EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21995D0413(06)

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 16/95 van 24 februari 1995 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

PB L 83 van 13.4.1995, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Dit document is verschenen in een speciale editie. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/95(4)/oj

21995D0413(06)

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 16/95 van 24 februari 1995 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

Publicatieblad Nr. L 083 van 13/04/1995 blz. 0047 - 0047


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER Nr. 16/95 van 24 februari 1995 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, inzonderheid op artikel 98, en op het Protocol tot aanpassing van deze Overeenkomst, hierna gezamenlijk "de Overeenkomst" genoemd,

Overwegende dat bijlage II bij de Overeenkomst laatstelijk werd gewijzigd bij Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 9/95 van 27 januari 1995 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst (1);

Overwegende dat Beschikking 94/643/EG van de Commissie van 12 september 1994 tot intrekking van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die cyhalothrin als werkzame stof bevatten (2) in de Overeenkomst dient te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II van de Overeenkomst wordt na punt 12f (Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie) het volgende nieuwe punt ingevoegd:

"12g. 394 D 0643: Beschikking 94/643/EG van de Commissie van 12 september 1994 tot intrekking van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen die cyhalothrin als werkzame stof bevatten (PB nr. L 249 van 24. 9. 1994, blz. 18).".

Artikel 2

De aan de respectieve taalversies van dit besluit gehechte teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 94/643/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 1 april 1995, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Gedaan te Brussel, 24 februari 1995.

Voor het Gemengd Comité van de EER De Voorzitter G. J. L. AVERY

Top