Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:069:TOC

 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 69

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

48e jaargang
16 maart 2005


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 424/2005 van de Commissie van 15 maart 2005 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

*

Verordening (EG) nr. 425/2005 van de Commissie van 15 maart 2005 tot wijziging van de lijst van landen en gebieden in Verordening (EG) nr. 998/2003 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 )

3

 

*

Verordening (EG) nr. 426/2005 van de Commissie van 15 maart 2005 tot instelling van een voorlopig antidumpingrecht op afgewerkte weefsels van polyesterfilamentgarens uit de Volksrepubliek China

6

 

 

Verordening (EG) nr. 427/2005 van de Commissie van 15 maart 2005 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 16 maart 2005

34

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2005/215/EG:
Besluit van de Raad van 17 februari 2005 houdende benoeming van tien Franse leden en van zes Franse plaatsvervangers van het Comité van de Regio’s

37

 

 

Commissie

 

*

2005/216/EG:
Beschikking van de Commissie van 9 maart 2005 tot wijziging van Beschikking 2003/828/EG wat de uitzonderingen op het verplaatsingsverbod voor dieren binnen de lidstaat betreft (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 544)
 ( 1 )

39

 

*

2005/217/EG:
Beschikking van de Commissie van 9 maart 2005 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van runderembryo’s in de Gemeenschap (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 543)
 ( 1 )

41

 

*

2005/218/EG:
Beschikking van de Commissie van 11 maart 2005 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten uit Saudi-Arabië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 563)
 ( 1 )

50

 

*

2005/219/EG:
Beschikking van de Commissie van 11 maart 2005 tot wijziging van Beschikking 97/296/EG tot vaststelling van de lijst van derde landen waaruit invoer van visserijproducten voor menselijke consumptie is toegestaan, met betrekking tot Saudi-Arabië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2005) 564)
 ( 1 )

55

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Gemeenschappelijk Standpunt 2005/220/GBVB van de Raad van 14 maart 2005 inzake de actualisering van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme en houdende intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/500/GBVB

59

 

*

Besluit 2005/221/GBVB van de Raad van 14 maart 2005 tot uitvoering van artikel 2, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme, en tot intrekking van Besluit 2004/306/EG

64

 

 

Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie

 

*

Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad van 24 februari 2005 over aanvallen op informatiesystemen

67

 

 

Rectificaties

 

 

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 398/2005 van de Commissie van 10 maart 2005 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen ( PB L 65 van 11.3.2005 )

72

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top