Help Print this page 

Document L:2007:203:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 203, 03 augustus 2007

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 03/08/2007
Miscellaneous information
  • Author: Europese Unie
  • Form: Publicatieblad
Text
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 203

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

50e jaargang
3 augustus 2007


Inhoud

 

II   Besluiten op grond van het EG- en het Euratom-Verdrag waarvan publicatie niet verplicht is

Bladzijde

 

 

BEGROTINGEN

 

 

Europees Parlement

 

 

2007/523/EG, Euratom

 

*

Definitieve vaststelling van gewijzigde begroting nr. 2 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007

1

 

 

2007/524/EG, Euratom

 

*

Definitieve vaststelling van gewijzigde begroting nr. 3 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007

37

 

 

2007/525/EG, Euratom

 

*

Definitieve vaststelling van gewijzigde begroting nr. 4 van de Europees Unie voor het begrotingsjaar 2007

57

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van de definitieve vaststelling van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2007 (PB L 77 van 16.3.2007)

92

In dit begrotingsdocument zijn, tenzij anders vermeld, de bedragen uitgedrukt in euro.Alle ontvangsten als bedoeld in artikel 18, lid 1, van het Financieel Reglement en opgenomen onder de titels 5 en 6 van de staat van ontvangsten, kunnen leiden tot de opvoering van bijkomende kredieten op de begrotingsplaatsen van de oorspronkelijke uitgaven die de betrokken ontvangsten doen ontstaan.De cijfers voor de uitvoering hebben betrekking op alle toegestane kredieten, dus begrotingskredieten, aanvullende kredieten en bestemmingsontvangsten.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top