Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:205:TOC

 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 205

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

51e jaargang
1 augustus 2008


Inhoud

 

I   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie verplicht is

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

 

Verordening (EG) nr. 752/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 753/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1299/2007 betreffende de erkenning van de producentengroeperingen in de sector hop

3

 

*

Verordening (EG) nr. 754/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 318/2007 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer van bepaalde vogels in de Gemeenschap en de desbetreffende quarantainevoorschriften (1)

6

 

*

Verordening (EG) nr. 755/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (1)

10

 

 

Verordening (EG) nr. 756/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 1 augustus 2008

13

 

 

Verordening (EG) nr. 757/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 tot wijziging van de bij Verordening (EG) nr. 1109/2007 voor het verkoopseizoen 2007/2008 vastgestelde representatieve prijzen en aanvullende invoerrechten voor bepaalde producten van de sector suiker

16

 

 

Verordening (EG) nr. 758/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 711/2008 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in ongewijzigde staat

18

 

 

Verordening (EG) nr. 759/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 712/2008 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van stropen en bepaalde andere producten van de suikersector in ongewijzigde staat

20

 

*

Verordening (EG) nr. 760/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad wat de toestemming voor het gebruik van caseïne en caseïnaten bij de bereiding van kaas betreft

22

 

 

Verordening (EG) nr. 761/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 houdende wijziging van de restituties die worden toegepast voor bepaalde producten van de sector suiker die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage I van het Verdrag vermelde goederen

26

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn 2008/72/EG van de Raad van 15 juli 2008 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad (Gecodificeerde versie) (1)

28

 

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

 

 

BESLUITEN/BESCHIKKINGEN

 

 

Raad

 

 

2008/628/EG

 

*

Besluit van de Raad van 25 februari 2008 betreffende de ondertekening en de voorlopige toepassing van een protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kirgizstan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

40

Protocol bij de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kirgizstan, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

42

 

 

Commissie

 

 

2008/629/EG

 

*

Besluit van de Commissie van 12 juni 2008 tot wijziging van Besluit 2005/56/EG tot oprichting van het Uitvoerend Agentschap Onderwijs, audiovisuele media en cultuur, voor het beheer van de communautaire maatregelen op het gebied van onderwijs, audiovisuele media en cultuur — overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad

47

 

 

2008/630/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 24 juli 2008 betreffende noodmaatregelen van toepassing op uit Bangladesh ingevoerde schaaldieren bestemd voor menselijke consumptie (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3698)  (1)

49

 

 

2008/631/EG

 

*

Beschikking van de Commissie van 29 juli 2008 tot wijziging van Beschikking 2006/805/EG wat betreft bepaalde gebieden van de lidstaten, als vastgesteld in de bijlage, en de verlenging van de geldigheidsduur van die beschikking (Kennisgeving geschied onder nummer C(2008) 3964)  (1)

51

 

 

III   Besluiten op grond van het EU-Verdrag

 

 

BESLUITEN OP GROND VAN TITEL V VAN HET EU-VERDRAG

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/632/GBVB van de Raad van 31 juli 2008 tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/161/GBVB houdende beperkende maatregelen tegen Zimbabwe

53

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top