EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:193:TOC

 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 193

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

47e jaargang
1 juni 2004


Inhoud

 

Rectificaties

Bladzijde

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/446/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van de fundamentele parameters van de technische specificaties voor interoperabiliteit inzake „geluidsemissies”, „goederenwagens” en „telematicatoepassingen voor goederenvervoer” als bedoeld in Richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 155 van 30.4.2004)

1

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/447/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot wijziging van bijlage A bij Beschikking 2002/731/EG en tot vaststelling van de belangrijkste eigenschappen van systemen van klasse A (ERMTS) van het subsysteem besturing en seingeving van het conventionele trans-Europese spoorwegsysteem, zoals bedoeld in Richtlijn 2001/16/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 155 van 30.4.2004)

53

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/448/EG van de Commissie van 29 april 2004 houdende wijziging van Beschikking 2004/233/EG wat betreft de lijst van de laboratoria die gemachtigd zijn om de doelmatigheid van antirabiësvaccinatie bij sommige als huisdier gehouden carnivoren te controleren (PB L 155 van 30.4.2004)

64

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/449/EG van de Commissie van 29 april 2004 houdende goedkeuring van de door Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije overeenkomstig Richtlijn 96/23/EG van de Raad ingediende residubewakingsplannen (PB L 155 van 30.4.2004)

69

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/450/EG van de Commissie van 29 april 2004 tot vaststelling van standaardvoorschriften voor de inhoud van aanvragen tot financiële steunverlening van de Gemeenschap voor programma's voor de uitroeiing van en de controle op dierziekten (PB L 155 van 30.4.2004)

71

 

*

Rectificatie van Beschikking 2004/451/EG van de Commissie van 29 april 2004 houdende goedkeuring voor het begrotingsjaar 2003 van de door de lidstaten ingediende rekeningen inzake de door het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, gefinancierde uitgaven (PB L 155 van 30.4.2004)

102

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top