – Buitenlandse Betrekkingen: Handelsbeleid, Betrekkingen met Noord-Amerika, het Verre Oosten, Australië en Nieuw-Zeeland
Decision mode:
Machtigingsprocedure
Addressee for formal act:
Raad van de Europese Unie ; Europees Parlement
Procedure:
Medebeslissingsprocedure (COD)
Type of file:
Voorstel voor een richtlijn
Remarks:
EUR-OP

Gevolg advies EP
Documents:
COM/1997/446/FINAL
CS/1997/10510
BULLETIN/1997/7/-8/1.3.47
JO C/1997/311/12
CELEX number of the main document:
51997PC0446
Decision mode:
Gekwalificeerde meerderheid
Council agenda:
PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
Council session:
2071
Documents:
CS/1997/12882
BULLETIN/1998/1/-2/1.3.53
JO C/1998/110/17
CELEX number of the main document:
51998AG0408(02)
Decision:
Goedkeuring zonder wijzigingen
Rapporteur:
Willy ROTHLEY
Documents:
A4/1998/170
BULLETIN/1998/5/1.2.52
JO C/1998/167/26
CELEX number of the main document:
51998AP0170
Council agenda:
PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
Council session:
2016
Procedure:
Medebeslissingsprocedure (COD)
Type of file:
Richtlijn
Documents:
PRES/1998/205
BULLETIN/1998/6/1.3.35

Activities of the institutions