Help Print this page 

Document L:2003:261:TOC

Title and reference
Publicatieblad van de Europese Unie, L 261, 13 oktober 2003

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 13/10/2003
Miscellaneous information
  • Author: Europese Unie
  • Form: Publicatieblad
Text
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 261
46e jaargang
13 oktober 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1725/2003 van de Commissie van 29 september 2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad (1) 1
Bijlage 3
International Accounting Standard: IAS 1 — IAS 10 5
International Accounting Standard: IAS 11 — IAS 20 54
International Accounting Standard: IAS 21 — IAS 30 184
International Accounting Standard: IAS 31 — IAS 41 258
Interpretaties van het Standing Interpretations Committee: SIC 1— SIC 33 386
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top