Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995L0002

European Commission
European Parliament
Council of the European Union
Legal basis:
Commission: 11957E100A;


Procedure:
Medebeslissingsprocedure (COD)
Type of file:
Voorstel voor een richtlijn
Richtlijn
EuroVoc thesaurus:
levensmiddelen; levensmiddelenwetgeving; voedingsproduct
Directory code:
13.30.14.00 Industriepolitiek en interne markt / Interne markt: onderlinge aanpassing van de wetgeving / Levensmiddelen
Leading service:
DG III – Industrie
Associated service:
Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie ; Secretariaat-generaal ; Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling
Decision mode:
Mondelinge procedure
Addressee for formal act:
Europees Parlement ; Raad van de Europese Unie
Addressee for mandatory consultation:
Europees Economisch en Sociaal Comité
Legal basis:
11957E100A
Procedure:
Medebeslissingsprocedure (COD)
Type of file:
Voorstel voor een richtlijn
Remarks:
EUR-OP
Documents:
COM/1992/255/FINAL/3
BULLETIN/1992/6/1.3.22
JO C/1992/206/12
CELEX number of the main document:
51992PC0255(03)
Author of opinion:
Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur:
Ursula SCHLEICHER
Author of report:
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Documents:
A3/1993/141
PE/203437/SAN/FIN
Decision:
Goedkeuring met wijzigingen
Rapporteur:
Ursula SCHLEICHER
Documents:
JO C/1993/176/114
BULLETIN/1993/5/1.2.8
CELEX number of the main document:
51993AP0141
Decision:
Gedeeltelijke toezegging
Taking over:
Martin BANGEMANN
Remarks:
Toezegging nagekomen
Leading service:
DG III – Industrie
Decision mode:
Machtigingsprocedure
Addressee for formal act:
Europees Parlement ; Raad van de Europese Unie
Type of file:
Voorstel voor een richtlijn
Remarks:
Gevolg advies EP

EUR-OP
Documents:
COM/1993/290/FINAL
CS/1993/7593/93/AGRILEG188
BULLETIN/1993/6/1.2.16
CELEX number of the main document:
51993PC0290
Decision mode:
Eenparigheid
Council agenda:
PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
Council session:
1736
Documents:
BULLETIN/1994/3/1.2.21
JO C/1994/172/4
CELEX number of the main document:
51994AG0624(02)
Rapporteur:
Ursula SCHLEICHER
Author of report:
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Documents:
A4/1994/50
Decision:
Goedkeuring met wijzigingen
Rapporteur:
Ursula SCHLEICHER
Documents:
BULLETIN/1994/11/1.2.15
JO C/1994/341/71
CELEX number of the main document:
51994AP0050
Decision:
Gedeeltelijke toezegging
Taking over:
Marcelino OREJA
Remarks:
Toezegging nagekomen na 2de lezing
Leading service:
DG III – Industrie
Decision:
Advies houdende wijziging
Decision mode:
Schriftelijke procedure
Remarks:
Gevolg advies EP tweede lezing
Documents:
COM/1994/563/FINAL
CS/1994/11350/94/AGRILEG236/CODEC84
BULLETIN/1994/12/1.2.19
CELEX number of the main document:
51994PC0563
Council agenda:
PUNT "A" VAN DE AGENDA VAN DE RAAD
Council session:
1817
Type of file:
Richtlijn

Activities of the institutions