Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1328

Verordening (EEG) nr. 1328/91 van de Commissie van 21 mei 1991 tot wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

OJ L 127, 23.5.1991, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1328/oj

31991R1328

Verordening (EEG) nr. 1328/91 van de Commissie van 21 mei 1991 tot wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening (EEG) nr. 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

Publicatieblad Nr. L 127 van 23/05/1991 blz. 0015 - 0016


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1328/91 VAN DE COMMISSIE van 21 mei 1991 tot wijziging van de lijst in de bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 55/87 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 3094/86 van de Raad van 7 oktober 1986 houdende technische maatregelen voor de instandhouding van de visbestanden ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 4056/89 ( 2 ),

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 55/87 van de Commissie van 30 december 1986 tot vaststelling van de lijst van vaartuigen met een lengte over alles van meer dan 8 meter en die in bepaalde zones van de Gemeenschap mogen vissen met de boomkor ( 3 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 1142/91 ( 4 ), en met name op artikel 3,

Overwegende dat de autoriteiten van Denemarken hebben verzocht in de lijst die als bijlage is gehecht aan Verordening ( EEG ) nr . 55/87 één vaartuig te vervangen dat niet langer voldoet aan de in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening vastgestelde voorwaarden; dat de nationale autoriteiten alle vereiste gegevens hebben verstrekt voor dit verzoek op grond van artikel 3 van Verordening ( EEG ) nr . 55/87; dat uit deze gegevens blijkt dat het verzoek aan bovengenoemd artikel voldoet en dat het betrokken vaartuig derhalve in de lijst moet worden vervangen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

De bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 55/87 wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij deze verordening . Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 21 mei 1991 . Voor de Commissie

Manuel MARÍN

Vice-Voorzitter ( 1 ) PB nr . L 288 van 11 . 10 . 1986, blz . 1 . ( 2 ) PB nr . L 389 van 30 . 12 . 1989, blz . 75 . ( 3 ) PB nr . L 8 van 10 . 1 . 1987, blz . 1 . ( 4 ) PB nr . L 112 van 4 . 5 . 1991, blz . 19 .

BIJLAGE

De bijlage bij Verordening ( EEG ) nr . 55/87 wordt als volgt gewijzigd :

Te vervangen vaartuig :

Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers Naam van het vaartuig Roepletters Haven van registratie Motorvermogen ( kW ) DENEMARKEN HV 3 Lone OZYP Haderslev 170

Vervangende vaartuig :

Op de romp aangebrachte identificatieletters en -cijfers Naam van het vaartuig Roepletters Haven van registratie Motorvermogen ( kW ) DENEMARKEN HV 3 Vinnie Runge OVIT Esbjerg 165

Top