Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TA0339

Gevoegde zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/16: Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Ville de Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de Madrid/Commissie [„Milieu — Verordening (EU) 2016/646 — Vervuilende emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) — Vaststelling, wat de uitstoot van stikstofoxide betreft, van de waarden die niet mogen worden overschreden (not-to-exceed — NTE) bij tests die worden uitgevoerd in reële rijomstandigheden (Real Driving Emissions — RDE) — Beroep tot nietigverklaring — Bevoegdheden van met milieubescherming belaste gemeentelijke autoriteiten om voor bepaalde voertuigen verkeersbeperkende maatregelen op te leggen — Rechtstreekse geraaktheid — Ontvankelijkheid — Onbevoegdheid van de Commissie — Eerbiediging van hogere rechtsnormen — Werking in de tijd van de gevolgen van een nietigverklaring — Niet-contractuele aansprakelijkheid — Vergoeding van beweerde imago- en reputatieschade”]

OJ C 82, 4.3.2019, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.3.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 82/42


Arrest van het Gerecht van 13 december 2018 — Ville de Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de Madrid/Commissie

(Gevoegde zaken T-339/16, T-352/16 en T-391/16) (1)

([„Milieu - Verordening (EU) 2016/646 - Vervuilende emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) - Vaststelling, wat de uitstoot van stikstofoxide betreft, van de waarden die niet mogen worden overschreden (not-to-exceed — NTE) bij tests die worden uitgevoerd in reële rijomstandigheden (Real Driving Emissions — RDE) - Beroep tot nietigverklaring - Bevoegdheden van met milieubescherming belaste gemeentelijke autoriteiten om voor bepaalde voertuigen verkeersbeperkende maatregelen op te leggen - Rechtstreekse geraaktheid - Ontvankelijkheid - Onbevoegdheid van de Commissie - Eerbiediging van hogere rechtsnormen - Werking in de tijd van de gevolgen van een nietigverklaring - Niet-contractuele aansprakelijkheid - Vergoeding van beweerde imago- en reputatieschade”])

(2019/C 82/48)

Procestalen: Spaans en Frans

Partijen

Verzoekende partij in zaak T-339/16: Ville de Paris (Frankrijk) (vertegenwoordiger: J. Assous, advocaat)

Verzoekende partij in zaak T-352/16: Stad Brussel (België) (vertegenwoordigers: M. Uyttendaele en S. Kaisergruber, advocaten)

Verzoekende partij in zaak T-391/16: Ayuntamiento de Madrid (Spanje) (vertegenwoordiger: F. Zunzunegui Pastor, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. C. Becker, E. Sanfrutos Cano en J.-F. Brakeland, gemachtigden)

Voorwerp

Ten eerste, verzoeken krachtens artikel 263 VWEU strekkende tot nietigverklaring van verordening (EU) nr. 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van verordening (EG) nr. 692/2008, wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft (PB L 109, blz. 1), en, ten tweede, verzoek krachtens artikel 268 VWEU strekkende tot vergoeding van de schade die de Stad Parijs stelt te hebben geleden door de vaststelling van die verordening.

Dictum

1)

Punt 2 van bijlage II bij verordening (EU) nr. 2016/646 van de Commissie van 20 april 2016 tot wijziging van verordening (EG) nr. 692/2008 wat de emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 6) betreft, wordt nietig verklaard voor zover daarbij, in de punten 2.1.1 en 2.1.2 van bijlage III A bij verordening nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 715/2007, de waarde van de definitieve uitstootconformiteitsfactor (Conformity Factor — CF) en de waarde van de tijdelijke uitstootconformiteitsfactor voor de massa stikstofoxiden (NOx) worden vastgesteld.

2)

De beroepen worden verworpen voor het overige.

3)

De gevolgen van de krachtens punt 1 van het onderhavige dictum nietig verklaarde bepalingen worden gehandhaafd totdat binnen een redelijke termijn een nieuwe regeling is vastgesteld ter vervanging van die bepalingen, zonder dat die periode langer mag duren dan twaalf maanden vanaf de datum waarop het onderhavige arrest gevolgen sorteert.

4)

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten alsook de helft van de kosten van Ville de Paris, Stad Brussel en Ayuntamiento de Madrid.


(1)  PB C 314 van 29.8.2016.


Top