EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:064:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 64, 02 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 64
47e jaargang
2 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 377/2004 van de Raad van 19 februari 2004 betreffende de oprichting van een netwerk van immigratieverbindingsfunctionarissen 1
*Verordening (EG) nr. 378/2004 van de Raad van 19 februari 2004 houdende procedures voor de wijziging van het Sirenehandboek 5
*Verordening (EG) nr. 379/2004 van de Raad van 24 februari 2004 betreffende de opening en de wijze van beheer van autonome communautaire tariefcontingenten voor bepaalde visserijproducten voor de periode 2004-2006 7
Verordening (EG) nr. 380/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
Verordening (EG) nr. 381/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 276/2004 bedoelde eerste openbare inschrijving 13
*Verordening (EG) nr. 382/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 1535/2003 met betrekking tot de periodes van levering van pruimedanten voor het verkoopseizoen 2003-2004 15
*Verordening (EG) nr. 383/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad ten aanzien van de samenvatting van de belangrijkste gegevens uit de productdossiers 16
*Verordening (EG) nr. 384/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur 21
*Verordening (EG) nr. 385/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2341/2003 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 780/2003 betreffende een deelcontingent voor bevroren vlees van runderen van GN-code 0202 en producten van GN-code 02062991 24
*Verordening (EG) nr. 386/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1535/2003 ten aanzien van de codes van de gecombineerde nomenclatuur voor bepaalde verwerkte producten op basis van groenten en fruit 25
*Verordening (EG) nr. 387/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 betreffende de inschrijving van bepaalde benamingen in het "Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen" ("Arbroath Smokies") 27
Verordening (EG) nr. 388/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 29
Verordening (EG) nr. 389/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot vaststelling van de communautaire producenten- en invoerprijzen voor anjers en rozen met het oog op de toepassing van de invoerregeling voor bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië en Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 32
Verordening (EG) nr. 390/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot wederinvoering van het preferentiële douanerecht bij invoer van eenbloemige anjers (standaard) van oorsprong uit de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook 34
*Verordening (EG) nr. 391/2004 van de Commissie van 1 maart 2004 tot dertigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad 36

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/391/EC
*Mededeling over de inwerkingtreding van het besluit van de Raad betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven 38
Commissie
2004/198/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 februari 2004 tot wijziging van Beschikking 2002/794/EG betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van vlees van pluimvee en van producten en bereidingen daarvan, bestemd voor menselijke consumptie en ingevoerd uit Brazilië (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 557) (1) 39
2004/199/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 februari 2004 tot wijziging van Beschikking 93/52/EEG met betrekking tot de erkenning van enkele provincies in Italië als officieel brucellosevrij (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 558) (1) 41
2004/200/EC
*Beschikking van de Commissie van 27 februari 2004 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van het pepinomozaïekvirus te voorkomen (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 581) 43
Besluiten aangenomen krachtens titel VI van het Verdrag betreffende de Europese Unie
2004/201/JHA
*Besluit 2004/201/JBZ van de Raad van 19 februari 2004 houdende procedures voor de wijziging van het Sirenehandboek 45

Rectificaties
*Rectificatie van Besluit 2002/772/EG, Euratom van de Raad van 25 juni 2002 en van 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom (PB L 283 van 21.10.2002) 48
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top