Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0063

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 63/2013 van 3 mei 2013 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

OJ L 291, 31.10.2013, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 13–13 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/63/oj

31.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 291/16


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 63/2013

van 3 mei 2013

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gezien de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (hierna „de EER-overeenkomst” genoemd), en met name artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1047/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1924/2006 wat betreft de lijst van voedingsclaims (1) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(2)

Verordening (EU) nr. 1048/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot verlening van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over ziekterisicobeperking gaat (2) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Verordening (EU) nr. 1049/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van polyglycitolstroop in verschillende levensmiddelencategorieën betreft (3) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Verordening (EU) nr. 1050/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft polyglycitolstroop (4) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(5)

Verordening (EU) nr. 1056/2012 van de Commissie van 12 november 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake voedingsenzymen met betrekking tot overgangsmaatregelen (5) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(6)

Verordening (EU) nr. 1057/2012 van de Commissie van 12 november 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van dimethylpolysiloxaan (E 900) als antischuimmiddel in voedingssupplementen (6) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(7)

Verordening (EU) nr. 1058/2012 van de Commissie van 12 november 2012 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1881/2006 wat betreft de maximumgehalten aan aflatoxinen in gedroogde vijgen (7) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(8)

Verordening (EU) nr. 1147/2012 van de Commissie van 4 december 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van bijenwas (E 901), carnaubawas (E 903), schellak (E 904) en microkristallijne was (E 905) op bepaalde vruchten (8) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(9)

Verordening (EU) nr. 1148/2012 van de Commissie van 4 december 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van zwaveldioxide-sulfieten (E 220-228) en propyleenglycolalginaat (E 405) in gefermenteerde dranken op basis van druivenmost (9) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(10)

Verordening (EU) nr. 1149/2012 van de Commissie van 4 december 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van rozemarijnextract (E 392) in vullingen voor gevulde droge deegwaren (10) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(11)

Verordening (EU) nr. 1183/2012 van de Commissie van 30 november 2012 tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (11) moet in de EER-overeenkomst worden opgenomen.

(12)

Dit besluit heeft betrekking op wetgeving inzake voedingsmiddelen. Wetgeving inzake voedingsmiddelen is niet van toepassing op Liechtenstein, zolang de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten van toepassing blijft in Liechtenstein, zoals bepaald in de inleiding van hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst. Dit besluit is derhalve niet van toepassing op Liechtenstein.

(13)

Bijlage II bij de EER-overeenkomst dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Hoofdstuk XII van bijlage II bij de EER-overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In punt 54zzzt (Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32012 R 1047: Verordening (EU) nr. 1047/2012 van de Commissie van 8 november 2012 (PB L 310 van 9.11.2012, blz. 36).”.

2)

In punt 54zzzz (Verordening (EG) nr. 1881/2006 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32012 R 1058: Verordening (EU) nr. 1058/2012 van de Commissie van 12 november 2012 (PB L 313 van 13.11.2012, blz. 14).”.

3)

In punt 54zzzzq (Verordening (EG) nr. 1332/2008 van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32012 R 1056: Verordening (EU) nr. 1056/2012 van de Commissie van 12 november 2012 (PB L 313 van 13.11.2012, blz. 9).”.

4)

In punt 54zzzzr (Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32012 R 1049: Verordening (EU) nr. 1049/2012 van de Commissie van 8 november 2012 (PB L 310 van 9.11.2012, blz. 41),

32012 R 1057: Verordening (EU) nr. 1057/2012 van de Commissie van 12 november 2012 (PB L 313 van 13.11.2012, blz. 11),

32012 R 1147: Verordening (EU) nr. 1147/2012 van de Commissie van 4 december 2012 (PB L 333 van 5.12.2012, blz. 34),

32012 R 1148: Verordening (EU) nr. 1148/2012 van de Commissie van 4 december 2012 (PB L 333 van 5.12.2012, blz. 37),

32012 R 1149: Verordening (EU) nr. 1149/2012 van de Commissie van 4 december 2012 (PB L 333 van 5.12.2012, blz. 40).”.

5)

In punt 55 (Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie) wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32012 R 1183: Verordening (EU) nr. 1183/2012 van de Commissie van 30 november 2012 (PB L 338 van 12.12.2012, blz. 11).”.

6)

In punt 69 (Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„, gewijzigd bij:

32012 R 1050: Verordening (EU) nr. 1050/2012 van de Commissie van 8 november 2012 (PB L 310 van 9.11.2012, blz. 45).”.

7)

Na punt 72 (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 489/2012 van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

„73.

32012 R 1048: Verordening (EU) nr. 1048/2012 van de Commissie van 8 november 2012 tot verlening van een vergunning voor een gezondheidsclaim voor levensmiddelen die over ziekterisicobeperking gaat (PB L 310 van 9.11.2012, blz. 38).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Verordeningen (EU) nr. 1047/2012, (EU) nr. 1048/2012, (EU) nr. 1049/2012, (EU) nr. 1050/2012, (EU) nr. 1056/2012, (EU) nr. 1057/2012, (EU) nr. 1058/2012, (EU) nr. 1147/2012, (EU) nr. 1148/2012, (EU) nr. 1149/2012 en (EU) nr. 1183/2012 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 mei 2013, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de EER-overeenkomst bedoelde kennisgevingen hebben plaatsgevonden (12).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 mei 2013.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Gianluca GRIPPA


(1)  PB L 310 van 9.11.2012, blz. 36.

(2)  PB L 310 van 9.11.2012, blz. 38.

(3)  PB L 310 van 9.11.2012, blz. 41.

(4)  PB L 310 van 9.11.2012, blz. 45.

(5)  PB L 313 van 13.11.2012, blz. 9.

(6)  PB L 313 van 13.11.2012, blz. 11.

(7)  PB L 313 van 13.11.2012, blz. 14.

(8)  PB L 333 van 5.12.2012, blz. 34.

(9)  PB L 333 van 5.12.2012, blz. 37.

(10)  PB L 333 van 5.12.2012, blz. 40.

(11)  PB L 338 van 12.12.2012, blz. 11.

(12)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top