EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0607

2000/607/EG: Beschikking van de Commissie van 27 september 2000 houdende wijziging van de lijst van de zones in Oostenrijk die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 van de structuurfondsen vallen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2730) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

OJ L 258, 12.10.2000, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

?: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/607/oj

32000D0607

2000/607/EG: Beschikking van de Commissie van 27 september 2000 houdende wijziging van de lijst van de zones in Oostenrijk die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 van de structuurfondsen vallen (kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2730) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 258 van 12/10/2000 blz. 0042 - 0042


Beschikking van de Commissie

van 27 september 2000

houdende wijziging van de lijst van de zones in Oostenrijk die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 van de structuurfondsen vallen

(kennisgeving geschied onder nummer C(2000) 2730)

(Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

(2000/607/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/1999 van de Raad van 21 juni 1999 houdende algemene bepalingen inzake de structuurfondsen(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Beschikking 2000/289/EG van de Commissie van 25 februari 2000(2) is een lijst van onder doelstelling 2 vallende zones vastgesteld voor de programmeringsperiode 2000-2006.

(2) In de beschikking van 25 februari 2000 is een technische fout geslopen ten aanzien van de benaming van de onder doelstelling 2 vallende zones in de gemeente Landeck,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De op grond van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1260/1999 vastgestelde lijst van de zones die in de periode 2000-2006 onder doelstelling 2 vallen, wordt gewijzigd voor de gemeente Landeck in de NUTS III-regio Tiroler Oberland. De volgende wijziging wordt aangebracht:

de tekst voor de gemeente Landeck wordt gelezen:

Landeck (ohne Zählsprengel

70614001 - Öd-Trams-Süd (nur

Andreas Hofer-Straße,

Bahnhofstraße,

Brixner Straße

Fischerstraße (Teil),

Kreuzbühelgasse,

Ödweg,

Paschegasse (Teil),

Salurner Straße,

Urichstraße (Teil),

Urtlweg (Teil),

Venetweg);

70614002 - Perjen (nur

Adamhofgasse,

Fritz-Zelle-Weg,

Josef-Stapf-Straße,

Kirchenstraße,

Lötzweg,

Obere Feldgasse

Pax-Siedlung,

Perjener Weg,

Riefengasse,

Römerstraße,

Schrofensteinstraße,

Siedlergasse,

Untere Feldgasse);

70614003 - Bruggen (nur

Burgweg,

Flirstraße,

Leitenweg,

Lochbödele,

Prandtauersiedlung,

Prandtauerweg);

70614005 - Öd-Trams-Nord)

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de Republiek Oostenrijk.

Gedaan te Brussel, 27 september 2000.

Voor de Commissie

Michel Barnier

Lid van de Commissie

(1) PB L 161 van 26.6.1999, blz. 1.

(2) PB L 99 van 19.4.2000, blz. 1.

Top