Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:041:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 41, 18 februari 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 41

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

59e jaargang
18 februari 2016


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/222 van de Commissie van 5 februari 2016 tot inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (ម្រេចកំពត (Mrech Kampot)/Poivre de Kampot (BGA))

1

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/223 van de Commissie van 17 februari 2016 tot vaststelling van een procedure voor de beoordeling van bepaalde verzoeken om behandeling als marktgerichte onderneming en verzoeken om individuele behandeling van producenten-exporteurs uit China en Vietnam en tot uitvoering van het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-659/13 en C-34/14

3

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/224 van de Commissie van 17 februari 2016 tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 947/2014 en (EU) nr. 948/2014 wat betreft de laatste dag voor de indiening van aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van boter en mageremelkpoeder

8

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/225 van de Commissie van 17 februari 2016 tot vaststelling van de maximale producthoeveelheid per lidstaat en de periode voor het indienen van aanvragen voor buitengewone steun voor de particuliere opslag van de resterende ongebruikte hoeveelheden van bepaalde soorten kaas uit hoofde van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1852

10

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/226 van de Commissie van 17 februari 2016 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 999/2014 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op ammoniumnitraat van oorsprong uit Rusland naar aanleiding van een nieuw onderzoek in verband met het vervallen van de maatregelen op grond van artikel 11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad

13

 

 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/227 van de Commissie van 17 februari 2016 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

17

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2016/228 van de Raad van 14 juli 2015 betreffende de afwikkelingsprocedure

20

 

*

Besluit (EU) 2016/229 van de Raad van 16 februari 2016 tot benoeming van een lid van het Europees Economisch en Sociaal Comité, voorgesteld door het Koninkrijk Denemarken

22

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/230 van de Commissie van 17 februari 2016 tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/908/EU met betrekking tot de lijsten van derde landen en grondgebieden waarvan de toezicht- en reguleringsvereisten als gelijkwaardig worden beschouwd ten behoeve van de behandeling van blootstellingen overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

23

 

 

RICHTSNOEREN

 

*

Richtsnoer (EU) 2016/231 van de Europese Centrale Bank van 26 november 2015 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking tot externe statistieken (ECB/2015/39)

28

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top