EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:325:TOC

 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 325

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
28 oktober 2004


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

 

Verordening (EG) nr. 1858/2004 van de Commissie van 27 oktober 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

1

 

 

Verordening (EG) nr. 1859/2004 van de Commissie van 27 oktober 2004 tot bepaling van de mate waarin de in oktober 2004 ingediende aanvragen voor invoercertificaten voor jonge mannelijke mestrunderen ingewilligd kunnen worden

3

 

*

Verordening (EG) nr. 1860/2004 van de Commissie van 6 oktober 2004 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de de minimis-steun in de landbouwsector en de visserijsector

4

 

*

Verordening (EG) nr. 1861/2004 van de Commissie van 26 oktober 2004 tot vaststelling van de handelsnorm voor perziken en nectarines

10

 

*

Verordening (EG) nr. 1862/2004 van de Commissie van 26 oktober 2004 tot vaststelling van de handelsnorm voor watermeloenen

17

 

*

Verordening (EG) nr. 1863/2004 van de Commissie van 26 oktober 2004 tot vaststelling van de handelsnorm voor champignons

23

 

*

Verordening (EG) nr. 1864/2004 van de Commissie van 26 oktober 2004 betreffende de opening en de wijze van beheer van tariefcontingenten voor uit derde landen ingevoerde conserven van paddestoelen

30

 

 

Verordening (EG) nr. 1865/2004 van de Commissie van 27 oktober 2004 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die in de eerste tien werkdagen van oktober 2004 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98

39

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Raad

 

*

2004/734/EG:
Besluit van de Raad van 11 mei 2004 houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de regio's

41

 

*

2004/735/EG:
Besluit van de Raad van 24 mei 2004 houdende benoeming van nieuwe leden van het Economisch en Sociaal Comité

51

 

*

2004/736/EG:
Beschikking van de Raad van 21 oktober 2004 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd tot toepassing van een bijzondere maatregel die afwijkt van artikel 11 van Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting

58

 

*

2004/737/EG:
Beschikking van de Raad van 21 oktober 2004 waarbij Italië wordt gemachtigd tot toepassing van een maatregel die afwijkt van artikel 2, lid 1, van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting

60

 

*

2004/738/EG:
Beschikking van de Raad van 21 oktober 2004 waarbij Portugal wordt gemachtigd tot toepassing van een maatregel die afwijkt van artikel 21, lid 1, onder a), en artikel 22 van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting

62

 

*

2004/739/GBVB:
Besluit BiH/3/2004 van het Politiek en Veiligheidscomité van 29 september 2004 tot instelling van het Comité van contribuanten aan de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina

64

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top